Kraví Hora

Lokalita vybraná pro úložiště nazvaná Kraví hora leží na pomezí Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina, po rozšíření v roce 2018 mezi obcemi Bukov, Milasín, Dolní Rožínka, Rožná, Rodkov, Věžná, Sejřek, Olší, DrahonínMoravecké Pavlovice (v okresech  Žďár nad Sázavou a  Brno venkov). Lokalita byla rozhodnutím vlády z 21. 12. 2020 zařazena mezi záložní.

Průzkumné území Kraví hora pro hledání úložiště se zde mělo rozkládat na ploše bezmála 28 km2, do roku 2017 bylo zájmové území jen 17 km2 velké. Kraví hora se nachází v sousedství bývalého uranového dolu v Dolní Rožínce. Kolem stanoveného průzkumného území je tedy řada starých štol pocházejících z předchozí těžby uranu, které představují nezanedbatelné riziko v otázce bezpečnosti úložiště. Navíc tu na poměrně malém území dochází ke kumulaci několika rizikových projektů (doznívající těžba uranu, odkaliště, uvažovaný podzemní zásobník plynu či centrální mezisklad radioaktivního odpadu). Některé z nich již nyní do značné míry zatěžují životní prostředí. Lokalita je v těsné blízkosti chráněného území přírodní památky Trenckovy rokle.

Místní spolky:  Nechceme úložiště Kraví hora, Bystřice bez radiace, Dejmalka

04.02.2015

Z rudy vyrobili 130 tun uranu

Zdroj: Jihlavský deník/ČTK. Dolní Rožínka – Z uranové rudy vytěžené z dolu Rožná 1 v Dolní Rožínce bylo loni vyrobeno 130 tun uranu. Produkce postupně klesá, letošní plán počítá s 90 tunami uranu v chemickém koncentrátu.

07.11.2014

Calla: Rozklad proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 20. 10. 2014

Rozhodnutí MŽP vydáno pod č. j. 2092/560/14, 73273/ENV/14, GEO 4/2013, Rozklad podán: 7. listopadu 2014

03.11.2014

NÚKH: Rozklad proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 20.10.2014

Občanské sdružení Nechceme úložiště Kraví hora podalo Rozklad proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 20.10.2014. Podáno: 3. listopadu 2014

06.10.2014

Budoucí starostové na Vysočině si přejí rozhodovat o úložišti

Zdroj: Tisková zpráva Cala a Bezjaderná vysočina. Většina lídrů kandidátek do nadcházejících komunálních voleb v obcích ve třech lokalitách vytipovaných pro konečné hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva v Kraji Vysočina si myslí, že o takto zásadních stavbách by měli spolurozhodovat především obyvatelé těchto obcí.

17.06.2014

Zpravodaj Nechceme úložiště č. 1/2014

Vážení čtenáři, o problematice kolem tzv. hlubinného úložiště jaderného odpadu se v poslední době moc nepsalo. To ale neznamená, že se nic neděje. Dalo by se říct, že tomu je právě naopak. Rozhodli jsme se proto vydat nové číslo zpravodaje, abychom Vás informovali o tom, co je nového. Vyšlo: 17. června 2014.

30.12.2013

Rozhodnutí MŽP o zrušení průzkumného území Kraví hora

Ministerstvo životního prostředí zrušilo průzkumné území na lokalitě Kraví hora, 20. prosince 2013.

23.11.2013

Analýza: Kraví hora je špatný nápad

Zdroj: Jihlavský denník. Bystřice nad Pernštejnem – Na několik etap má být rozdělen geologický průzkum, na jehož konci bude jedna hlavní a jedna záložní lokalita pro budoucí hlubinné úložiště vyhořelého radioaktivního paliva.

19.09.2013

Přednášky z besedy s obyvateli z Tišnova a okolí

Trojice přednášek, které zazněly v Tišnově na debatě s občany ohledně problematiky vyhledávání hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. Beseda s obyvateli z Tišnova 19. září 2013

17.06.2013

NÚKH: Rozklad proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 30. května 2013

Občanské sdružení Nechceme úložiště Kraví hora podalo rozklad proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 30.5.2013, č.j. 187/560/13, 5828/ENV/13, GEO 4/2013. Podáno: 17. června 2013

14.06.2013

Calla: Rozklad proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 30. května 2013

Vydaného pod č. j. 187/560/13 5828/ENV/13 GEO 4/2013 ve věci stanovení průzkumného území Kraví hora.

03.06.2013

Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry na lokalitě Kraví hora

Ministerstvo životního prostředí rozhodlo o stavení PÚ v lokalitě Kraví hora. 3. června 2013

08.04.2013

Zpravodaj Nechceme úložiště č. 1/2013

Sudičkou jaderného úložiště je podraz. Vznik protestní petice 123 starostů a 27 sdružení „K hlubinnému úložišti férově“, kterou 26. února předali náměstkovi ministra průmyslu a obchodu Šolcovi zástupci sedmi lokalit, vytipovaných jako eventuální konečné úložiště jaderného odpadu, si ministerstvo Martina Kuby doslova a do písmene vykoledovalo samo: porušilo totiž, a to flagrantně, pět let starý vládní dokument o politice územního rozvoje ČR, který sice ukládá provést do roku 2015 výběr dvou nejvhodnějších lokalit pro výstavbu konečného úložiště jaderného odpadu, ovšem výslovně jen za účasti obcí. Vyšlo: 8. dubna 2013.

28.02.2013

Doplnění žádosti o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry na lokalitě Kraví hora

Státní podnik DIAMO, odštěpný závod GEAM doplnil původní žádost. 28. únor 2013

26.02.2013

Výzva: K hlubinnému úložišti férově

Výzva představitelům státu k obnově demokratického a zodpovědného procesu výběru bezpečné lokality pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů přijatá 26. 2. 2013. Podepsali ji zástupci 131 měst a obcí a 29 neziskových organizací.

18.02.2013

Výzva k doplnění žádosti o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry Kraví hora

Ministerstvo životního prostředí vyzvalo DIAMO, k doplnění žádosti. 18. února 2013.

předchozí strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 další strana