Žádost o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry na lokalitě Magdaléna

Žadatel: Česká republika – Správa úložišť radioaktivního odpadů 110 00 Praha 1, Dlážděná 6

Předkládá:

DIAMO, státní podnik

471 27 Stráž pod Ralskem, Máchova 201

odštěpný závod GEAM 592 51 Dolní Rožínka

Zpracovali: RNDr. Jiří Slovák, zástupce ředitele SÚRAO, vedoucí oddělení přípravy HÚ RNDr. Jaromír Ondřík, vedoucí oddělení geologie a geologického průzkumu

Podáno: Září 2013

Celé znění naleznete v přílohách.

     

Přílohy ke stažení