ZPRÁVY ZE SAMOSPRÁVY

Třetí číslo zpravodaje by vám opět mělo přinést informace, které Správa úložišť nepovažuje za tak důležité, aby s nimi ve svých tiskovinách seznámila veřejnost. Najdete zde především slíbené obrázky povrchového areálu úložiště a jeho umístění, dále zprávu o výzkumu veřejného mínění, o dohodě, kterou obcím nabízí SÚRAO k podpisu, a několik zajímavostí z ostatních lokalit. 

Díky Nadaci VIA, která nám na tisk poskytla „rychlý grant“ ve výši 6000 Kč, vycházejí tyto Zprávy ze samosprávy v barvě.

Olga Černá, OS Zachovalý kraj 

Vyšlo v listopadu 2012.


Přílohy ke stažení