Jak podat petici?

  Nesouhlasíte s přípravou úložiště ve vaší obci? Můžete sepsat petici a adresovat ji obci, kraji nebo třeba Ministerstvu životního prostředí (dále jen „úřad“).

  1. Sepište své požadavky

  Petici může vytvořit kdokoli (občan ČR, ale i cizinec) jako jednotlivec nebo skupina osob (petiční výbor). Pokud utvoříte petiční výbor, musíte vybrat jednu osobu starší 18 let, která bude petiční výbor zastupovat při jednání s úřady.

  Co napsat do petice?

  Zákon stanoví, že petice musí obsahovat:

  1. požadavek (žádost, návrh, stížnost – „text petice“)
  2. petiční archy, do kterých se občané podepisují
  3. informace o tom, kdo petici sestavil:
  • petiční výbor - jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat
  • jednotlivec - jméno, příjmení a bydliště
  • nevládní organizace - název, sídlo, IČO a jméno, příjmení a bydliště osoby oprávněné jednat za organizaci

  Peticí, která nemá tyto náležitosti, se úřad nebude zabývat. Dále je vhodné do petice uvést, kterému úřadu ji zasíláte.

  Využijte vzor petice.

  Co nesmí petice obsahovat

  V petici se nesmí objevit:

  • výzvy zasahující do nezávislosti soudů (například požadavky, jak má soud rozhodnout)
  • výzvy k omezování lidských práv, rozněcování nenávisti nebo k provádění násilí

  Pokud se taková výzva v petici objeví, úřad ji bude přehlížet. Je také možné, že vás vyzve, abyste ji z petice odstranili. Jiným způsobem není obsah petic omezen.

  Co musí obsahovat podpisové archy?
  • jméno, příjmení a bydliště podepisujícího se občana a jeho podpis
  • označení a popis petice – musí být zřejmé, jakou petici občané podepisují
  • informace o tom, kdo petici sestavil
  Elektronická petice

  Elektronická (online) petice musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem. Elektronická petice bez zaručených elektronických podpisů není peticí ve smyslu zákona o právu petičním a správní orgán na ni nemusí odpovědět. Přečtěte si, co doporučujeme u elektronických petic.

  2. Sbírejte podpisy

  Jakmile sestavíte petici, můžete začít sbírat podpisy. Ke sbírání podpisů nepotřebujete povolení. K podpisům můžete vyzývat jakýmkoli zákonným způsobem (nesmíte nikoho k podpisu nutit). Můžete také petici nechat na veřejně přístupném místě.

  3. Zašlete petici úřadu

  Text petice a petiční archy s podpisy zašlete na úřad. Pokud posíláte petici na více úřadů, postačí poslat kopie. Pokud pošlete petici na úřad, který se agendou petice nezabývá, musí ji tento úřad předat správnému úřadu a uvědomit vás o tom.

  Úřad se peticí nemusí řídit

  Úřad vám musí na petici do 30 dnů odpovědět, ale nemusí vašim požadavkům vyhovět – petice pro něj není závazná. Petice je tak spíše slabším právním nástrojem. I tak ale může fungovat politicky – peticí dáváte úřadu najevo, co si občané přejí a kolik lidí za tímto požadavkem stojí.

   

  Tento manuál pro vás připravil Frank Bold. Další manuály a vzory najdete na webové stránce právní poradny Frank Bold.  


  Přílohy ke stažení