Jak se zapojit do procesu EIA?

  Než bude povolena stavba úložiště, musí dojít k posouzení jeho možných vlivů na životní prostředí neboli EIA. Proces EIA u úložišť vede Ministerstvo životního prostředí.

  Do tohoto procesu se mohou zapojit také obce a veřejnost. Vaše vyjádření sice nebude závazné, ale můžete tak ovlivnit závěrečné stanovisko, zda Ministerstvo se stavbou souhlasí či nikoli.

  Posouzení vlivů na životní prostředí je nutným podkladem pro řízení o povolení k hornické činnosti pro stavbu úložiště a povolení k umístění úložiště podle atomového zákona a jeho výsledek může vydání následných povolení významně ovlivnit. Negativní stanovisko EIA totiž brání vydání povolení o hornické činnosti nebo o umístění úložiště.

  Jak se dozvím o probíhající EIA?

  Oznámení zahájení řízení EIA najdete na úřední desce kraje a dotčených obcí nebo v informačním systému EIA. Ministerstvo má povinnost zajistit zveřejnění na těchto místech, jakmile oznámení obdrží od investora. Na těchto místech se pak postupně objeví i dokumentace a posudek. Ke všem těmto dokumentům se můžete vyjádřit. Rozhodující pro podání vyjádření (viz níže) je datum vyvěšení na úřední desce kraje.

  Jak a kdy podat vyjádření?

  Vaše vyjádření pošlete písemně či elektronicky na ministerstvo. Vyjádření musíte podat v těchto lhůtách:

  • k oznámení: do 20 dnů od zveřejnění;
  • k dokumentaci: do 30 dnů od zveřejnění;
  • k posudku: do 30 dnů od zveřejnění.

  K posudku se lze vyjádřit také na veřejném projednání, které probíhá po jeho vydání. O konání veřejného projednání se dozvíte z úřední desky kraje a obce. Ministerstvo musí zajistit zveřejnění informace o konání projednání na těchto úředních deskách alespoň 5 dnů předem.

  Využijte vzor vyjádření v procesu EIA.

  Kdo může podat vyjádření?

  Vyjádření můžete podat jako obec, jednotlivec nebo jako spolek.

  Stanovisko je podkladem pro další rozhodování

  Na konci procesu EIA Ministerstvo životního prostředí vydá souhlasné nebo nesouhlasné závazné stanovisko. To tvoří podklad pro další řízení (povolení hornické činnosti pro stavbu úložiště, řízení o povolení úložiště dle atomového i stavebního zákona) a úřad musí stanovisko vzít v úvahu a musí se jím řídit.

  Proti stanovisku EIA se nelze samostatně odvolat ani podat žalobu. Pokud se stanoviskem nesouhlasíte, je nutné se proti němu bránit v navazujících řízeních (námitkami, odvoláním, žalobou).

   

   

  Tento manuál pro vás připravil Frank Bold. Další manuály a vzory najdete na webové stránce právní poradny Frank Bold.  


  Přílohy ke stažení