Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v ČR

     

    V České republice až do konce roku 2017 probíhalo nakládání s vyhořelým jaderným palivem a radioaktivními odpady v souladu s koncepcí schválenou vládou ČR dne 15. května 2002 (usnesení vlády č. 487/2002). Koncepce  je výchozím dokumentem formulujícím politiku a strategii státu a státních orgánů v této oblasti.


    Přílohy ke stažení