lokality Lokality /cs/lokality/ certovka Čertovka /cs/lokality/certovka/ pravni-stav-cer Právní stav /cs/lokality/certovka/pravni-stav-cer/ 24-05-24 21:03:20 24 cs Čeština zaloba-proti-rozhodnuti-zalovaneho-ze-dne-9-4-2015 Žaloba spolku Za záchranu kostela sv. Jiljí proti rozhodnutí ministra životního prostředí html 2 redesign.nechcemeuloziste.cz zaloba-proti-rozhodnuti-zalovaneho-ze-dne-9-4-2015 Žaloba spolku Za záchranu kostela sv. Jiljí proti rozhodnutí ministra životního prostředí 21.07.2015 08:27:17

Žaloba spolku Za záchranu kostela sv. Jiljí proti rozhodnutí ministra životního prostředí

Spolek Za záchranu kostela sv. Jiljí žaluje rozhodnutí ministra životního prostředí, Mgr. Richarda Brabce  o zamítnutí rozkladu vůči povolení průzkumného území Čertovka.

Ministr životního prostředí, jako věcně příslušný správní orgán II. stupně podle ust. § 4a odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „geologický zákon“), v návaznosti na ust. § 22a odst. 1 téhož zákona a ust. § 11 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „horní zákon“), projednal rozklad žalobce (žalobce je jedním z„odvolatelů 2“) podaný proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 16. 10. 2014, č. j.: 773/520/13, 67691/ENV/13, kterým bylo stanoveno průzkumné území Čertovka pro zvláštní zásahy do zemské kůry pro realizaci geologických prací scílem zjištění vhodných geologických, strukturních, geomechanických, geochemických a hydrogeologických podmínek pro možnost vybudování podzemního úložiště vyhořelého jaderného paliva a ostatních radioaktivních odpadů – etapa vyhledávání, zadavateli České republice – Správě úložišť radioaktivních odpadů, Dlážděná 6, 110 00 Praha 1, IČ: 66000769 (dále jen „SÚRAO“), a rozhodl podle ust. § 152 odst. 5 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve spojení s ust. § 90 odst. 5 téhož zákona tak, že rozklad zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil rozhodnutím ze dne 9. 4. 2015, č. j. 906/M/15, 22426/ENV/15.

Žalobce podává proti výše uvedenému rozhodnutí žalobu podle ust. § 65 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“), neboť tvrdí, že byl postupem správního orgánu zkrácen na svých právech takovým způsobem, že to mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí.

Více informací naleznete v příloze.


Spolek Za záchranu kostela sv. Jiljí žaluje rozhodnutí ministra životního prostředí, Mgr. Richarda Brabce o zamítnutí rozkladu vůči povolení průzkumného území Čertovka.
article pravni-stav-cer Právní stav /cs/lokality/certovka/pravni-stav-cer/ 13.11.2015 09:03:59 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens ertovka-zaloba-250615.pdf 116.24 KB /include/mime_icons/pdf.gif /cs/lokality/certovka/pravni-stav-cer/zaloba-proti-rozhodnuti-zalovaneho-ze-dne-9-4-2015/_files/ertovka-zaloba-250615.pdf _files
mapa-webu Mapa webu /cs/system/mapa-webu/ 0 system Systémová složka /cs/system/ medialni-vystupy-den-proti-ulozisti-2016 0 Mediální výstupy Den proti úložišti 2016 article odeslani-formulare 0 Odeslání formuláře article test 0 test article 3 root_content /cs/ test test /cs/test/ 0 1 aktuality Aktuality /cs/aktuality/ 0 0 lokality Lokality /cs/lokality/ http://www.nechcemeuloziste.cz/lokality/brezovy-potok/ 0 0 brezovy-potok Březový potok /cs/lokality/brezovy-potok/ 1 0 nazory-brez Názory /cs/lokality/brezovy-potok/nazory-brez/ 2 0 odborne-studie-brezovy-potok Studie /cs/lokality/brezovy-potok/odborne-studie-brezovy-potok/ 2 0 prezentace-brez Prezentace /cs/lokality/brezovy-potok/prezentace-brez/ 2 0 pravni-stav-brez Právní stav /cs/lokality/brezovy-potok/pravni-stav-brez/ 2 0 4 ete-jih Janoch /cs/lokality/ete-jih/ 1 0 nazory-ete-jih Názory /cs/lokality/ete-jih/nazory-ete-jih/ 2 0 tiskoviny-ete-jih Tiskoviny /cs/lokality/ete-jih/tiskoviny-ete-jih/ 2 0 studie Studie /cs/lokality/ete-jih/studie/ 2 0 prezentace-ete-jih Prezentace /cs/lokality/ete-jih/prezentace-ete-jih/ 2 0 pravni-stav-ete-jih Právní stav /cs/lokality/ete-jih/pravni-stav-ete-jih/ 2 0 5 horka Horka /cs/lokality/horka/ 1 0 nazory-hor Názory /cs/lokality/horka/nazory-hor/ 2 0 zpravodaje-hor Tiskoviny /cs/lokality/horka/zpravodaje-hor/ 2 0 odborne-studie-hor Studie /cs/lokality/horka/odborne-studie-hor/ 2 0 prezentace-hor Prezentace /cs/lokality/horka/prezentace-hor/ 2 0 pravni-stav-hor Právní stav /cs/lokality/horka/pravni-stav-hor/ 2 0 5 hradek Hrádek /cs/lokality/hradek/ 1 0 nazory-hra Názory /cs/lokality/hradek/nazory-hra/ 2 0 zpravodaje-hra Tiskoviny /cs/lokality/hradek/zpravodaje-hra/ 2 0 odborne-studie-hradek Studie /cs/lokality/hradek/odborne-studie-hradek/ 2 0 prezentace-hra Prezentace /cs/lokality/hradek/prezentace-hra/ 2 0 pravni-stav-hra Právní stav /cs/lokality/hradek/pravni-stav-hra/ 2 0 5 certovka Čertovka /cs/lokality/certovka/ 1 0 nazory-cer Názory /cs/lokality/certovka/nazory-cer/ 2 0 zpravodaje-cer Tiskoviny /cs/lokality/certovka/zpravodaje-cer/ 2 0 odborne-studie-certovka Studie /cs/lokality/certovka/odborne-studie-certovka/ 2 0 prezentace-cer Prezentace /cs/lokality/certovka/prezentace-cer/ 2 0 pravni-stav-cer Právní stav /cs/lokality/certovka/pravni-stav-cer/ 2 0 5 cihadlo Čihadlo /cs/lokality/cihadlo/ 1 0 nazory-cih Názory /cs/lokality/cihadlo/nazory-cih/ 2 0 zpravodaje-cih Tiskoviny /cs/lokality/cihadlo/zpravodaje-cih/ 2 0 odborne-studie-cihadlo Studie /cs/lokality/cihadlo/odborne-studie-cihadlo/ 2 0 prezentace-cih Prezentace /cs/lokality/cihadlo/prezentace-cih/ 2 0 pravni-stav-cih Právní stav /cs/lokality/cihadlo/pravni-stav-cih/ 2 0 5 kravi-hora Kraví hora /cs/lokality/kravi-hora/ 1 0 chci-podporit Chci podpořit /cs/lokality/kravi-hora/chci-podporit/ 2 1 dpu Den proti ulozisti /cs/lokality/kravi-hora/dpu/ 2 1 nazory Názory /cs/lokality/kravi-hora/nazory/ 2 0 zpravodaje Tiskoviny /cs/lokality/kravi-hora/zpravodaje/ 2 0 odborne-studie-kravi-hora Studie /cs/lokality/kravi-hora/odborne-studie-kravi-hora/ 2 0 prezentace Prezentace /cs/lokality/kravi-hora/prezentace/ 2 0 pravni-stav Právní stav /cs/lokality/kravi-hora/pravni-stav/ 2 0 7 magdalena Magdaléna /cs/lokality/magdalena/ 1 0 nazory-mag Názory /cs/lokality/magdalena/nazory-mag/ 2 0 zpravodaje-mag Tiskoviny /cs/lokality/magdalena/zpravodaje-mag/ 2 0 odborne-studie-magdalena Studie /cs/lokality/magdalena/odborne-studie-magdalena/ 2 0 prezentace-mag Prezentace /cs/lokality/magdalena/prezentace-mag/ 2 0 pravni-stav-mag Právní stav /cs/lokality/magdalena/pravni-stav-mag/ 2 0 5 edu-zapad Na Skalním /cs/lokality/edu-zapad/ 1 0 nazory-edu-zapad Názory /cs/lokality/edu-zapad/nazory-edu-zapad/ 2 0 tiskoviny-edu-zapad Tiskoviny /cs/lokality/edu-zapad/tiskoviny-edu-zapad/ 2 0 studie-edu-zapad Studie /cs/lokality/edu-zapad/studie-edu-zapad/ 2 0 prezentace-edu-zapad Prezentace /cs/lokality/edu-zapad/prezentace-edu-zapad/ 2 0 pravni-stav-edu-zapad Právní stav /cs/lokality/edu-zapad/pravni-stav-edu-zapad/ 2 0 5 9 dokumenty Dokumenty /cs/dokumenty/ 0 0 odborne-studie Odborné studie /cs/dokumenty/odborne-studie/ 1 0 prezentace-dok Prezentace /cs/dokumenty/prezentace-dok/ 1 0 stanoviska-a-petice Stanoviska a petice /cs/dokumenty/stanoviska-a-petice/ 1 0 tiskoviny Tiskoviny /cs/dokumenty/tiskoviny/ 1 0 video-audio Video/audio /cs/dokumenty/video-audio/ 1 0 5 pravo Právo /cs/pravo/ 0 0 navody-a-manualy Návody a manuály /cs/pravo/navody-a-manualy/ 1 1 vzory Vzory /cs/pravo/vzory/ 1 1 2 caste-dotazy Časté dotazy /cs/caste-dotazy/ 0 0 platforma-proti-hu Platforma /cs/platforma-proti-hu/ 0 0 kontakty Kontakty /cs/kontakty/ 0 0 system Systémová složka /cs/system/ 0 1 bannery Bannery /cs/system/bannery/ 1 0 velky-slider Velký slider /cs/system/bannery/velky-slider/ 2 0 pod-velkym-sliderem Pod velkým sliderem /cs/system/bannery/pod-velkym-sliderem/ 2 0 pravy-sloupec Pravý sloupec /cs/system/bannery/pravy-sloupec/ 2 0 3 mapa-webu Mapa webu /cs/system/mapa-webu/ 1 0 prihlaseni Přihlášení /cs/system/prihlaseni/ 1 0 stranka-nenalezena Stránka nenalezena /cs/system/stranka-nenalezena/ 1 0 4 9 pravni-stav-cer Právní stav /cs/lokality/certovka/pravni-stav-cer/ 0 rozsudek-mestskeho-soudu-v-praze-z-27-9-2018-ktery-zrusil-rozhodnuti-o-stanoveni-pruzkumneho-uzemi 0 Rozsudek Městského soudu v Praze z 27. 9. 2018, který zrušil rozhodnutí o stanovení průzkumného území
Rozsudek Městského soudu v Praze z 27. 9. 2018, který na základě žalob obcí Lubenec a Tis u Blatna a spolků Za záchranu kostela sv. Jiljí a Severočeský OCELOT zrušil rozhodnutí ministra životního prostředí z 9. 4. 2015 o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry pro vyhledávání hlubinného úložiště Čertovka.
article 02.10.2018 09:38:48 02.10.2018 09:42:24 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens pravni-stav-cer Právní stav /cs/lokality/certovka/pravni-stav-cer/
rozhodnuti-ministra-o-zastaveni-rizeni-o-prodlouzeni-doby-platnosti-pruzkumneho-uzemi-certovka-z-15-5-2018 0 Rozhodnutí ministra o zastavení řízení o prodloužení doby platnosti průzkumného území Čertovka z 15. 5. 2018
Ministr životního prostředí Richard Brabec se dne 15. května 2018 rozhodl zastavit řízení o prodloužení doby platnosti průzkumného území pro geologické práce pro vyhledávání úložiště na lokalitě Čertovka po té, co Správa úložišť radioaktivních odpadů stáhla svoji žádost.
article 21.05.2018 16:13:36 21.05.2018 16:16:16 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens pravni-stav-cer Právní stav /cs/lokality/certovka/pravni-stav-cer/
rozklad-lubence-a-tisu-u-blatna-proti-rozhodnuti-mzp-o-prodlouzeni-doby-platnosti-pruzkumneho-uzemi 0 Rozklad Lubence a Tisu u Blatna proti rozhodnutí MŽP o prodloužení doby platnosti průzkumného území Čertovka
Rozklad obcí Lubenec a Tis u Blatna proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 11. 12. 2017, č.j. MZP/2017/510/762 o  prodloužení platnosti rozhodnutí o  stanovení průzkumného území Čertovka. Obsahuje podrobné argumenty, se kterými samosprávy navrhují, aby ministr napadené rozhodnutí zrušil.
article 14.01.2018 17:07:29 14.01.2018 17:16:05 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens pravni-stav-cer Právní stav /cs/lokality/certovka/pravni-stav-cer/
rozklad-mistnich-spolku-proti-rozhodnuti-mzp-o-prodlouzeni-doby-platnosti-pruzkumneho-uzemi-certovka 0 Rozklad místních spolků proti rozhodnutí MŽP o prodloužení doby platnosti průzkumného území Čertovka
Rozklad spolků SOS Lubenec a Za záchranu kostela sv. Jiljí proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 11. prosince 2017 vydaného pod č. j. MZP/2017/520/518 o prodloužení doby platnosti rozhodnutí o stanovení průzkumného území Čertovka.
article 14.01.2018 17:02:57 14.01.2018 17:15:19 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens pravni-stav-cer Právní stav /cs/lokality/certovka/pravni-stav-cer/
rozklad-cally-proti-rozhodnuti-mzp-o-prodlouzeni-doby-platnosti-pruzkumneho-uzemi-certovka 0 Rozklad Cally proti rozhodnutí MŽP o prodloužení doby platnosti průzkumného území Čertovka
Rozklad Cally - Sdružení pro záchranu prostředí proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 11. prosince 2017 vydaného pod č. j. MZP/2017/520/518 o prodloužení doby platnosti rozhodnutí o stanovení průzkumného území Čertovka. Obsahuje argumenty, se kterými účastník řízení navrhuje, aby ministr napadené rozhodnutí zrušil.
article 08.01.2018 14:34:18 08.01.2018 14:37:05 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens pravni-stav-cer Právní stav /cs/lokality/certovka/pravni-stav-cer/
rozhodnuti-mzp-o-prodlouzeni-doby-platnosti-pruzkumneho-uzemi-certovka 0 Rozhodnutí MŽP o prodloužení doby platnosti průzkumného území Čertovka
Ministerstvo životního prostředí dne 11. 12. 2017 rozhodlo o prodloužení doby platnosti průzkumného území pro vyhledávání úložiště Čertovka o jeden rok, tedy do 31. 12. 2017.
article 12.12.2017 22:04:47 12.12.2017 22:10:43 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens pravni-stav-cer Právní stav /cs/lokality/certovka/pravni-stav-cer/
sdeleni-surao-o-novem-pozadavku-prodlouzit-povoleni-pruzkumneho-uzemi-jen-do-konce-roku-2017 0 Sdělení SÚRAO o novém požadavku prodloužit povolení průzkumného území jen do konce roku 2017
V souvislosti s rozhodnutím ministra životního prostředí Richarda Brabce, kterým fakticky vrátil k novému rozhodnutí žádost Správy úložišť o prodloužení doby platnosti průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry pro vyhledávání hlubinného úložiště Čertovka, sděluje SÚRAO dnem 22. 11. 2017, že zužuje svoji žádost a žádá o prodloužení doby platnosti jen do konce roku 2017.
article 30.11.2017 09:48:33 01.12.2017 10:30:29 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens pravni-stav-cer Právní stav /cs/lokality/certovka/pravni-stav-cer/
rozhodnuti-mzpr-2017-certovka 0 Rozhodnutí ministra životního prostředí o rozkladu SÚRAO
Dne 7. 11. 2017 vydal ministr životního prostředí Richard Brabec rozhodnutí, ve kterém zrušil usnesení MŽP o zastavení řízení, ve kterém SÚRAO požádalo o prodloužení doby platnosti průzkumného území Čertovka. Ministerstvo tak bude muset znovu rozhodnout o prodloužení doby platnosti tohoto průzkumného území, přestože ta již skončila 31. 12. 2016.
article 09.11.2017 23:38:56 10.11.2017 09:48:21 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens pravni-stav-cer Právní stav /cs/lokality/certovka/pravni-stav-cer/
rozklad-spravy-ulozist-radioaktivnich-odpadu-z-15-3-2017-proti-usneseni-mzp 0 Rozklad Správy úložišť radioaktivních odpadů z 15. 3. 2017 proti usnesení MŽP
o zastavení řízení o prodloužení doby platnosti průzkumného území Čertovka
article 23.03.2017 17:12:21 23.03.2017 17:16:08 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk pravni-stav-cer Právní stav /cs/lokality/certovka/pravni-stav-cer/
usneseni-ministerstva-zivotniho-prostredi-o-zastaveni-rizeni-o-prodlouzeni-doby-platnosti-pruzkumneho-uzemi-certovka-ze-dne-24-unora-2017 0 Usnesení Ministerstva životního prostředí o zastavení řízení o prodloužení doby platnosti průzkumného území Čertovka ze dne 24. února 2017 article 02.03.2017 11:40:46 02.03.2017 11:41:23 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk pravni-stav-cer Právní stav /cs/lokality/certovka/pravni-stav-cer/ zadost-surao-o-prodlouzeni-doby-platnosti-pruzkumneho-uzemi-pro-zvlastni-zasahy-do-zemske-kury-certovka 0 Žádost SÚRAO o prodloužení doby platnosti průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry ČERTOVKA
Správa úložišť radioaktivních odpadů požádala v prosinci 2016 Ministerstvo životního prostředí o prodloužení doby platmosti stanovených průzkumných území o více než dva roky. 31. prosince 2016 totiž skončila platnost dříve povolených průzkumných území.
article 16.01.2017 23:31:47 16.01.2017 23:33:25 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk certovka Čertovka /cs/lokality/certovka/
rozhodnuti-o-podjatosti 0 Rozhodnutí o podjatosti
Odmítnutí námitky o podjatosti senátu 5A Městského soudu v Praze, kterou vznesl spolek SOS Lubenec.
article 12.11.2015 14:17:22 13.11.2015 08:56:30 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens pravni-stav-cer Právní stav /cs/lokality/certovka/pravni-stav-cer/
usneseni-mestskeho-soudu-v-praze-k-odkladnemu-ucinku 0 Usnesení Městského soudu v Praze k odkladnému účinku
Celé znění naleznete po rozkliknutí.
article 07.09.2015 16:45:01 07.09.2015 16:47:14 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk pravni-stav-cer Právní stav /cs/lokality/certovka/pravni-stav-cer/
oznameni-o-uplatneni-prava-osoby-zucastnene-na-rizeni-pod-sp-zn-5a-106-2015-a-vyjadreni 0 Oznámení Cally o uplatnění práva osoby zúčastněné na řízení a vyjádření
Přihlášení se spolku Calla - Sdružení pro záchranu prostředí jako osoby zúčastněné na řízení a jeho vyjádření.
article 07.09.2015 16:37:44 13.11.2015 08:59:18 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens pravni-stav-cer Právní stav /cs/lokality/certovka/pravni-stav-cer/
namitka-podjatosti-senatu-5a-mestskeho-soudu-v-praze-v-rizeni-5a-106-2015 0 Námitka podjatosti senátu 5A Městského soudu v Praze
Spolek SOS Lubenec se vzhledem k postupu Městského soudu v Praze rozhodl podat na správní senát 5A tohoto soudu námitku podjatosti.
article 07.09.2015 16:35:24 13.11.2015 08:51:39 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens pravni-stav-cer Právní stav /cs/lokality/certovka/pravni-stav-cer/
23 2 s-2 1 s-2 2
1 uvod cs Čeština
f_login Přihlášení: form_id_login https://www.nechcemeuloziste.cz:443/cs/lokality/certovka/pravni-stav-cer/zaloba-proti-rozhodnuti-zalovaneho-ze-dne-9-4-2015.html return mod_login_on_submit(); multipart/form-data ed_login text Jméno: ed_password password Heslo: b_login submit Přihlásit se b_login hidden 1 _sender_ hidden login
/mod/search/cs/page_system multipart/form-data ed_search_query Hledat: b_search_query2 Vyhledat b_search_query Vyhledat _sender_ search

  Žaloba spolku Za záchranu kostela sv. Jiljí proti rozhodnutí ministra životního prostředí

  Spolek Za záchranu kostela sv. Jiljí žaluje rozhodnutí ministra životního prostředí, Mgr. Richarda Brabce  o zamítnutí rozkladu vůči povolení průzkumného území Čertovka.

  Ministr životního prostředí, jako věcně příslušný správní orgán II. stupně podle ust. § 4a odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „geologický zákon“), v návaznosti na ust. § 22a odst. 1 téhož zákona a ust. § 11 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „horní zákon“), projednal rozklad žalobce (žalobce je jedním z„odvolatelů 2“) podaný proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 16. 10. 2014, č. j.: 773/520/13, 67691/ENV/13, kterým bylo stanoveno průzkumné území Čertovka pro zvláštní zásahy do zemské kůry pro realizaci geologických prací scílem zjištění vhodných geologických, strukturních, geomechanických, geochemických a hydrogeologických podmínek pro možnost vybudování podzemního úložiště vyhořelého jaderného paliva a ostatních radioaktivních odpadů – etapa vyhledávání, zadavateli České republice – Správě úložišť radioaktivních odpadů, Dlážděná 6, 110 00 Praha 1, IČ: 66000769 (dále jen „SÚRAO“), a rozhodl podle ust. § 152 odst. 5 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve spojení s ust. § 90 odst. 5 téhož zákona tak, že rozklad zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil rozhodnutím ze dne 9. 4. 2015, č. j. 906/M/15, 22426/ENV/15.

  Žalobce podává proti výše uvedenému rozhodnutí žalobu podle ust. § 65 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“), neboť tvrdí, že byl postupem správního orgánu zkrácen na svých právech takovým způsobem, že to mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí.

  Více informací naleznete v příloze.  Přílohy ke stažení