Stát zastoupený Správou úložišť radioaktivních odpadů vybírá z devíti lokalit, kde by postavil konečné hlubinné úložiště pro tisíce tun vysoce radioaktivních odpadů. Bohužel chybí jasná a nezpochybnitelná pravidla dávající potřebná práva obyvatelům vybraných obcí hájit svoji budoucnost.

Aktuality

24.09.2018

V Třebíči se koná beseda o úložišti

Spolky SOS Na skalním a Zdravý domov Vysočina si Vás dovolují pozvat na besedu s názvem „Hledání hlubinného úložiště radioaktivního odpadu a budoucnost jaderné energetiky v ČR“. Beseda se uskuteční v úterý 25. 9. 2018 od 17:00 ve velkém sále budovy Fórum v Třebíči.

21.09.2018

Válka o úložiště: mezi SÚRAO a obcemi na Třebíčsku to vře

Zdroj: Jihlavské listy. Už tak napjatá atmosféra mezi Správou úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO) a zástupci obcí, sdružených v lokalitě Na Skalním poblíž Třebíče, se začátkem září vyhrotila ještě víc, než tomu bylo doposud.

14.09.2018

Lipník vyhlašuje místní referendum o úložišti radioaktivního odpadu

Lipník - Zastupitelé Lipníka na Třebíčsku vyhlásili místní referendum o úložišti jaderného odpadu. Katastr obce zasahuje do jedné z lokalit, kterou Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) vytipovala pro vybudování podzemního úložiště použitého paliva z jaderných elektráren.

06.09.2018

Petice z obce Tis u Blatna, srpen 2018

My níže podepsaní občané obce Tis u Blatna a okolních obcí, dále vlastníci nemovitostí v regionu (chataři a chalupáři), prostřednictvím této petice žádáme o  zastavení veškerých geologických a  průzkumných prací v  souvislosti s  uvažovanou výstavbou hlubinného úložiště (HÚ) vysoceradioaktivních odpadů v  katastrálním území obce Tis u Blatna a dalších přilehlých obcích, tedy v lokalitě Čertovka. Žádáme taktéž o vyřazení lokality Čertovka z řízení pro umístění tohoto úložiště.

21.08.2018

10.000 tun odpadů může skončit na hranicích s Rakouskem

Temelin /Muhlviertel – České jaderné elektrárny Temelín a Dukovany vyprodukují ročně 100 tun radioaktivních odpadů. Hledání konečného úložiště pro tento jaderný odpad běží již dlouhé roky. Nyní se však v této souvislostidiskutuje také o lokalitě v blízkosti Temelína. Pouhých 57 kilometrů od hornorakouské hranice.

18.08.2018

Obce z lokality Horka zaslaly politikům petici proti jadernému úložišti

Zdroj: denik.cz. Petici proti vybudování hlubinného úložiště jaderného odpadu odeslali tento týden zástupci obcí z lokality Horka na Třebíčsku.

17.08.2018

Jaderný odpad stojí Američany každý rok miliardy dolarů

Američané jsou po nedávném summitu Trump-Kim připraveni postavit se výzvám v oblasti jaderné energetiky, které byly po celá desetiletí u ledu. Mnozí si možná neuvědomují, že jedna z největších výzev je na domácí frontě. Spojené státy od oficiálního zahájení projektu Manhattan v roce 1942 vytvářejí stále narůstající zásobu jaderného odpadu. Profesor Rodney C. Ewing, ředitel Centra pro mezinárodní bezpečnost a spolupráci, hovoří o neschopnosti USA zajistit trvalé řešení ukládání a likvidace jaderného odpadu, která stojí Američany miliardy dolarů ročně.

16.08.2018

Petice z lokality Horka, červen 2018

My níže podepsaní občané obce Budišov, okolních obcí a občané mající k regionu Budišovska úzký vztah prostřednictvím této petice žádáme o  zastavení veškerých geologických průzkumných a výzkumných prací v  souvislosti s  uvažovanou výstavbou hlubinného úložiště (HÚ) vysoceradioaktivních odpadů v  katastrálních územích obcí Budišov, Nárameč, Hodov, Rudíkov, Oslavička, Vlčatín, Oslavice, Rohy a  Osové, tedy v  tzv. lokalitě Horka. Žádáme taktéž o vyřazení lokality Horka z řízení pro umístění tohoto úložiště.

14.08.2018

Spolek Ekoinfocentrum ZO ČSOP z Jihlavy se stal 45 členem Platformy

Spolek Ekoinfocentrum ZO ČSOP 59/12 z Jihlavy se stal 45 členem Platformy proti hlubinnému úložišti. Ta nyní zastupuje zájmy 31 měst a obcí a 14 spolků.

06.08.2018

Modrá je dobrá?

Tiská žula je pro svoji modrošedou barvu často kameníky nazývána „českým labradoritem“. Labradorit je vyhledávaný dekorační kámen, který je díky opalescenci vzácných živců obsažených v hornině při určitém úhlu pohledu nádherně modrý. Jenže u tiské žuly nezpůsobují namodralou barvu vzácné živce, ale obyčejný křemen. Proč je tedy běžně bílý nebo šedý křemen v tiské žule modrý?


Anketa

S realizací tzv. „geologického průzkumu“ za účelem zjištění podmínek pro výstavbu trvalého úložiště jaderného odpadu v lokalitě Kraví hora:

29.0 % (2194×)

70.1 % (5298×)

0.9 % (70×)

Počet hlasování 7562

 

Odkazy na partnery: