Stát zastoupený Správou úložišť radioaktivních odpadů vybírá z devíti lokalit, kde by postavil konečné hlubinné úložiště pro tisíce tun vysoce radioaktivních odpadů. Bohužel chybí jasná a nezpochybnitelná pravidla dávající potřebná práva obyvatelům vybraných obcí hájit svoji budoucnost.

Aktuality

31.07.2019

Dalších 53 milionů korun chce MPO rozdělit všem obcím, jejichž území stát vytipoval jako možné úložiště jaderného odpadu

Zdroj: ČTV - videoreportáž. Tyto peníze ale dostanou nejdříve v roce 2021, až projde věcný záměr zákona o zapojení obcí do výběru vhodné lokality. Ne všechny ale o peníze stojí.

26.07.2019

Bojující vs. vyčkávající

Marie Slámová vyrostla u jaderné elektrárny Dukovany, letos promovala na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Za téma své diplomové práce si zvolila problematiku vyhledávání místa pro hlubinné úložiště, kde analyzovala situaci na nově přidaných lokalitách u jaderných elektráren. Tedy Janoch (u Temelína) a Na Skalním (u Dukovan), jak je pojmenovala Správa úložišť.

25.07.2019

Na kole a pěšky proti úložišti 2019 - zhodnocení

Na protestní akci proti hlubinnému úložišti jaderného odpadu, kterou pořádal v sobotu 20. 7. 2019 spolek „Jaderný odpad, děkujeme – nechceme!“ a Obec Maňovice již jako 16. ročník a na akci, která byla zároveň memoriálem Slávka Šimka, přišlo více než 300 lidí a petiční listiny podepsalo 443 osob. Podporu sobotní akce svou osobní účastí potvrdila i radní Plzeňského kraje Ing. Radka Trylčová, která má ve své gesci ochranu životního prostředí.

24.07.2019

Protest proti možnému konečnému jadernému úložišti

Zdroj: Chamer Zeitung. Občanská iniciativa Bavorský les proti jaderným zařízením (BI) přijela v sobotu do Čech, aby zde podpořila protest místních lidí proti plánované stavbě jaderného úložiště v blízkosti německých hranic a aby se informovala o stavu plánování v této věci.

24.07.2019

Společná žádost obcí z tzv. lokality Březový potok o vyřazení

Dopis starostů obcí Chanovice, Kvášňovice, Maňovice, Olšany, Pačejov, Velký Bor a  města Horažd'ovice ministru průmyslu a obchodu Karlu Havlíčkovi z 20. července 2019 o vyřazení obcí lokality Březový potok z výběru pro záměr budování hlubinného úložiště v ČR.

22.07.2019

Ne všechny obce peníze použily, s projektem nesouhlasí

Obcím ze sedmi lokalit dotčeným výběrem hlubinného úložiště jaderného odpadu stát v uplynulých letech poslal celkem 144 milionů korun, ne všechny však příspěvek použily. Některé dodnes několikamilionový příspěvek mají na účtu, protože s projektem hlubinného úložiště na svém území nesouhlasí. Dvě lokality - Na Skalním u Dukovan a Janoch u Temelína, které přibyly na seznam zařazené později - zatím peníze nedostaly.

20.07.2019

"Úložiště tady nechceme!" Stát řeší, kde uchovat jaderný odpad

Stát bude muset povinně vést intenzivní jednání s obcemi, které leží v lokalitách možné stavby jaderného úložiště. Zůstane mu ale poslední slovo. Tuto změnu zákona předkládá ministerstvo průmyslu a obchodu. Zaměřit se chce i na finanční kompenzace, obce přesto se stavbou nesouhlasí.

18.07.2019

Havlíček uklidňoval starosty kvůli jadernému úložišti

V polovině příštího roku bude znám užší výběr míst, kde by se od roku 2050 mělo stavět hlubinné úložiště jaderného odpadu. Dnes jich připadá v úvahu devět, postupnou selekcí se vyberou čtyři, pak dvě a v roce 2025 bude známo jedno hlavní a jedno záložní. Včera to uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Předtím se sešel se starosty dotčených obcí. Ti ho požádali, aby se práce na hledání místa pro nebezpečný odpad, a tedy i zužování výběru, zastavily do doby, než bude platit nový zákon.

17.07.2019

Obce ministrovi: zastavte výběr místa pro úložiště, dokud nebude hotový zákon

Starostové obcí dotčených výběrem konečného hlubinného úložiště vysoceradioaktivních odpadů se dnes potkali s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem a sdělili mu své připomínky k návrhu zákona, který připravil jeho úřad. Platforma proti hlubinnému úložišti vyslovila zklamání nad předloženou podobou, která vznikala bez konzultací s obcemi apožádala o zastavení prací na vyhledávání úložiště do doby, než budou platit takové zákony, které zajistí rovnoprávnější postavení dotčených samospráv vůči státní správě a které umožní obcím i veřejnosti účinně hájit své oprávněné zájmy při rozhodování o nakládání s  radioaktivním odpadem.

15.07.2019

Jaký by měl být zákon o hlubinném úložišti?

Zveřejnění věcného záměru zákona o hlubinném úložišti je, alespoň podle vyjádření pracovníků ministerstva průmyslu a obchodu, na spadnutí. O jeho obsahu nevíme zatím nic. Nevíme nakolik se bude lišit od již připraveného návrhu z roku 2011, který byl vytvořen pod záštitou tehdy existující Pracovní skupiny MPO a MŽP ve spolupráci s obcemi a spolky. I díky práci na tomto návrhu zákona si ale dokážeme představit, jaké minimální požadavky by měl nový návrh věcného záměru obsahovat, aby měl pro dotčené obce nějaký smysl.


Anketa

S realizací tzv. „geologického průzkumu“ za účelem zjištění podmínek pro výstavbu trvalého úložiště jaderného odpadu v lokalitě Kraví hora:

29.3 % (2284×)

69.8 % (5450×)

0.9 % (74×)

Počet hlasování 7808

 

Odkazy na partnery: