Tiskoviny


  14.01.2018

  Zpravodaj JADERNÝ ODPAD 3/2017

  Co se stalo při vyhledávání místa pro hlubinného úložiště vysoko radioaktivních odpadů v posledních měsících roku 2017, se dočtete ve zpravodaji JADERNÝ ODPAD č. 3/2017.

  27.10.2017

  JADERNÝ ODPAD 2/2017

  Ve zpravodaji JADERNÝ ODPAD č. 2/2017 naleznete několik stránek informací o problematice jaderného odpadu, které jsou nezávislé na Správě úložišť. Ta v devíti lokalitách na území republiky hledá místo pro hlubinné úložiště, ale s geologickými pracemi začala i přesto, že nemá platná průzkumná území.

  30.06.2017

  JADERNÝ ODPAD 1/2017

  Další vydání občasníku JADERNÝ ODPAD přináší nezávislé informace o problému, který ovlivní budoucnost naši i mnoha generací dalších. Vůči postupu státu stojí aktivita samospráv, spolků a dalších lidí a to nejen těch sdružených v Platformě proti hlubinnému úložišti. Přečtěte si o nich.

  09.01.2017

  JADERNÝ ODPAD 2/2016

  Nové číslo občasníku JADERNÝ ODPAD mapuje bohaté události posledního půlroku od letního přemítání ministra Mládka, že hledání úložiště se zúží rovnou na dvě lokality. I kdepak, začíná nové kolo sporů o povolení průzkumných území na všech sedmi lokalitách a ještě přibylo po nové lokalitě u každé jaderné elektrárny.

  07.08.2016

  JADERNÝ ODPAD 1/2016

  Nový občasník JADERNÝ ODPAD navazuje na zpravodaj „Jaderný odpad? Děkujeme, nechceme!“, se nímž jste se v jeho žlutočerné podobě mohli potkávat už od roku 2001. Vydává ho opět Calla a Hnutí DUHA. V podtitulu nese „Zpravodaj o tom, co má zůstat skryto“. Má doplňovat spektrum informací, které zveřejňuje Správa úložišť radioaktivních odpadů tak, aby se všichni mohli lépe rozhodovat o budoucnosti své domoviny.

  19.01.2016

  Zpravodaj Jaderný odpad? Děkujeme, nechceme! č. 2_2015

  Vyšlo druhé číslo zpravodaje "Jaderný odpad? Děkujeme, nechceme!" za rok 2015. S přelomem roku končí dlouhé období sporů o úložiště vedených „u stolů“. Do terénu vyrazí geologové a další odborníci, aby zanedlouho ukázali prstem na ty obce, které by měly pokračovat na cestě k tisíceletému spolužití s jaderným odpadem.

  12.01.2016

  Zpravodaj Bezjaderná vysočina č. 3

  Vyšlo třetí číslo zpravodaje BEZJADERNÁ VYSOČINA, které svým zaměřením na Kraví horu uzavírá cyklus představení tří lokalit na Vysočině. Vznikalo v době předvánoční, kdy se lidé vyjadřovali k nové koncepci co s radioaktivními odpady a s napětím očekávali geologické průzkumy v roce 2016. Najdete v něm příspěvky od spisovatele Jurmana, starostky Jeřábkové ze Skryjí, přírodovědce Laciny a spolku Bystřičáci, a o aktivitách v Horce a Hrádku.

  17.12.2015

  Kalendář pro Správu úložišť: Naše bezpečná budoucnost bez hlubinného úložiště

  Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) dostane k letošním Vánocům nezvyklý kalendář pro rok 2016. Věnují jej zástupci obcí a spolků ze všech sedmi lokalit, které si Správa vytipovala jako potenciálně vhodné pro vybudování trvalého hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva. Snímky v něm jí každý měsíc připomenou, že dárci nesouhlasí s postupem státu při hledání místa pro konečné ukládání jaderného odpadu.

  21.11.2015

  Turistická stezka Zářivka okolím Lubence

  Mapa, kterou vydal spolek Za záchranu kostela sv. Jiljí z Lubence.

  29.07.2015

  Radioaktivní odpady za našimi humny?

  Možný rozsah a dopady uvažovaného konečného hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů na třech místech v Kraji Vysočina, které si vybrala státní Správa úložišť vyhořelého jaderného paliva, představuje Calla místním obyvatelům na informačních letácích pod shrnujícím názvem "Radioaktivní odpady za našimi humny?".

  03.07.2015

  Zpravodaj Jaderný odpad? Děkujeme, nechceme! 1/2015

  Nové číslo zpravodaje vám přináší novinky z lokalit, podrobnou reportáž z Dne proti úložišti, nejnovější informace k povolení průzkumným územím v některých lokalitách, popis činnosti pracovní skupiny a rozhovor se švýcarským režisérem Edgarem Hagenem, který vysvětluje proč je hledání hlubinného úložiště tak důležité a zároveň tak beznadějné. Vyšlo: 28.6.2015.

  24.06.2015

  Leták spolku Zdravý domov Vysočina, červen 2015

  Text z informačního letáku spolku čtěte v příloze: Vážení obyvatelé Budišovska, spolek Zdravý domov Vysočina (ZDV) si Vás touto formou dovoluje informovat o aktuální situaci ohledně zamýšlené stavby hlubinného úložiště vysoceradioaktivního odpadu...

  01.06.2015

  Zpravodaj Bezjaderná vysočina č. 2

  V červnovém čísle zpravodaje Bezjaderná vysočina se podrobněji věnujeme okolí Budišova na Třebíčsku (tzv. lokalita Horka) a zároveň v něm rezonuje ohlas dubnového Dne proti úložišti. Přidaly se stovky lidí z celé republiky. Vzkaz ze všech sedmi prozatím „bezjaderných“ míst je jasný: lidé na venkově uvažují v širších souvislostech a používají zdravý rozum. Neradi by měnili svůj domov za peníze. Přejí si žít v krajině bez stigmat, zdravá krajina je jejich domov.

  13.03.2015

  Uranový občasník č. 2 z Brzkova

  Druhé číslo Uranového občasníku, ve kterém vás informujeme o aktuálním dění kolem plánovaného otevření uranového dolu na ložiscích Brzkov – Věžnice (HB). Na následujících stranách vám proto chceme shrnout nejdůležitější nová fakta. Občasník vydává za podpory obce Brzkov spolek Naše budoucnost bez uranu, z. s.

  10.02.2015

  Zpravodaj Bezjaderná vysočina č. 1

  Přátelé Vysočiny, máte v rukou svůj život a první vydání zpravodaje. Jeho prostřednictvím Vám osobnosti zastupující místa v našem kraji, který stát vybral pro konečné uložení radioaktivních odpadů, dodají odvahu přetvořit Vaše myšlenky a emoce v povzbudivá slova a inspirovat Vás k činům vedoucím k harmonické existenci bez úložiště. Najdete zde i mapku okolí Dolní Cerekve tak, jak by mohlo vypadat, dovolíme-li to. Pěkné počtení a „Nechť Vás provází Síla“ přeje Olga Kališová.

  1 2 3 další strana


  Anketa

  S realizací tzv. „geologického průzkumu“ za účelem zjištění podmínek pro výstavbu trvalého úložiště jaderného odpadu v lokalitě Kraví hora:

  29.0 % (2156×)

  70.2 % (5222×)

  0.9 % (66×)

  Počet hlasování 7444

   

  Odkazy na partnery: