Platforma proti hlubinnému úložišti

    • Platforma proti hlubinnému úložišti je dobrovolným, neziskovým společenstvím obcí a spolků, dotčených projektem výstavby hlubinného úložiště radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva.
    • Cílem platformy je prosadit takový způsob hledání řešení problému vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů, který bude otevřený, průhledný a v němž obce a veřejnost budou mít zákony dostatečně garantované možnosti hájit své oprávněné zájmy
    • K dosažení svého cíle platforma zejména shromažďuje a zpracovává dostupné informace z ČR i ze zahraničí k problematice ukládání radioaktivních odpadů, informuje veřejnost a jedná s politickými představiteli a odborníky.
    Všechny informace o Platformě proti hlubinnému úložišti naleznete na jejich stránkách.