Den proti úložišti odložen, důvody k protestu trvají

  Tisková zpráva Platformy proti hlubinnému úložišti z 8. dubna 2020

  Již 6. ročník celostátního Dne proti úložišti, který letos chystaly obce a spolky z lokalit ohrožených vládním projektem konečného podzemního hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů na sobotu 18. dubna, byl odložen z důvodů opatření proti šíření koronaviru. Důvody k protestu ale přetrvávají a bude-li přístup Ministerstva průmyslu a obchodu k lidem, kterých se projekt nejvíce týká, pokračovat, hlasitě se ozvou.

  Sliby o posílení práv obcí v neustále odkládaném návrhu zákona o zapojení obcí do výběru úložiště nebyly naplněny. Konzultace se starosty dotčených obcí, která proběhla v druhé polovině loňského roku, skončila odmítnutím prakticky všech jejich připomínek.  Na fakt, že nejprve by měla být stanovena jasná pravidla zakotvená v legislativě a teprve poté probíhat vyhledávání, upozorňuje Platforma proti hlubinnému úložišti již řadu let.  Výběr čtyř preferovaných lokalit do poloviny roku 2020, na kterém trvá ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček, považují starostové i zástupci občanů dotčených obcí za velmi uspěchaný.

  Samosprávám i obyvatelům Správou úložišť radioaktivních odpadů vybraných obcí chybí vážně vedená debata o možnostech, jak naložit s dlouhodobě nebezpečným dědictvím jaderné energetiky.  Trvalé uložení do zemských hlubin, které bude muset garantovat nemožné, tedy  bezpečnost po statisíce let, nemůže být jediným řešením.

  Jiří Popelka, starosta města Jistebnice a mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti, řekl: „Každý rok se Dne proti úložišti v lokalitách po celé zemi zúčastnilo několik tisíc lidí. I letos jsme se chystali, ale z pochopitelných důvodů jsme plány změnili.  Frustrace obyvatel našich obcí z přístupu ministerstva i Správy úložišť však trvá, proto se k přípravě protestu vrátíme, jakmile to situace umožní. “

  Platforma proti hlubinnému úložišti sdružuje 48 členů (32 obcí a měst a 16 spolků) za účelem prosazování takového způsobu hledání řešení problému vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů, který bude otevřený, průhledný a v němž obce a veřejnost budou mít zákony dostatečně garantované možnosti hájit své oprávněné zájmy. www.platformaprotiulozisti.cz

  Další informace může poskytnout:

  Jiří Popelka, starosta města Jistebnice a mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti, tel.: 602 442 799, e-mail: starosta@jistebnice.cz


  Přílohy ke stažení