Dlouhodobé skladování vyhořelého paliva opět ve hře

  Tisková zpráva Platformy proti hlubinnému úložišti z 8. září 2020

  Jedenapadesát měst, obcí a spolků sdružené v Platformě proti hlubinnému úložišti vítá informaci, že zodpovědné vládní úřady uznaly jejich argument a přestaly odmítat variantu dlouhodobého skladování vyhořelého jaderného paliva jako alternativu k rychlé přípravě a výstavbě konečného hlubinného úložiště.  Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) uzavřela smlouvu o dílo s ÚJV Řež, SATRA s.r.o. a Mott MacDonald CZ, s.r.o., které mají do začátku roku 2021 všestranně zhodnotit možnosti dlouhodobého skladování vyhořelého paliva u obou jaderných elektráren případně v centrálním podzemním skladu Skalka na Vysočině [1].

       Platforma proti hlubinnému úložišti kritizovala chybějící poctivé zhodnocení různých variant řešení konce jaderného palivového cyklu již během přípravy a schvalování vládní Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem [2, 3]. Tato koncepce počítá s výběrem finální lokality pro úložiště do roku 2025, ale takový nesmyslný spěch by byl na úkor nalezení skutečně přijatelného řešení. Proto je potřeba dnešní proces vyhledávání přerušit a nejprve přijmout stále neexistující zákon o zapojení obcí do výběru úložiště [4] a také dobře připravit a projednat pravidla případného pokračování.  Dlouhodobé skladování by pak mohlo dát časový prostor pro hledání bezpečnějšího řešení dědictví jaderné energetiky, než je jeho „zakopání v zemi“.

  Petr Klásek, starosta obce Chanovice a mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti, řekl: „S úložištěm nespěchejme, podívejme se poctivě i na další možnosti, co lze udělat s jaderným odpadem. A mezitím  přijměme zákon, který by zajistil práva obcím a lidem v nich žijících a projednejme závazná pravidla, aby je státní úřady neměnily co chvíli podle jednotlivých ministrů.“

  Platforma proti hlubinnému úložišti sdružuje 51 členů (35 obcí a měst a 16 spolků) za účelem prosazení změny v přístupu státu k nakládání s vyhořelým jaderným palivem a dalšími radioaktivními odpady, který se nebude omezovat jen na hlubinné úložiště. Platforma dále prosazuje, aby rozhodnutí o výběru lokality pro případné ukládání bylo podmíněno předchozím souhlasem dotčených obcí. www.platformaprotiulozisti.cz

  Další informace může poskytnout:
  Petr Klásek, starosta Chanovic a mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti, tel.: 606 745 795, e-mail: obec.chanovice@email.cz

  Poznámky:
  [1] Smlouva o dílo „ANALÝZA MOŽNOSTÍ DLOUHODOBÉHO SKLADOVÁNÍ DO DOBY ZPROVOZNĚNÍ HÚ“ je k dispozici v Registru smluv zde https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13366744
  [2] „Koncepce nakládání s radioaktivními odpady: stát promarnil příležitost pro veřejnou debatu“, tisková zpráva Platformy proti hlubinnému úložišti ze 13. 6. 2017
  [3] „Aktualizace Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem“, Ministerstvo průmyslu a obchodu
  [4] „Sliby chyby ministra Havlíčka. Zákon o zapojení obcí do výběru hlubinného úložiště opět odložen“, tisková zpráva Platformy proti hlubinnému úložišti ze 4. 8. 2020


  Přílohy ke stažení