Evropský poslanec Lukas Mandl: ne jaderné energetice

  Evropský poslanec Lukas Mandl vystoupil společně s oblastní ÖVP proti konečnému úložišti radioaktivních odpadů u státních hranic.

  Evropský poslanec Lukas Mandl podnikal tento týden předvolební tour oblastí Waldviertelu. Vzal přitom za svůj nesouhlas obyvatel tohoto regionu s možnou stavbou konečného úložiště vysoce radioaktivních odpadů v blízkosti hranic.

  „Byly bychom jako region bezprostředně touto stavbou a provozem zasaženi,“ říká poslanec zemského sněmu Jürgen Maier a ukazuje, kde se nachází lokality pro možnou stavbu budoucího radioaktivního úložiště. Jedna z uvažovaných českých lokalit Čihadlo u obce Lodhéřov severně od rakouské obce Lidschau se nachází pouhých 21 km od rakouských hranic. „To odpovídá cestě z Hornu do Gersu,“ dodává starosta obce Horn. „S tím nemůžeme souhlasit.“

  Česká republika chce kromě toho v budoucnu zvýšit podíl jaderné energie na výrobě elektřiny z nynějších 33 na 50%. Tak se zvýší i objem vyprodukovaných jaderných odpadů. „Musíme přece myslet na bezpečnost a zdraví našich obyvatel. Proto by se tato otázka měla řešit na evropské úrovni,“ dodává starosta.

  Mandl požaduje, aby se bral ohled na zájmy místních obyvatel. Chce, aby se zpřisnily bezpečnostní předpisy. Tento 39-letý politik vidí šance, jak toho dosáhnout, i proto, že nyní také Německo odstupuje od využívání jaderné energie. Místní občané se podle něj mají účastnit protestních akcí. Podle Mandla je ještě dost času něco změnit, protože Česká republika chce vybrat lokalitu v roce 2020. Mandlův cíl je celoevropský výstup z jaderné energetiky.

  Přeložila Gabriela Reitinger, OIŽP

  Zdroj: NON.at