Hledání německého jaderného úložiště potrvá déle než se plánovalo

  Již v minulých týdnech se diskutovalo o tom, že by mohl být časový plán hledání německého hlubinného úložiště pro trvalé uložení vysoce radioaktivních odpadů ohrožen. Nyní toto podezření potvrdilo německé spolkové ministerstvo životního prostředí: Hledání úložišťového místa bude trvat déle než do roku 2031.

  Do roku 2031 nebude v Německu určena lokalita pro konečné úložiště vysoce radioaktivního jaderného odpadu. Vyplývá to z dokumentu  Spolkové společnosti pro trvalé ukládání odpadů Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE), která je pověřená hledáním vhodné úložišťové lokality, uvedlo ministerstvo životního prostředí. V reakci na žádost DPA ministerstvo uvedlo, že postup "nemůže být dokončen do roku 2031 s ohledem na vysoké požadavky na výběr lokality s nejlepším možným zabezpečením". Do roku 2031 přitom Německo chtělo definitivně zvolit místo pro uložení svého vysoce radioaktivního odpadu.

  „Zásadě nejvyšší možné bezpečnosti úložišťového místa se musí podřídit i časový harmonogram,“ odůvodnil oznámené zpoždění harmonogramu mluvčí spolkového ministerstva životního prostředí.

  Zpoždění vyplývá z  dokumentu Spolkové společnosti pro ukládání odpadů -    Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE), vypracovaného na žádost ministerstva životního prostředí. Navzdory náročným postupům mělo být místo podle původního harmonogramu stanoveno do roku 2031. V roce 2050 by mělo být německé úložiště uvedeno do provozu. Takzvaný zákon o výběru lokality výslovně uvádí: "Se stanovením lokality se počítá pro rok 2031."

    "Cílem celého procesu hledání je najít lokalitu pro úložiště, které nabízí nejlepší bezpečnost po dobu jednoho milionu let," potvrdil mluvčí ministerstva další požadavek zákona. "To je však dost vysoký požadavek a náročný úkol." Mluvčí poukázal také na to, že rok 2031 byl přejat jako cílový termín z výsledků práce Komise pro jaderné úložiště. Již v té době však bylo jasné, že skutečné časové požadavky celého výběrového procesu je obtížné odhadnout.

  Ministerstvo životního prostředí oznámilo, že na základě výše uvedeného dokumentu Spolkové společnosti pro ukládání odpadů  bude jednat s BGE a Spolkovým úřadem pro bezpečnost nakládání s jaderným odpadem (BASE). To by pak vedlo k vyvození závěrů. BASE odpovídá za dohled nad výběrovým řízením, BGE pak za jeho realizaci.

  Zdroj: Tageschau.de

  Foto: Tageschau.de 

  Přeložila: Gabriela Reitingerova
  OIŽP - Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí / BIU - Bürgeriniative Umweltschutz


  Německo: hledání hlubinného úložistě pro trvalé uložení vysoce radioaktivních odpadů bude trvat déle

  Do roku 2031 mělo Německo podle svého dosavadního plánu najít místo pro trvalé uložení svého vysoce radioaktivního odpadu. Podle ministerstva životního prostředí však nelze tento termín dodržet, a to  kvůli vysokým bezpečnostním požadavkům.

  Podle spolkového ministerstva životního prostředí bude hledání konečného úložiště německého jaderného odpadu prodlouženo až za cílový rok 2031. Jak ministerstvo uvedlo ve čtvrtek na žádost tiskové agentury DPA, postup "s ohledem na vysoké požadavky na výběr lokality s nejlepším možným zabezpečením nemůže být dokončen do roku 2031". Rok 2031 byl dosud cílovým termínem, do kdy chtělo Německo vybrat místo pro uložení svého vysoce radioaktivního odpadu. Deník "Ostsee-Zeitung" již před několika dny informoval s odvoláním na Spolkový úřad pro bezpečnost nakládání s jaderným odpadem (BASE) o zpoždění harmonogramu.

  Ministerstvo životního prostředí ministryně Steffi Lemke (Zelení) se ve svém  potvrzení, že termín 2031 nemůže být dodržen,  opírá o vypracovaný dokument Spolkové společnosti pro konečné ukládání odpadů Bundesgesellschaft für Endlagerung  (BGE), tedy společnosti, pověřené vyhledáváním úložiště.

  Hledání úložiště vysoce radioaktivního odpadu v Německu je již léta obtížné. Navzdory náročným postupům by mělo být místo stanoveno do roku 2031. Úložiště by mělo být uvedeno do provozu od roku 2050. Takzvaný zákon o výběru lokality výslovně uvádí: "Stanovení lokality je vyžadováno pro  rok 2031."

  K aktuálnímu zpoždění v harmonogramu hledání německého jaderného úložiště spolkový úřad BASE ve čtvrtek v reakci na žádost agentury DPA uvedl:
  "Předkladatel projektu pověřený hledáním - Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE)  - dosud nepředložil BASE jako supervizorovi výběrového řízení plán, jak by bylo možné provést skutečně rozsáhlé řízení ve zbývajících devíti letech."

  Spolkové ministerstvo životního prostředí uvedlo, že nyní bude jednat se společností odpovědnou za vyhledávání lokalit BGE a BASE o dalším průběhu událostí a závěrech původního, nyní již neaktuálního harmonogramu.

  Zdroj: Frankfurter Allgemeine Zeitung

  Přeložila: Gabriela Reitingerova