Lokalita Hrádek, která odmítá úložiště jaderného odpadu, má novou strategii na ochranu pitné vody

  Vyšlo: 8.7.2021 

  Lokalita Hrádek, která leží v okolí Čeřínku na Jihlavsku a je jedním z možných míst pro stavbu hlubinného úložiště jaderného odpadu, má nyní zpracovanou novou strategii. Ta by mohla pomoci ochránit národní zdroje pitné vody v dané lokalitě. Autorem strategie je advokát Luboš Kliment, který je společným zástupcem všech dotčených obcí v lokalitě Hrádek, a veřejnost ji může do 30. srpna připomínkovat.

  Konečnou verzi po všech připomínkách dotčené obce představí 23. září v Dolní Cerekvi na Jihlavsku.

  odle Klimenta je celá lokalita zdrojem pitné vody pro asi 200 tisíc obyvatel Jihlavska a Pelhřimovska a ohrozit ho může užsamotná stavba hlubinného úložiště. Povrchové i hlubinné části úložiště podle map, jež jsou součástí strategie, kolidují s ochrannými pásmy zdrojů pitné vody, mezi něž patří i vodní nádrž Hubenov. V lokalitě má navíc v budoucnu vzniknout na asi padesátihektarové ploše nová nádrž Batelov.

  „Je evidentní, že stát na straně jedné uvažuje o umístění hlubinného úložiště radioaktivních odpadů do lokality Hrádek, a na straně druhé se v této lokalitě nachází klíčové zdrojepitné vody národního významu a stát stanovil ochranná pásma, za účelem ochrany a zachování těchto klíčových národních zdrojů pitné vody specifikovaných shora," uvedl Luboš Kliment. Při střetu dvou veřejných zájmů by se podle Klimenta mělo zvažovat, zda by jednoho nešlo docílit jinak než popřením druhého. Hrádek zůstal v užším výběru lokalit.

  Až do loňského roku se v rámci celé ČR uvažovalo o 9 lokalitách, kde by v budoucnu mohlo být vybudováno úložiště radioaktivního odpadu. Nyní jsou to čtyři místa. Snížení počtu na čtyři lokality vloni v červnu schválila Rada Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) a v prosinci i vláda. V tomto zúženém seznamu zůstala na Vysočině vedle Hrádku i lokalita Horka na pomezí Třebíčska a Žďárska, lokalita Janoch u jihočeského Temelína a Březový potok na Klatovsku.

  Obce, které jsou součástí zvažované lokality Hrádek na Jihlavsku, se úložišti společně již delší dobu aktivně brání. Jedním z argumentů, proč by na Hrádku úložiště nemělo být, je možné ohrožení pitné vody s odkazem na evropské rozvodí. Odvolávají se na to, že voda z jejich území odtéká do povodí vodárenských nádrží. „Nový polygon byl fakticky rozšířen do sousedství vodní nádrže Hubenov, což je klíčový zdroj pitné vody nejen pro Jihlavu, ale pro celé Jihlavsko," sdělil společnýprávní zástupce dotčených obcí Luboš Kliment.

  Zdroj: Jihlavská drbna