Lokalita Hrádek se dál brání úložišti: SÚRAO opomněla pásmo chránící povodí řeky Jihlavy

  Obce z lokality Čertův Hrádek na Jihlavsku, která je jedním ze zvažovaných míst pro vybudování hlubinného úložiště jaderného odpadu, se dlouhodobě brání svému výběru především s odkazem na to, že stavba ohrozí národní zdroje pitné vody. Jejich právní zástupce Luboš Kliment dnes sdělil, že podle něj Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) při posuzování území opominula pásmo chránící povodí řeky Jihlavy. Správa úložišť sdělila, že vodní zdroje chrání zákon a SÚRAO při své činnosti postupuje podle zákona.

  Zásadním problémem z pohledu dotčených obcí je kolize různých záměrů, která v území jsou nebo mají být. Dlouhodobě poukazují na problematiku ochrany vodních zdrojů, kterou potenciální stavba hlubinného úložiště na lokalitě Čertův Hrádek naruší.

  Před několika málo dny, v polovině července, schválila Vláda ČR aktualizaci Politiky územního rozvoje ČR. Pro Kraj Vysočina obsahuje dokument hned několik důležitých pasáží, z nichž nejzásadnější je ta týkající se případného budoucího výběru...

  „Ochrana podzemních i povrchových vod je v rámci umístění jaderného zařízení vždy prioritou," uvedla mluvčí správy úložišť Martina Bílá. Hrádek patří mezi čtyři lokality v Česku, v nichž by mohlo být úložiště umístěné.

  Pásmo hygienické ochrany třetího stupně povodí řeky Jihlavy k profilu čerpací stanice Rantířov, kde je povolený odběr vody z řeky, bylo podle Klimenta stanovené v roce 1983, ale není nikde značené. Ve zprávě médiím přiložil společný zástupce obcí vyjádření jihlavského odboru životního prostředí, z něhož plyne, že i když byl novelou vodního zákona institut ochranných pásem třetího stupně zrušený, nedotkla se tato změna předchozích rozhodnutí a území se podle platné legislativy považuje za ochranné pásmo vodního zdroje. Jihlavský magistrát pak opakovaně prodlužuje i povolení na čerpání pitné vody z tohoto zdroje.
  Snížení počtu území zvažovaných pro úložiště z devíti na čtyři loni schválila Rada SÚRAO i vláda. V seznamu zůstaly z Vysočiny Hrádek na Jihlavsku a Horka na Třebíčsku, dále pak lokality Janoch u jihočeského Temelína a Březový potok na Klatovsku. Úložiště, v němž by měly být v hloubce půl kilometru uloženy tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren, má v ČR vzniknout do roku 2065.

  Starostové z lokality Čertův Hrádek mají o nově doložených podkladech právního zástupce mluvit příští týden v úterý na setkání v Dolní Cerekvi. „To, co může podle mě způsobit problém SÚRAO, je, že drtivá většina posuzovaného území je v tom ochranném pásmu," řekl starosta Dolní Cerekve Zdeněk Dvořák a dodal, že plánovaný prostor povrchového areálu úložiště mezi Dolní Cerekví a Rohoznou je zhruba uprostřed tohoho ochranného pásma.

  Podle vyjádření správy úložišť byl vodní zdroj Rantířov do hodnocení lokality zahrnutý. Správa mimo jiné také uvedla, že podle prací provedených odbornými pracovníky mají zdroje podzemních vod v lokalitě Hrádek lokální význam, slouží k zásobování menších obcí nebo jednotlivých domácností. „V případě povrchových vod citované zdroje neleží v hydrologických povodích, která by mohla být ovlivněna povrchovým areálem a výstavbou hlubinného úložiště," uvedla správa úložišť.

  Nový argument Lokality Hrádek


  Lokalita Hrádek se už několik let brání umístění úložiště s odkazem na evropské rozvodí. Voda odtud podle obcí odtéká jak do vodárenské nádrže Hubenov zásobující Jihlavu, tak směrem do povodí Želivky. Zdá se, že nově budou obce argumetovat i dalším velkým chráněným územím tentokrát pokrývajícím jih lokality.

  Zdroj: jihlavska.drbna.cz