Mlčení o Janochu škodí, zní z Temelína

  Vyšlo: 30.1.2024

  TEMELÍN Zastupitelé Temelína na svém zasedánípokračovali ve sporu, který se týká informovanosti ohledně vývoje lokality pro možné hlubinné úložiště jaderného odpadu v lokalitě Janoch. Ta se rozkládá blízko elektrárny a zasahuje i na katastr obce. Část zastupitelů na začátku debaty žádala změnu v lokální pracovní skupině složené ze zástupců dotčených obcí. Za Temelín je v ní starosta Josef Váca (Nezávislí občané).

  Důvodem je podle nich mizivá informovanost zastupitelů o výsledcích jednání i to, že se o schůzkách skupiny dozvěděli až zpětně z jiných zdrojů. „Potřebujeme mít informace včas a komunikovat se Správou úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). Pokud tam sedí někdo, kdo se na nic nezeptá nebo nemá připomínku, a přitom se už řeší podoba povrchového areálu, je to v rozporu se zastupitelským slibem,“ tepalastarostu zastupitelka Hana Hájková (hnutí S Rozumem).

  Podle ní dokonce i někteří členové Platformy proti úložišti (PPÚ), sdružující obce z dalších tří lokalit uvažovaných pro vybudování úložiště (vyjma Janochu – pozn. red.), požadují, aby se zápisy ani další informace ze schůzek nedostávaly do Vácových rukou. „To jste přestřelila, pokud toto tvrdíte. Všechno, co mi v tomtoohledu přijde na obecní mail, dál zveřejňuji. Pokud vyhledáváte informace různě po internetu, nejsou pro mě relevantní,“ opáčil starosta.

  Hájková ale opět upozornila, že zastupitelé od starosty nedostali pozvánky na dvě jednání lokální pracovnískupiny, následně ani zápisy. „Nejhorší ale bylo, že jste nám neposlal stanoviska k průzkumným vrtům. To jsme se dozvěděli se zpožděním. I právník obce už raději posílá informace do mailu i mně. Když jsme v roce 2022 začínali jako zastupitelé, dokonce jste nám o existenci této skupiny ani neřekl,“ pokračovala.

  Výměna ve skupině neprošla

  Starosta oponoval tím, že lidem do schránek chodily informace od SÚRAO. „Jestli mi někdo tvrdí, že lidé informace neměli, tak to neberu za férové. Měli jsme už druhou prezentaci od správy ohledně úložiště a vy mi vkládáte do úst, že o tom lidé nevěděli,“ snažil se Váca rozporovat tvrzení Hájkové.
  Ta mu ale odpověděla, že informace od SÚRAO je třeba brát s rezervou, protože mají na vybudování úložištěnejvětší zájem. „Zajímalo by mě, kde se v těch letácích dočtete o milionech kubíkůvytěženého materiálu, o více než dvacet hektarů velkém povrchovém areálu úložiště nebo padesát metrů širokém vykáceném pruhu lesa,“ kontrovala.

  Na jednání vystoupila i obyvatelka jedné ze samot v sousedství lokality Kateřina Vernerová, která se účastnila jednání PPÚ. Zmínila také, že zbylé tři lokality postupují společně a vyjednávají jednotné podmínky. „Může se pak stát, že volba padne na Janoch jenproto, že nijak nevyjednáváme,“ varovala Vernerová.

  Většina zastupitelů ale změnu v lokální pracovní skupině nechtěla, pro výměnu Váci hlasovali pouze čtyři. Zbylých sedm, včetně starosty, bylo proti. Prošla však změna experta pro poradní panel. Místo Marcela Fucimana z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity zvolili geofyzika Matěje Machka, a to jednohlasně.

  Zdroj: Mladá fronta DNES

  Autor: Michal Bělský ~ Rubrika: Jižní Čechy