Obce na Třebíčsku se obrátily na Ústavní soud, nechtějí úložiště odpadu

  Vyšlo: 23. ledna 2023

  Skupina obcí z okolí Horky na Třebíčsku, což je jedna z lokalit zvažovaných pro trvalé uložení vyhořelého jaderného paliva, se obrátila na Ústavní soud (ÚS). Navrhují zrušit rozhodnutí Městského soudu v Praze a Nejvyššího správního soudu (NSS). Ty se odmítly věcně zabývat námitkami obcí.

     Skupině obcí z lokality Horky se nelíbilo vládní usnesení z prosince 2020. Vláda tehdy zúžila výběr možných lokalit na čtyři, schválila plány Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) a aktualizovala některé úkoly a navazující kroky v přípravě. Plné znění stížnosti obcí je zpřístupněné v přehledu plenárních věcí na webu ÚS.

     Správní žalobu kvůli úložišti podalměstys Budišov s obcemi Hodov, Nárameč, Oslavice, Oslavička, Osové, Rohy, Rudíkova Vlčatín. Městský soud v Praze žalobu odmítl s vysvětlením, že samotné usnesení vlády ještě nijak nezasahuje do práv obcí. Vláda jeho prostřednictvím koordinuje činnost ministerstev a SÚRAO.

     Následnou stížnost k NSS podaly všechny radnice kromě Vlčatína. Poukazovaly na to, že postup při stanovení průzkumného území pro ukládání radioaktivního odpadu by měla podle atomového zákona upravovat speciální norma, která ale dosud nevznikla, vláda teprve nedávno schválila návrh zákona. Stát podle obcí zneužívá absenci právní úpravy a opomíjí zájmy a názory lidí z dotčených lokalit, kteří mají obavy o zdraví, život a majetek.

     Ani podle NSS nebylo možné podat proti danému vládnímu usnesení správní žalobu. Nemění, neruší ani závazně neurčují práva nebo povinnosti obcí. Obce mohou své námitky uplatnit později, zdůraznil NSS. Zmínil například řízení o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry podle zákona o geologických pracích.

     Je utlumen rozvoj obcí, stojí ve stížnosti

     V ústavní stížnosti osm obcí tvrdí, že se soudy měly usnesením vlády věcně zabývat. Postup lokality do užšího výběru má prý značné a dlouhodobé dopady.

     „Od té chvíle, a nikoliv v důsledku dalších aktů veřejné správy, jsou stěžovatelé zásadním způsobem omezeni nasvém právu na samosprávu - je utlumen územní rozvoj obcí, investiční záměry i nakládání s majetkem, jehož cena poklesla,“ stojí ve stížnosti. Bude se jí zabývat plénum, tedy sbor všech ústavních soudců.

     Místo pro trvalé uložení radioaktivního odpadu se hledá od 90. let minulého století. Postupně se měnil počet uvažovaných lokalit. Ve hře zůstaly lokality Janoch u Temelína, Horka na Třebíčsku, Hrádek na Jihlavsku a Březový potok na Klatovsku.

     Právě Horka má podle webu SÚRAO výborné geologické vlastnosti a nejsou tam významné vodní zdroje. Náklady na vybudování komplexu, jehož stěžejní část má být přibližně půl kilometru pod povrchem, podle starších odhadů přesáhnou 100 miliard korun.

     Vláda se v souvislosti s přípravou hlubinného úložiště letos shodla na tom, že výběr lokality vzejde ze společného rozhodnutí exekutivy a Parlamentu. Vláda dále zřídí pracovní skupinupro komunikaci s obcemi, která by měla usnadnit jejich zapojení do přípravya provozování úložiště.

  Zdroj: idnes.cz

  Autor: ČTK

  ilustrační snímek | foto: Václav Šlauf, Václav Šlauf,  MAFRA