Durynsko požaduje více informací k hledání jaderného úložiště

  Vyšlo: 21.7.2021

  Po celém německém území se hledá vhodnálokalita pro stavbu konečného úložiště vysoce radiaktivních odpadů. Dvě lokality, v kterých se prověřuje horninové podloži, se nachází také v Durynsku. To se zde postaralo o pozdvižení.

  Erfurt (dpa) – Durynsko požaduje v případě hledání jaderného úložiště větší transparentnost  ze strany pověřené Spolkové společnosti pro konečné skladování BGE. Vyplývá to z dopisustátního tajemníka pro životní prostředí Olafa Moellera, adresovaného společnosti BGE. Ministerstvo životního prostředí reagovalo na tiskové prohlášení BGE, podle kterého se dvě lokality, ve kterých bude společnost BGE prověřovat horninové podloží nachází právě v oblasti Durynska.

  Už zjištění, že durynská pánev byla vložena se seznam oblastí, kde se bude zjišťovat vhodnost solných struktur vyvolalo v místních obyvatelích obavy, že by se zde v budoucnu mohlo stavět jaderné úložiště, stojí v dopisu Moellera. Durynsko chce přesně znát kritéria, podle kterých byly jednotlivé oblasti vybírány.

  Konkrétně chce společnost BGE zkoumat draselné a solné oblasti v durynské pánvi a jednu oblast s krystalickou horninou. Rozhodnutím se na podnět frakce SPD ve středu zabýval durynský zemský sněm. SPD požadovala zavedení Aktuální hodiny s názvem „Jak chránit durynské zájmy při hledání jaderného úložiště“.

  Podle poslance SPD Dennyho Moellera nebyl při výběru oblastí dostatečně zohledněn princip způsobitele (pozn. překladatele: tedy toho, kdo vytváří jaderné odpady). V Durynsku se totiž  mezi pohořími Harz a Rhoen nenachází žádné jaderné elektrárny a kromě toho spolkové země nemohly spolurozhodovat o širokém využívání jaderných elektráren v zemi.

  Podle Spolkové společnosti BGE se nachází oblasti určené k dalšímu vývoji metod, v kterých se dále bude dále zkoumat horninové podloží, v celkem pěti spolkových zemích. Data z průzkumů mají pomoci vyvinout metody pro zúžení výběru lokalit a odpovídající bezpečnostní koncepty. Kromě Durynska se jedná o Bádensko Wuertembersko, Bavorsko, Sasko a Dolní Sasko. Společnost BGE zdůraznila, že se v případě těchto oblastí pro vývoj metod nejedná o užší výběr lokalit pro stavbu úložiště.

  V Aktuální hodině frakce CDU prohlásila, že je proti jadernému úložišti v Durynsku. Podle frakce bylo velkým pochybením, že durynské ministerstvo životního prostředí nebylo zahrnuto do plánování ohledně stanovování jednotlivých průzkumných oblastí. „Frakce CDU nepovažuje spolkovou zemi Durynsko za vhodné místo pro stavbu konečného úložiště vysoce radioaktivních odpadů,“ zdůraznila poslankyně CDU Christina Tasch.

  Zdroj: welt.de

  Překlad: Gabriela Reitinger z OIŽP.

   

  Německo: ÖDP  kritizuje proces hledání konečného jaderného úložiště

  Vyšlo: 9.8.2021

  Freyung – Nedávno se konala celkem třetí konference dílčích regionů v rámci procesu hledání konečného jaderného úložiště na území Německa.

  Podle ÖDP představuje proces hledání jaderného úložiště „slepou uličku v důvěryhodnosti“  a proto ÖDP požaduje přerušení tohoto procesu a jeho nový start po volbách do Spolkového sněmu.

  „Z toho, jak netransparentně celý proces nyní běží, nemůže nic vzejít.“ shodují se zástupci  strany ÖDP, zástupkyně zemského předsedy Agnes Becker a dolnobavorský zemský rada Urban Mangold.

  „Stále více civilně – společenských organizací a iniciativ rezignuje, protože celý proces umožňuje velmi nedostatečný vhled do odborných a geologických podmínek procesu hledání jaderného úložiště,“ dodávají shodně.

  Zdroj: Passauer Neue Presse

  Překlad: Gabriela Reitinger z OIŽP.