Spor o úložiště nízko a středně radioaktivního odpadu Konrad: Nový začátek by byl lepší

  Vyšlo: 22.12.2023

  Podzemní šachta Konrad je pro konečné úložiště nízko a středně radioaktivního odpadu příliš malá .Smysluplnější by bylo hledat místo, kde je dostatečně velký prostor pro veškerý radioaktivní odpad z Německa

  Německo již desítky let hledá vhodná místa pro budoucí úložiště radioaktivního odpadu, který že zůstal po jeho vlastní jaderné minulosti. Po zrušení ukládacího prostoru vsolném dolu v Gorlebenu a prozatímního úložiště ve Würgassenu se na pokraji krachu ocitl i důl Konrad v Salzgitteru, který měl sloužit jako konečné úložiště nízko a středně radioaktivního odpadu.

  Ekologické organizace BUND a Nabu požádaly o odebrání licence pro tuto štolu.Podle nich je jasné jedno: "Důl Konrad je a zůstává nevhodný jako úložiště nízko a středněaktivního jaderného odpadu."

  V tomto případě se jedná o úložiště pro nízko a středněaktivní jaderný odpad.

  Dolnosaský ministr životního prostředí Christian Meyer (Zelení) včera žádost o odebrání licence předběžně zamítl, čímž se vyhnul otevřenému konfliktu se svou stranickou kolegyní ve spolkové vládě Steffi Lemke.

  Ve složitém řízení je žadatelem německá spolková vláda a povolujícím orgánem spolková země Dolní Sasko. Konrad však ještě není v suchu. Ekologické organizace chtějí Meyerovo rozhodnutí nechat přezkoumat a znovu předložit své argumenty. A ty nejsou špatné. Konečné úložiště bylo povoleno před více než 20 lety, takže sotva odpovídá současnému stavu vědy a techniky.

  Prostor v dolů Konrad už je příliš malý

  Konrad je starý " důl, do kterého proniká voda. Odpad zde uložený by se nedal zpětně vyjmout - z hlediska současného výzkumu je tedy nevhodný.

  Především je však důl Konrad pro úložiště příliš malý. Není tam dostatek místa pro kontejnery, které se mají vyzvednout z poškozeného dolu Asse, a radioaktivní zbytky z obohacování uranu v Gronau.

  To znamená, že i když bude licence pro šachtu Konrád udělena, bude kromě konečného úložiště pro vysoce radioaktivní odpad, pro které se vhodná lokalita teprve musí najít, zapotřebí ještě nejméně jedno úložiště. Z tohoto pohledu by tak bylo smysluplnější zcela obnovit proces hledání místa pro konečné uložení nízko a středně radioaktivního odpadu . To by znamenalo hledat lokalitu, která by skutečně pojala všechny nízko a středně radioaktivní odpady z celé země.

  Zdroj: TAZ.de

  Přeložila Gabriela Reitinger, OIŽP

   

  Úložiště jaderného odpadu v šachtě Konrad: Vláda se drží plánů

  Navzdory silnému odporu může kontroverzní úložiště nízko a středně radioaktivního odpadu v šachtě Konrad v dolnosaském Salzgitteru prozatím pokračovat ve výstavbě. Oznámil to dnes dolnosaský ministr životního prostředí Christian Meyer (Zelení).

  Jeho ministerstvo předběžně zamítlo žádosti ekologických organizací o zrušení a odvolání kolaudačního rozhodnutí a jejich požadavek na zastavení dalších stavebních prací. Meyer to zdůvodnil právním přezkumem rozhodnutí z roku 2002 a uvedl, že "zrušení již vydaného povolení brání nepřekonatelné překážky".

  Ministr životního prostředí Christian Meyer (Zelení) vysvětlil zamítnutí žádostí ekologických organizací "nepřekonatelnymi překážkami".

  Ekologické organizace Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) a Naturschutzbund Deutschland (NABU) podaly žádost v květnu 2021. Požadovaly v ní, aby stát Dolní Sasko zrušil rozhodnutí o schválení záměru z roku 2002. Jejich odůvodnění: Šachta Konrad neodpovídá současnému stavu vědy a techniky. V rozhodnutí o schválení záměru nebyly zohledněny důležité aspekty, jako je dlouhodobá bezpečnost šachty a její vytěžitelnost.

  Úložiště jaderného odpadu Konrad: kritici požadují zastavení výstavby.

  Aliance Salzgitter proti úložišti Konrad, do níž patří město Salzgitter, zemský svaz Landvolk, regionální odborová organizace IG Metall a společnost AG Schacht Konrad, žádost ekologických spolků podpořila. Starosta Salzgitteru Frank Klingebiel je připravený k dalším krokům a říká: "Rada města Salzgitter se před třemi lety rozhodla poskytnout politickou a finanční podporu pro právní kroky proti zamítavému rozhodnutí pana ministra." Helge Bauer z protijaderné organizace Ausgestrahlt je zklamána. "Dnešní Meyerovo rozhodnutí je pro nás nepřijatelné, protože staví bezpečnost lidí a životního prostředí na druhou kolej před politické zájmy," uvedla v prohlášení.

  Velký odpor proti úložišti i ze strany místních obcí

  Proti plánovanému úložišti se ostře staví také místní obce v širším okolí Braunschweigu. Stejně jako ekologické organizace jsou přesvědčeny, že důl Konrad by podle dnešních standardů již nebyl jako úložiště schválen. Na úložiště jaderného odpadu v Asse, které již dnes představuje pro region velkou zátěž, se v minulosti odvolával i braunschweigský starosta Thorsten Kornblum (SPD).

  Celostátní hledání dalšího úložiště jaderného odpadu

  Ministr životního prostředí Meyer vidí potřebu dalších opatření: "Potřebujeme další úložiště pro nízko a středně radioaktivní odpad, zejména s ohledem na potřebu vyzvednutí odpadu z dolu Asse a další objemy odpadů z demolice jaderných elektráren v Dolním Sasku." Zemská vláda na to chce také znovu upozornit německou spolkovou vládu.

  V roce 2002 kývla dolnosaská zemská vláda na lokalitu v Salzgitteru jako na konečné úložiště nízko a středněaktivního jaderného odpadu.

  Důl Konrad jako úložiště nízko a středně radioaktivního odpadu: myšlenka se zrodila v 70. letech 20. století.

  Důl Konrad je opuštěný důl na železnou rudu, v němž má být uloženo až 303 000 metrů krychlových nízko a středně radioaktivního odpadu. Jedná se o první konečné úložiště tohoto odpadu, které bylo v Německu povoleno podle jaderného zákona. Od doby, kdy závodní rada společnosti Salzgitter Erzbergbau AG přišla s nápadem uložit radioaktivní odpad v dole na železnou rudu, uplynulo již přibližně 50 let. Provozovatelem budoucího úložiště je Spolková společnost pro konečné ukládání odpadů (BGE), která v současné době upravuje bývalý důl na železnou rudu Konrad tak, aby zde mohl být v budoucnu ukládán radioaktivní odpad. V průběhu let již byla řada termínů plánovaného uvedení úložiště do provozu odložena - mimo jiné v letech 1988, 1991, 1997, 2012, 2022 a 2027.

  Ministr životního prostředí Meyer: "Bezpečnost má nejvyšší prioritu"

  Sám dolnosaský ministr životního prostředí Meyer je k plánovanému úložišti skeptický a již vyjádřil pochopení pro požadavky místních obcí. Ministr proto pověřil odborníky, aby prověřili vhodnost šachty jako úložiště nízko a středně radioaktivního odpadu. "Bezpečnost je při rozhodování o zprovoznění úložiště Konrad nejvyšší prioritou," řekl Meyer. Pouze úložiště, které je z hlediska vědy a techniky na špičkové úrovni, může a mělo by být povoleno. Jde také o budoucí generace. Ministr zdůraznil, že jaderný odpad v dole Konrad musí být bezpečně uložen i za 100 000 let.

  Zdroj: NDR.de

  Přeložila Gabriela Reitinger, OIŽP