Stanovisko k postupu přípravy věcného záměru zákona o zapojení obcí do procesu výběru a výstavby úložiště

  Nabídka k připomínkování návrhu zákona byl podraz, ministr Havlíček odmítl vše, co obce požadovaly

  Slibované posílení práv obcí při výběru úložiště v novém zákoně se nekoná. Ministerstvo průmyslu a obchodu neakceptovalo prakticky žádné připomínky obcí a připravuje nevyhovující podobu věcného záměru zákona o zapojení obcí do procesu výběru a výstavby úložiště radioaktivních odpadů k projednání do vlády ČR.   

  Reakci úřadu musíme označit za arogantní. Přestože nejen obce sdružené v Platformě proti hlubinnému úložišti, zareagovaly na nabídku ministra průmyslu Karla Havlíčka a ve spolupráci s právníky připravily fundované připomínky k návrhu zákona, dva měsíce se nic nedělo, ministerstvo je odmítlo přizvat k vypořádání a nyní se ukázalo, že podané připomínky a návrhy odmítlo a některé ignorovalo zcela.

  Jako vstřícnou odpověď na požadavky obcí ministr Havlíček označuje svůj nový slib, že SÚRAO nepožádá o povolení nových průzkumných území dříve, než zákon vstoupí v platnost, ledaže by získal souhlas obcí z lokality.  Ve skutečnosti, bude-li zákon přijat v dnešní podobě, nepřináší pro obce v této fázi žádné zlepšení. Naopak jejich postavení zhorší a naopak zvýhodní stát - vyhledávání úložiště má být deklarováno jako veřejný zájem, což omezí možnost obcí bránit se žalobami. 

  Platforma proti hlubinnému úložišti požaduje podstatné přepracování návrhu zákona tak, aby naplnil požadavky atomového zákona a Směrnice Euratom na respektování zájmů dotčených obcí a účinnou účast veřejnosti při rozhodování o úložišti.  Skutečně efektivní může být zapojení obcí a veřejnosti jen tehdy, pokud tyto mohou ovlivnit, zda v dané lokalitě vůbec bude proces pokračovat. To lze zajistit jedině uložením povinnosti Správě úložišť vyžádat si před zahájením konkrétního řízení souhlas dotčených obcí. Předložený návrh věcného záměru také musí posílit zapojení veřejnosti, protože dnes dělá z občanů obcí prakticky pouhé statisty při povolovacích řízeních. 

  Přijato na shromáždění členů Platformy proti hlubinnému úložišti dne 10. prosince 2019 v Praze.

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Přílohy ke stažení