Stanovisko k přizvání zástupců obcí do Poradního panelu expertů pro výběr čtyř lokalit pro úložiště

  Obce chtějí do způsobu výběru vidět, rozhodovat ale nemohou

  Obce mohly nominovat dva zástupce za každou z devíti lokalit jako pozorovatele na jednání poradního panelu expertů ředitele Správy úložišť radioaktivních odpadů pro „zúžení“ počtu lokalit.  Zároveň navrhly jednoho ze sedmi expertů, kterým se stal geolog Mgr. Matěj Machek, Ph.D. z Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR, který má právo v panelu i hlasovat.  Úkolem panelu má být do poloviny roku 2020 doporučit preferované lokality pro výstavbu hlubinného úložiště radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva.  Experti posuzují pouze geologické aspekty, vynechány jsou ekologické ekonomické, politické, společenské a další kompletní souvislosti výběru.

  Starostové přesto tuto nabídku přijali po zkušenostech z minulých let, kdy jednání předchozího expertního týmu bylo pro ně zcela netransparentní, způsob rozhodování i podkladové studie byly utajovány a jak se posléze ukázalo, došlo i k manipulaci s preferencí lokalit. Rolí zástupce obcí je tedy zajistit veřejnou kontrolu procesu výběru a umožnit tak nahlédnout obcím na způsob výběru a věrohodnost využitých podkladových studií a dat. K tomu by měla pomoci i jeho odborná kvalifikace. Pokud by preferované lokality měly být odsouhlaseny hlasováním expertů, zástupce obcí, které zastupuje napříč lokalitami, se v takovém hlasování zdrží. 

  Platforma proti hlubinnému úložišti v každém případě považuje výběr 4 preferovaných lokalit do poloviny roku 2020, na který velmi tlačí ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, za velmi uspěchaný. Předcházet mu musí dojednání a schválení zákona, který zajistí posílení práv obcí dotčených výběrem úložiště, jinak jde o nechvalně známou salámovou metodu, jak by se stát chtěl dobrat k úložišti navzdory lidem, kterých se nejvíce týká.

  Pokud by pokračovalo ignorování oprávněných zájmů dotčených obcí při přípravě zákona o zapojení obcí do výběru úložiště, pak bychom museli zvážit, zda mají naše obce zapojením svého zástupce jako člena poradního expertního panelu a také svojí účastí v roli pozorovatelů na tomto panelu pomáhat vytvářet dojem otevřeného a férového postupu výběru lokalit pro úložiště.  

  Přijato na shromáždění členů Platformy proti hlubinnému úložišti dne 10. prosince 2019 v Praze.


  Přílohy ke stažení