U silnic v okolí Čeřínku nově potkáte protestní plachty proti úložišti

   

  Obce z lokality (Čertův) Hrádek na Jihlavsku vytáhly další trumf ve svém boji proti umístění hlubinného úložiště jaderného odpadu pod Čeřínkem. Obecní zastupitelstva projednala návrhy na nesouhlas se stavbou úložiště. Obce vyzývají občany i majitele nemovitostí k tomu, aby se na stavbě úložiště nijak nepodíleli. V tomto týdnu se pak na několika místech objevily protestní plachty k dané problematice.

  „Boj za ochranu národních zdrojů pitné vody se dostal do další fáze,“ upřesňuje společný zástupce obcí v lokalitě (Čertův) Hrádek Luboš Kliment. Záměrem je informovat co nejširší veřejnost. Protestní bannery jsou rozmístěné například na vjezdu do Rohozné, na zastávkách v Hojkově či Milíčově a na několika místech v Dolní Cerekvi.

  „Chceme být vidět, abychom mohli lépe obyvatele informovat o této problematice. Suplujeme vlastně roli státu - ministerstva a Správu úložišť radioaktivního odpadu,“ doplnil starosta Dolní Cerekve Zdeněk Dvořák. Podle něj je právě informovanost o „jaderné problematice“ v dotčených šesti obcích poměrně dobrá, ale už těsně za jejich hranicemi je dle jeho slov prakticky nulová. „Namátkově lidé z Třeště, Jihlavy nebo Pelhřimova o tom moc neví. Tohle chceme změnit. Případná výstavba jaderného úložiště zcela jistě zasáhne i je, nejenom nás, takže by o tom měli v předstihu vědět,“ vysvětluje Dvořák.

  K Cejli, Dolní Cerekvi, Hojkovu, Milíčovu, Novému Rychnovu a Rohozné se postupně přidávají další obce. Šestice obcí má oficiální podporu už i z okolních mikroregionů Třešťsko a Dušejovsko. Zástupcio dotčených obcí se chystají jednat také s krajskou Jihlavou a městem Pelhřimov.

  Stát hledá nejlepší místo, vybírá se z devíti lokalit

  To nejlepší místo pro tento hlubinné úložiště se však stále hledá. A jednou z lokalit, kde by mohlo být, je právě oblast přírodního parku na Čeřínku. Nyní na všech devíti vytipovaných místech probíhají průzkumy. Příští rok by mělo dojít k určení čtyř nejvhodnějších lokalit, následně na snížení tohoto počtu na dvě.

  Vyhledání nejlepšího místa pro úložiště má na starosti státní organizace SÚRAO. Jan Prachař, ředitel SÚRAO, obyvatelům dotčených obcí při své květnové návštěvě řekl, že jejich obavy ohledně případného ohrožení zdrojů pitné vody chápe. „Kdyby jednou v budoucnu projekt hlubinného úložiště měl ovlivnit podzemní vody, tak to je vylučující kritérium, a v takové lokalitě by projekt hlubinného úložiště nemohl být,“ doplnil Jan Prachař na setkání před úřadem v Dolní Cerekvi.

  Otázky bez uspokojivých odpovědí

  „Voda ale není jediný problém, který máme a na který poukazujeme. Těch problémů a nejasností je poměrně dlouhá řada. Na vodě se to jen nejsnadněji vysvětluje. Vždyť kdo z laiků by snadno porozuměl zónám havarijního plánování, umístění horké komory (tedy jaderného zařízení), konkretizaci a vahám kritérií pro další výběr a dalším třeba socioekonomickým otázkám, na které stále nemáme žádné, natož potom uspokojivé odpovědi,“ reaguje za obce z lokality (Čertův) Hrádek starosta Dvořák.


  Lenka Dvořáková, Jihlavská drbna