Už dnes je negativní dopad jaderného úložiště patrný

  Napsali jste nám

  Jaký dopad bude mít plánované hlubinné úložiště na životní prostředí, středí, život a atraktivnost obce Lipník i obcí sousedících?
  Co pozitivního a co negativního hlubinné úložiště přinese? Proč tato lokalita EDU-západ byla zařazena do výběru tak rychle?
  Tyto otázky mimo jiných zazněly z úst účastníků schůzky občanů Lipníku a okolí se zástupci Správy úložišť radioaktivního odpadu, ředitelem Jiřím Slovákem a vedoucí oddělení komunikace Nikol Novotnou.

  Ta se konala 22. února 2018 v návaznosti na rozhodnutí lednového zasedání zastupitelstva obce, na kterém za účasti zhruba padesáti občanů Lipníku bylo potvrzeno prosincové usnesení zastupitelstva nesouhlasit s průzkumnými pracemi a stanovením průzkumného území v katastru obce Lipník. 

  MOLDANUBIKUM

  Lokalita EDU-západ, zvaná též Moldanubikum, byla původně vymezena podélně od Hrotovic po Klučov a příčně od Jaroměřic po Valeč. Později byla specifikována verze polygonu pro průzkumné práce na 27 kilometrů čtverečních. V tomto polygonu je blíže určující území cca deseti kilometrů čtverečních vymezeno potenciálně využitelnými bloky, pod kterými je plánováno hlubinné úložiště, pokud bude tato lokalita vybrána. Území nejenže zabírá části katastrálních území Boňov, Lipník u Hrotovic, Myslibořice, Příložany, Ratibořice na Moravě a Zárubice, ale současně se dotýká zastavěného území některých obcí a částí Jaroměřic nad Rokytnou.

  Na třech potenciálně využitelných blocích bude stanoveno území o rozloze cca čtyři kilometry čtvereční, které na povrchu bude mít statut,,Chráněné území".

  Pod ním bude v hloubce cca 500 m vytěžen prostor v podobě štol pro ukládání vysokoaktivního radioaktivního odpadu.

  POVRCHOVÝ AREÁL

  V chráněném území bude povrchový areál o rozloze asi čtyř hektarů s oplocením plochy deseti hektarů a vjezdem do podzemí pro těžší nákladní auta nebo vlak sloužící pro zavážení Castorů do horké komory umístěné v hloubce cca 200 m, kde se bude tento materiál překládat z Castorů a vkládat do jiných obalů. Tyto a další především technické věci zazněly z úst zástupců SÚRAO. Vysvětlení, že je u nás pouze jedna z možných lokalit, bylo z řad občanů komentováno:,,Ať se to tedy dá jinam.",,My to tady nechceme!" Jsou přece místa s menší hustotou obcí.
  Jako zásadní bylo předloženo stanovisko obce: Nechceme povrchový areál a vstup jižně v blízkosti Lipníku a hranici úložiště padesát metrů od zastavěné části obce.

  Odpověď Jiřího Slováka, že uvedená hranice je pouze informativní a že budování úložiště v těchto místech nelze potvrdit ani vyvrátit, určitě přítomné neuspokojila. Celková reakce přítomných občanů, soudě podle jejich projevů, se dá zhodnotit jako nesouhlasná s průzkumným územím. A po neochotě zástupců SÚRAO jednat nebo pomoci v jednání o požadavku obce posunout hranici bloku a nesituovat povrchový areál, jak bylo uvedeno, jižně od Lipníku, se přiklonili i ti nerozhodní k nesouhlasu s umístěním plánovaného úložiště.

  Aktuálně je třeba doplnit informaci, že předběžné výsledky výzkumu bude SÚRAO prezentovat veřejnosti dne 18. 4. 2018 v Zámku Valeč od 17.30 hodin. Akce je otevřená, účastnit se tak může každý, kdo má zájem o informace.


  MLADÍ UŽ NEMAJÍ ZÁJEM

  Na co všechno bude mít úložiště v budoucnu vliv? Už dnes je negativní dopad bytostně cítit. Mnohdy si nezasvěcení nedokážou představit kolik práce, času a energie stojí vybudovat zázemí infrastruktury, která umožní spokojený život v příjemném prostředí dalším mladým generacím. Oživení vesnice mladými, jako často citované téma, vyzní mnohdy jako klišé, obzvlášť pokud skončí marně a není naplněno. Obec Lipník ve svém prvním územním plánu řešila a od roku 2002 budovala první část zástavby Silniční I. Ta je již osídlena a vzniká Silniční II,,A" kde už také vyrůstá nová zástavba na základě územního planu z roku 2010. Ta čítá také dalších třináct domů. Spolu s další plánovanou plochou Silniční II,,B" vznikne část Lipníku čítající přes třicet rodinných domů. O to víc bolí, pokud zájemci o pozemek řeknou:,,Víte, my jsme si to stavění tady rozmysleli." Na otázku proč trochu váhavě odpoví:,,Nám se ty pozemky už nelíbí.",,Snad až jak to dopadne s tím úložištěm." Za čtyři volební období se vystřídali tři starostové a dva místostarostové. Aniž by se na postupu domlouvali, tlačili tento úkol výstavby obytných domů dál a překonávali úspěšně všechny překážky. Tedy až doposud.

   

  Zdroj: denik.cz

  Autor:  Miroslav Svoboda, starosta Lipníku