Spolek SOS Na skalním si Vás dovoluje pozvat...

    ...na sraz 1. výročí vysazení lípy a památnému kameni na Ostrých. 16. listopadu 2019. 

    Více na Facebooku.