Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v ČR

  V České republice probíhá nakládání s RAO a vyhořelým jaderným palivem v souladu s koncepcí schválenou vládou ČR dne 15. května 2002 (usnesení vlády č. 487/2002). Koncepce  je výchozím dokumentem formulujícím politiku a strategii státu a státních orgánů v této oblasti.


  Přílohy ke stažení


  Anketa

  S realizací tzv. „geologického průzkumu“ za účelem zjištění podmínek pro výstavbu trvalého úložiště jaderného odpadu v lokalitě Kraví hora:

  29.0 % (2092×)

  70.1 % (5052×)

  0.8 % (61×)

  Počet hlasování 7205

   

  Odkazy na partnery: