koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem

     

    Vláda dne 26. srpna 2019 schválila aktualizaci Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v České republice. Tato aktualizace byla vyvolána řízením pro porušení Smlouvy, které vůči České republice v květnu 2018 zahájila Evropská komise z důvodu špatného splnění Směrnice Rady 2011/70/Euratom o nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivními odpady. Hodnocení vlivů na životní prostředí nebylo na základě stanoviska Ministerstva životního prostředí provedeno.

    Aktualizována byla koncepce, kterou přijala vláda po patnácti letech 29. listopadu 2017. Do té doby se postupovalo podle koncepce schválené vládou v roce 2002 pod tlakem ministra Grégra navzdory nesouhlasnému stanovisku Ministerstva životního prostředí na závěr hodnocení dopadů na životní prostředí (SEA).

    Nová koncepce z roku 2017 byla rovněž podrobena hodnocení vlivů na životní prostředí a zdraví lidí. Ministerstvo životního prostředí v závěru tzv. zjišťovacího řízení v lednu 2016 zohlednilo připomínky a vyjádření obcí, spolků i institucí, ale pak již netrvalo na splnění svých požadavků a nakonec vydalo souhlasné stanovisko.  


    Přílohy ke stažení