Srovnávací analýza českých kritérií pro výběr úložiště

   

  Na zakázku zemských vlád Dolních a Horních Rakous analyzoval Öko-Institut aktuální stav českého procesu výběru úložiště pro v podstatě vysoce radioaktivní odpady se zaměřením na kritéria k tomu používaná.

  Ústřední dokument pro analýzu byl metodický pokyn pro aplikaci kritérií zveřejněný SÚRAO v roce 2015 pro aktuální fázi výběru lokality. Za účelem vystižení kontextu se popisují směrodatní aktéři, zákonný rámec a česká koncepce ukládání. Do rešerše byly zahrnuty vedle anglických veřejně dostupných textů i české originální zdroje. Jako srovnávací základna byly zohledněny procesy výběru lokality ve Finsku, Švédsku, Švýcarsku a Německu ve vztahu ke kritériím tam používaným.

  Česká koncepce ukládání sleduje úložiště v krystalické hostitelské hornině a v podstatě  se odkazuje na podobné koncepce ve Skandinávii. Co se týče technologie ukládacích kontejnerů pro vysoce radioaktivní odpady, přejímá ale koncepci kontejneru ocelového ze Švýcarska, která byla vyvinuta pro úložiště v jílovitých horninách. Do jaké míry je česká koncepce s ohledem na zajištění dlouhodobé bezpečnosti srovnatelná s koncepcí skandinávskou, kde se předpokládá použití měděných kontejnerů, zůstává nejasné.

  Bezpečnostní filosofie sledovaná v českém procesu výběru lokality nemá (znatelně) za cíl, jinak než např. v Německu, nalézt s ohledem na bezpečnost co nejlepší lokalitu. Místo toho se na lokality nahlíží při dodržení bezpečnostních požadavků jako na vhodné a tímz hlediska bezpečnosti na stejnocenné. Ty pak lze vzájemně srovnávat a hierarchizovat na základě úhlů pohledu, jež se k bezpečnosti nevztahují.

   

  Autoři: Dipl.-Geol. Stefan Alt  
  Dipl.-Ing. Beate Kallenbach-Herbert
  Dr.-Ing. Veronika Ustohalova 

  Öko-Institut e.V., Darmstadt , červenec 2017

  Překlad do češtiny: Ing. Dalibor Stráský

  Německý originál analýzy.


  Přílohy ke stažení