Střednědobý plán výzkumu a vývoje pro potřeby umístění hlubinného úložiště

    Tento dokument představuje střednědobý plán výzkumu a vývoje SÚRAO pro potřeby umístění hlubinného úložiště (HÚ) pro roky 2015 až 2025. Vychází z Aktualizace Koncepce nakládání s RAO a VJP v ČR vzaté na vědomí vládou ČR v usnesení č. 1061 na jejím zasedání 15.12.2014.

    Hlavní úkol SURAO v této době je najít do roku 2025 vhodnou lokalitu pro umístění hlubinného úložiště a předložit návrh finální lokality k rozhodnutí vlády ČR. V dokumentu byly identifikovány, na základě podrobné analýzy prací provedených v ČR i v zahraničí v předchozích více než 20 letech, výzkumné a vývojové práce, které je nutno provést pro výběr dvou lokalit pro hlubinné úložiště v roce 2020 a výběr finální lokality pro hlubinné úložiště v roce 2025.

    Výběr prací pro toto období vychází jednak z potřeby charakterizovat potenciální lokality do úrovně postačující pro srovnání lokalit z hlediska proveditelnosti, bezpečnosti a vlivu úložiště na životní prostředí a potřeby připravit metodiky, nástroje a postupy pro hodnocení bezpečnosti a proveditelnosti úložiště tak, aby výsledky průzkumných aktivit jednotlivých lokalit mohly být vyhodnoceny.

    Zdroj: SÚRAO


    Přílohy ke stažení