Studie vlivů na životní prostředí - Horka

   

  Technická zpráva číslo 144/2017

  Praha, červen 2018

  Studie vlivu vybudování hlubinného úložiště v lokalitě Horka na životní prostředí je zpracována za účelem posouzení budoucí průchodnosti procesu EIA v dané lokalitě. Opírá se o současnou úroveň poznání environmentálních poměrů na lokalitě a  současný stav projektových příprav samotného záměru – vybudování hlubinného úložiště v lokalitě. Součástí studie je popis záměru, údaje o stavu životního prostředí a  střetech zájmů a hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví a  životní prostředí. Studie je zpracována ve struktuře dokumentace posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb. (zákon o posuzování vlivu na životní prostředí), není však posouzením EIA ve smyslu tohoto zákona.

  Řešitelé:
  SATRA, ÚJV Řež,  ČVUT,  MottMacDonald

  Autor: 

  RNDr. Přemysl Marek

  Přílohy ke stažení