VÝSLEDKY MÍSTNÍCH REFEREND

  Lokalita Kraví hora

  Otázka: Souhlasíte s tím, aby obec Bukov spolupracovala s Českou republikou Správou úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) v procesu výběru lokality pro umístění hlubinného úložiště radioaktivních odpadů?

  Obec

  Datum konání 

  Počet oprávněných voličů

  Účast v referendu 

  Souhlas spoluprácovat se SÚRAO 

  Neouhlas spoluprácovat se SÚRAO 

  Neplatné hlasy

  Bukov

  14. 1. 2013

  149

  87,9 %

  42,7 %

  52%

  5,3%

   

  Lokalita Březový potok

  Otázka: „Souhlasíte s tím, aby bylo na území obce vybudováno hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a vysoce radioaktivních odpadů?“

  Obec

  Datum konání 

  Počet oprávněných voličů

  Účast v referendu 

  Souhlas s umístěním úložiště 

  Nesouhlas s umístěním úložiště 

  Neplatné hlasy

  Pačejov

  24. 4. 2004

  630

  80,8 %

  1,75 %

  95,5 %

  2,75 %

  Maňovice

  24. 4. 2004

  38

  89,5 %

  0 %

  97,1 %

  2,9 %

  Olšany

  24. 4. 2004

   

  95,1 %

  0 %

  99,4 %

  0,6 %

  Lokalita Čertovka

  Otázka: „Má zastupitelstvo a starosta obce Lubenec při výkonu samostatné působnosti využít všech zákonných prostředků, aby zabránili provedení geologického průzkumu předcházejícího vybudování hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva a vysoce radioaktivních odpadů na území obce Lubenec?“

  Obec

  Datum konání 

  Počet oprávněných voličů

  Účast v referendu 

  Souhlas s průzkumy 

  Nesouhlas s průzkumy

  Neplatné hlasy

  Lubenec

  29. 6. 2012

  1212

  53,4 %

   17,2 %

   79,7 %

   2,9 %

  Lokalita Čihadlo

  Otázka: „Souhlasíte s tím, aby bylo na území obce vybudováno hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a vysoce radioaktivních odpadů?“
  V obci Okrouhlá Radouň otázka zněla jen: „Souhlasíte s tím, aby obec využila všech svých zákonných pravomocí k zabránění výstavby hlubinného úložiště jaderného paliva v lokalitě Rohozná?“

  Obec

  Datum konání 

  Počet oprávněných voličů

  Účast v referendu 

  Souhlas s umístěním úložiště 

  Nesouhlas s umístěním úložiště 

  Neplatné hlasy

  Lodhéřov

  31. 1. 2004

  470

  84 %

   0,6 %

   99,4 %

   0 %

  Deštná

  31. 1. 2004

  525

  63,4 %

   1,8 %

   93,1 %

   5,1 %

  Okrouhlá Radouň

  10. 10. 2009

  148

  59,5 %

  5,7 %

  93,2 %

  1,1 %

  Lokalita Horka

  Otázka: „Souhlasíte s tím, aby bylo na území obce vybudováno hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a vysoce radioaktivních odpadů?“

  Obec

  Datum konání 

  Počet oprávněných voličů

  Účast v referendu 

  Souhlas s umístěním úložiště 

  Nesouhlas s umístěním úložiště 

  Neplatné hlasy

  Oslavička

  13. 9. 2003

  80

  80,0 %

   1,5 %

   98,5 %

   0 %

  Hodov

  6. 1. 2004

  230

  72,5 %

   4,0 %

   96,0 % 

   0 % 

  Rudíkov

  24. 1. 2004

  517

  71,9 %

   4,0 %

   95,7 %

   0,3 %

  Budišov

  31. 1. 2004

  903

  59,1 %

  12,1 %

   81,8 %

   6,1 %

  Nárameč

  31. 1. 2004

  297

  71,7 %

   5,2 %

   93,4%

   1,4 %

  Rohy

  12. 6. 2004

  112

  65,2 %

  9,6 %

  89 %

  1,4 %

  Lokalita Hrádek

  Otázka: „Souhlasíte s tím, aby obec využila všech svých zákonných pravomocí k zabránění výstavby hlubinného úložiště jaderného paliva v lokalitě Rohozná?“

  Obec

  Datum konání 

  Počet oprávněných voličů

  Účast v referendu 

  Souhlas s umístěním úložiště 

  Nesouhlas s umístěním úložiště 

  Neplatné hlasy

  Hojkov

  28. 4. 2007

  131

  92,4 %

  0 %

  98,3 %

  5,9%

  Opatov

  10. 11. 2007

  160

  67,5 %

  2,8 %

  95,4 %

  1,8 %

  Dušejov

  24. 11.2007

  329

  65,3 %

  3,7 %

  95,8 %

  0,5 %

  Jedlov

  24. 11.2007

  150

  68,7 %

  1,9 %

  98,1 %

  0 %

  Milíčov

  8. 12. 2007

  103

  86,4 %

  1,1 %

  95,5 %

  3,4 %

  Dvorce

  15. 12. 2007

  150

  73,3 %

  4,5 %

  95,5 %

  0 %

  Hubenov

  15. 12. 2007

  115

  82,6 %

  1,1 %

  98,9 %

  0 %

  Cejle

  22. 3. 2008

  347

  72,6 %

  15,1 %

  79,4 %

  5,5 %

  Rohozná

  15. 8. 2009

  312

  75 %

  2,6 %

  96,6 %

  0,8 %

  Lokalita Magdaléna

  Otázka: „Souhlasíte s tím, aby bylo na území obce vybudováno hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a vysoce radioaktivních odpadů?“

  Obec

  Datum konání 

  Počet oprávněných voličů

  Účast v referendu 

  Souhlas s umístěním úložiště 

  Nesouhlas s umístěním úložiště 

  Neplatné hlasy

  Nadějkov

  15. 11. 2003

  584

  67,5 %

   2,8 %

   95,7 %

  1,5 %

  Přeštěnice

  15. 11. 2003

  221

  76,4 %

   0,6 %

   99,4 %

   0 %

  Božetice

  15. 11. 2003

  300

  73 %

   2,8 %

   97,2 %

   0 %

  Zhoř

  7. 2. 2004

  217

  69,1 %

   0 %

   99,3 %

   0,7 %

  Jistebnice

  17. 4. 2004

  1 606

  51,25 %

  1,8 %

   97,3 %

  0,7 %

  Lokalita Dukovany

  Ve Slavěticích se úložiště týkala jen 1. otázka místního referenda: „Souhlasíte se stavbou trvalého úložiště jaderného odpadu a nových bloků Jaderné elektrárny Dukovany na KÚ Slavětic, nebo v bezprostřední blízkosti obce (KÚ zaniklých obcí), bez připomínek?“

  Obec

  Datum konání 

  Počet oprávněných voličů

  Účast v referendu 

  Souhlas s umístěním úložiště 

  Nesouhlas s umístěním úložiště 

  Neplatné hlasy

  Slavětice

  10.4.2016

  194

  78,2 %

   7,2 %

   89,5 %

  3,3 %


  Anketa

  S realizací tzv. „geologického průzkumu“ za účelem zjištění podmínek pro výstavbu trvalého úložiště jaderného odpadu v lokalitě Kraví hora:

  29.0 % (2166×)

  70.1 % (5246×)

  0.9 % (67×)

  Počet hlasování 7479

   

  Odkazy na partnery: