Den proti úložišti 18. 4. 2015 na lokalitě Březový potok

V sobotu 18. 4. 2015 se na Horažďovicku v lokalitě zvané “Březový potok” konala společná akce obcí a spolků proti záměru vybudovat zde hlubinné úložiště radioaktivních odpadů. Akce probíhala v rámci republikového protestu.

Téma úložiště je žhavým námětem od roku 2003, kdy SÚRAO oznámilo představitelům obcí svůj záměr. Cílem protestu bylo upozornit na jednání státních institucí a na skutečnost, že MŽP jedná o povolení ke geologickým průzkumům. Proti snaze státu povolit zde průzkumy a následně úložiště společně protestovaly všechny dotčené obce Chanovice, Kvášňovice, Maňovice, Olšany, Pačejov, Velký Bor, Město Horažďovice a občanské sdružení „Jaderný odpad – děkujeme nechceme!“ Pačejov.

Většina obyvatel dotčených obcí však s tímto postupem nesouhlasí. Důvody lze shrnout do dvou bodů:

1. Stát nerespektuje názor obyvatel v obcích ohrožených výstavbou úložiště.

2. Stát postupuje nekoncepčně.

Celodenní program:

9.oo – 12.oo hod., v rámci Velikonočního jarmarku na zámku  v Horažďovicích byl k akci informační stánek na nádvoří.

13.oo hod., tříminutové varovné vyzvánění zvonů v celé lokalitě.

13.3o hod., ze hřiště v Pačejově start štafety složené ze členů 25 místních spolků a občanů, postupně 30 hlídek poběželo trasu Pačejov  hřiště - Pačejov nádraží - Olšany - Kvášňovice - Defurovy Lažany - Újezd u Chanovic - Chanovice, Kulturní dům = celkem 12,5 km.

15.oo hod., „Zpěvem k záchraně  Pošumaví a pro život“, v KD Chanovice vystoupily pěvecké soubory Velkobor, Prácheň a Školní dětský při ZŠ Pačejov.

A hlavně proběhlo společné setkání lidí z území pracovně zvaného Březový potok. 

Ve všech pořadatelských obcích byly připraveny petiční listiny se společným prohlášením. Tyto listiny podepsalo 1.024 lidí. Kopie budou zaslány na MPO a MŽP.

Společným mottem akce bylo – NEDEJME SE!! Což bylo symbolicky ukázáno společným zvednutím spojených rukou zástupců pořadatelských subjektů.

Plakátek s pozvánkou.

Hlubinné úložiště radioaktivních odpadů, aneb co nám řeknou naši potomci? - prohlášení starostů lokality Březový potok pro média ke Dni proti úložišti.

"Proti úložišti běželi z Pačejova do Chanovic", Klatovský deník, 19. dubna 2015