Čertovka

Lokalita pro hlubinné úložiště nesoucí pojmenování Čertovka zasahuje katastry obcí Blatno (včetně Malměřic), Lubenec (rovněž Drahonice, LežkyVítkovice), Tis u Blatna (včetně Kračína) a Žihle (Nový Dvůr u Žihle) na rozhraní okresů Louny v Ústeckém kraji a Plzeň – sever v Plzeňském kraji. Průzkumné území pro úložiště se zde rozkládá na ploše 29,1 km2. Průzkumné území leží v přírodním parku Horní Střela a nachází se na něm také přírodní rezervace Blatenský svah a řada dalších cenných území z hlediska ochrany přírody. 

Místní spolky: Severočeský OCELOTSOS LubenecZa záchranu kostela sv. Jiljí

05.11.2014

Rozklad obcí Lubenec a Tis u Blatna a spolků Severočeský ocelot, SOS Lubenec, AREA Viva, Za záchranu kostela sv Jiljí a Tranquillite proti rozhodnutí MŽP o stanovení průzkumného území

Rozklad proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 16. 10. 2014, č. j. 773/520/13, 67691/ENV/13, Podáno: 5. listopadu 2014

16.10.2014

Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry na lokalitě Čertovka

Ministerstvo životního prostředí rozhodlo o stavení PÚ v lokalitě Čertovka, Vydáno: 16. 10. 2014

09.09.2014

Zpravodaj SOS Lubenec Září 2014

Vážení čtenáři, držíte v ruce naše další noviny, již čtvrté v pořadí. Podobně jako v těch předchozích si klademe za cíl vyvážit jednostranné tendenční a mnohdy i lživé informace k tématu hlubinného úložiště, které se k nám dostávají z oficiálních míst. Zamìstnanci SÚRAO si mohli při svých návštěvách na vesnicích dávno všimnout, že už si neříkáme teto a strejdo. A kdyby ještě věděli, že už k nám dorazil i ten internet, svými Zprávami ze Správy by na nás nezkoušeli, co zkoušejí nyní s pomocí najaté píár agentury Baron Prášil s.r.o. Více informací k tématu hlubinného úložiště najdete v přiloženém zpravodaji. Vyšel: Září 2014

15.04.2014

Vycházka na Čertovku a Blatenský svah

Jarní vycházka na území ohrožené úložištěm. 15. dubna 2014

15.10.2013

Jak ovlivnit povolování úložiště z pozice dotčených obcí a sdružení

Prezentace. Autor: Mgr. Pavel Doucha, AK Šikola a partneři, s.r.o. Lubenec 15. října 2013

13.09.2013

Žádost o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry na lokalitě Čertovka

Žádost o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry na lokalitě Čertovka, Podáno: září 2013

26.02.2013

Výzva: K hlubinnému úložišti férově

Výzva představitelům státu k obnově demokratického a zodpovědného procesu výběru bezpečné lokality pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů přijatá 26. 2. 2013. Podepsali ji zástupci 131 měst a obcí a 29 neziskových organizací.

12.06.2012

Vývoj názorů na možnost uložení radioaktivních odpadů ve vybraných lokalitách,

Závěrečná zpráva z výzkumu, Přehled hlavních zjištění výzkumu za všechny lokality, Martin Ďurďovič, Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, Červen 2012

05.06.2012

Zpravodaj SOS Lubenec Červen 2012

Vážení čtenáři, buďte vítáni u referenda! Termín konání referenda se na obci trošku zadrhnul. Přesto jsme rádi, že jsme mohli být starostovi i zastupitelstvu nápomocni s jeho přípravou i vyhlášením, abychom mohli rozhodnout alespoň v pátek 29. června 2012. Určitě už víte, že referendum je organizováno obdobně jako volby. Více informací k referendu i mnoho dalších článků k tématu hlubinného úložiště najdete v přiloženém zpravodaji. Vyšlo: Červen 2012

05.05.2012

Zpravodaj Nahlas z Lubenecka Květen 2012

Vážení čtenáři, tiskovina, kterou držíte v ruce, je věnovaná vícem okolo plánovaného hlubinného úložiště jaderného odpadu. A proč název Nahlas z Lubenecka? Protože v záplavě všech těch barev na křídových papírech jakoby hlas Lubeneckých zanikal. Jakoby se vytrácela podstata věci a zdravý rozum. Starosta za podpory části zastupitelstva vychází neobvykle vstříc novým návštěvníkům obce, jaderným poslům, kterým se náš domov zamlouvá jako ideální místo pro jaderné smetiště. V něm by měl být jaderný odpad izolován od okolí, než přestane být nebezpeèný, tedy po dobu 10 tisíc až 100 tisíc let. Těžko nalézt časové srovnání... Výšlo 5. května 2012

13.03.2012

„Lubenec místo našeho domova“ - krajinářské hodnoty lokality

Zpracovala Martina Lukešová, krajinná ekoložka a lektor environmentální výchovy, březen 2012

09.10.2010

Petice za změnu procesu vyhledávání hlubinného úložiště radioaktivních odpadů

My, níže podepsaní občané lokalit, ve kterých jsou zkoumány možnosti umístění trvalého hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů, jsme vážně znepokojeni aktivitami Správy úložišť radioaktivních odpadů a zodpovědných ministerstev, které se dotýkají života v našich obcích a regionech. Vydáno: Listopad 2010, 4 222 podpisů.

09.04.2009

Božejovická výzva starostů a zástupců občanských iniciativ k problematice vyhledávání hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů

My, níže podepsaní starostové a zástupci občanských iniciativ z lokalit, ve kterých jsou zkoumány možnosti umístění trvalého hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů, jsme vážně znepokojeni aktivitami Správy úložišť radioaktivních odpadů a zodpovědných ministerstev, které se dotýkají života v našich obcích a regionech.

předchozí strana 1 2 3 4 5 6 7 další strana