Den proti úložišti Jaderného odpadu v lokalitě Čihadlo u Jindřichova Hradce

POCHOD NA ČERTŮV KÁMEN  18.4., ZAČÁTEK V LODHÉŘOVĚ NA NÁVSI VE 13:30

Lokalita Čihadlo u Lodhéřova je jednou ze sedmi vytipovaných Správou úložišť radioaktivních odpadů jako vhodné místo pro trvalé hlubinné úložiště. Ve všech lokalitách proběhnou v sobotu 18. dubna protestní akce obcí, spolků a občanů proti postupu státu.

Lodhéřovský pochod na Čertův kámen je procházka místy, kam může být v blízké budoucnosti vstup zakázán. Nechceme tuto krajinu navždy ztratit a obáváme se dopadů, které by budování a provoz úložiště mělo na životy lidí v širokém okolí. Chceme vyjádřit nevoli s postupem státu, který chce za naše domy umístit tisíce tun radioaktivního odpadu, aniž by obcím umožnil férovou možnost účasti v celém procesu.

V současné době chce stát přistoupit k zahájení dalších průzkumných prací i přesto, že není legislativně dořešeno rovnoprávné postavení obcí a státu. Obce mají velice omezenou možnost obrany proti postupu státu, který chce v jejich blízkosti uložit tisíce tun vyhořelého jaderného paliva. Přijetí návrhu zákona posilující postavení obcí na úroveň obvyklou v zahraničí je státem bojkotováno. Na znění návrhu se přitom shodli zástupci samospráv, neziskových organizací, ministerstev i odborníci z oblasti práva, sociologie a jaderné bezpečnosti.

Plánované průzkumné práce nemají jasně stanovená kritéria výběru vhodného místa pro úložiště a nemohou tak přinést dostatečné informace, potřebné ke snížení počtu lokalit.

Lokalita Čihadlo zasahuje do území obcí Lodhéřov, Deštná, Světce a Pluhův Žďár. Velikost průzkumného území má být 26,1 km2. Nalézají se v něm význačné vodní zdroje pro dotčené i okolní obce.

Trvalým uložením jaderného odpadu do země bez možnosti vyjmutí připravuje stát budoucí generace o možnost nalézt jiné, dlouhodobě bezpečnější řešení.

 Petr Nohava, místostarosta Pluhova Žďáru, řekl:

„Stát se rozhodl do země uložit tisíce tun vysoce radioaktivního odpadu. Obavy nás všech jsou pochopitelné, podobná stavba není nikde na světě v provozu. Ovšem jak máme věřit slibům státu o zajištění bezpečnosti, když do této doby nevystupuje zrovna seriózně, mění pravidla za pochodu, ruší dané sliby a není schopen umožnit obcím rovnoprávné postavení v celém procesu“.

„Úložiště je stavba, která tady bude navždy. Tu nelze rozebrat a převézt o kousek dál. Rozhodnutí o výstavbě úložiště není možné uspěchat“.

Zdenek Leitner, starosta Okrouhlé Radouně, řekl:

 „I v minulosti stát dopustil devastaci přírody na řadě míst, např. v jihočeských Mydlovarech.  Nebezpečně si zahráváme s možností, že dalším generacím předáme namísto zdravé přírody obrovský problém v podobě unikajícího jaderného odpadu pod jejich domy.“

Kontakty:

Petr Nohava, místostarosta Pluhova Žďáru, 720 578 341, e-mail: pnohava@gmail.com

Zdeněk Leitner, starosta Okrouhlé Radouně, 607 711 684, e-mail: leitnerzd@seznam.cz