Den proti úložišti - 18. dubna 2015

Společné tiskové prohlášení organizujících obcí a spolků ze dne 15. dubna 2015

V sobotu 18. dubna 2015 se na všech místech po celé České republice, kde Správa úložišť radioaktivních odpadů hledá místo pro trvalé hlubinné úložiště, uskuteční v rámci společného protestu pochody, koncerty a další akce.  

UNESCO tento den vyhlásilo mezinárodním dnem památek a sídel. Chceme upozornit na to, že plánované úložiště by zásadně změnilo tvář blízkých obcí a stalo by se „památkou“, která přetrvá navždy.

Současně si připomínáme, že jen o týden později uplyne 29 let od největší jaderné katastrofy - havárie v Černobylu, jejíž následky ponese ještě mnoho dalších generací.

Jaká je dnes situace v České republice? Stát, zastoupený Správou úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), upřednostňuje trvalé uložení vyhořelého jaderného paliva. Označil celkem sedm lokalit, kde by mohlo být vybudováno hlubinné úložiště, a připravuje jejich průzkum. Většina obyvatel dotčených obcí však s tímto postupem nesouhlasí. Důvody lze shrnout do dvou bodů:

1. Stát nerespektuje názor obyvatel v obcích ohrožených výstavbou úložiště. O zahájení průzkumných prací usiluje, aniž by bylo legislativně vyřešeno rovnoprávnější postavení obcí a státu. Přijetí návrhu zákona, který by postavení obcí posílil na úroveň obvyklou v zahraničí, stát bojkotuje. Na znění návrhu se přitom shodli zástupci samospráv, neziskových organizací, ministerstev i odborníci z oblasti práva, sociologie a jaderné bezpečnosti.

2. Stát postupuje nekoncepčně. Nejsou jasně stanovena kritéria výběru vhodného místa pro úložiště a není tedy jasné, jak by měly plánované průzkumné práce přispět k vyřazení některých lokalit. Stát také navrhuje budování dalších jaderných reaktorů - a tím i zvyšování množství vyhořelého jaderného paliva - bez jasné a obecně přijatelné představy o tom, jak problém radioaktivního odpadu vyřešit. Trvalým uložením odpadu do země bez možnosti vyjmutí připravuje stát budoucí generace o možnost nalézt jiné, dlouhodobě bezpečnější řešení.

Každá lokalita je specifická, proto každý z organizátorů přizpůsobuje podobu protestní akce místním podmínkám. Naším společným zájmem je upozornit na problém ukládání vyhořelého jaderného paliva a zahájit celonárodní diskusi, do níž by se zapojili nejen obyvatelé dotčených lokalit, ale i vědci, novináři a široká veřejnost. Přenést důsledky nezodpovědného jednání státu na několik obcí, které nemají zákonnou možnost rozhodování o své budoucnosti ovlivnit, považujeme za nepřijatelné.

 

Stručný přehled akcí a kontakty na organizátory, kteří Vám podají podrobné informace:

Lokalita Březový potok

Štafeta, koncert a setkání s mottem „Nedejme se“ + varovné vyzvánění zvonů + informační stánek na Velikonočním jarmarku v Horažďovicích

Pořádají: Obce Chanovice, Kvášňovice, Maňovice, Olšany, Pačejov, Velký Bor, Město Horažďovice a občanské sdružení „Jaderný odpad – děkujeme nechceme!“

Kontakty:

Petr Klásek Černický, starosta Chanovic, tel.: 606 745 795, e-mail:  obec.chanovice@email.cz

Jan Vavřička, starosta Pačejova, tel.: 606 794 046, e-mail: starosta@pacejov.cz

František Kába, o.s. Jaderný odpad – děkujeme nechceme!“, tel.: 731 609 596, e-mail: Frantisek.Kaba@net4gas.cz

 

Lokalita Čertovka

Pochod z Blatna přes Lubenec do Libyně + Koncert kapely Václava Pavelky

Pořádají: o.s. Za záchranu kostela sv. Jiljí, obec Lubenec a SOS Lubenec

Kontakt:

Jitka Kantová, o.s. Za záchranu kostela sv. Jiljí, tel.: 603 818 185, e-mail: skloart@skloart.cz

 

Lokalita Čihadlo

Pochod z Lodhéřova na Čertův kámen

Kontakty:

Petr Nohava, místostarosta Pluhova Žďáru, tel.: 720 578 341, e-mail: pnohava@gmail.com

Zdeněk Leitner, starosta Okrouhlé Radouně, tel.: 607 711 684, e-mail: leitnerzd@seznam.cz

 

Lokalita Horka

Hvězdicový pochod z Hodova, Rudíkova, Budišova, Rohů a Náramče na místo úložiště s kulturním programem

Pořádá: o.s. Zdravý domov Vysočina

Kontakty:

Oldřích Svoboda, o.s. Zdravý domov Vysočina, tel.: 602 788 543, e-mail: oldrich.svoboda@sva.cz

Jana Nožičková, o.s. Zdravý domov Vysočina, tel.: 775 009 778, e-mail: jana.nozickova@centrum.cz

 

Lokalita Hrádek

Hvězdicový pochod na Čeřínek + koncert „Proletáři všech zemí“ + výstava fotografií ohrožené přírody + výstava kreslených vtipů + večerní koncert Durkheim Dolls, magic rock theater Brno

Pořádá: Obce Hojkov, Rohozná, Nový Rychnov, Milíčov, Cejle,

o. s. 2. Alternativa z Dolní Cerekve, o. s. Bezjaderná Vysočina, spolek KUŠ a o. s. Čistá Rohozná

Kontakty:

Jana Vitnerová, o.s. Bezjaderná vysočina, tel.: 775 315 818, e-mail: vitnerova@seznam.cz Milada Duchanová, starostka Hojkova, tel.: 607 116 535, e-mail: ouhojkov@tiscali.cz

Matěj Kolář, spolek KUŠ, tel.: 776 357 898, e-mail: groban@seznam.cz

 

Lokalita Kraví hora

Pochod z Drahonína a Skalky na Kraví horu, odpolední program v Myslivecké chatě Drahonín

Pořádá: o.s. Nechceme úložiště Kraví hora

Kontakt:

Martin Schenk, o.s. Nechceme úložiště Kraví hora, tel.: 777 646 646, e-mail: martin.schenk@habri.eu    

 

Lokalita Magdaléna

Pochod „Krajem, kde nebude úložiště“

Pořádá: osadní výbor Makov za podpory města Jistebnice a obcí Nadějkov, Božetice a o.s. Zachovalý kraj

Kontakty:

Marie Šittová, osadní výbor Makov, tel. 776 707 268, e-mail: majasitova@seznam.cz  

Olga Černá, o.s. Zachovalý kraj, tel.: 737 166 733, e-mail: olga.nadejkov@gmail.com     

 

Další informace k procesu vyhledávání úložiště může doplnit:

Edvard Sequens, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, tel.: 602 282 399, e-mail: edvard.sequens@calla.cz

 


Přílohy ke stažení