lokality Lokality /cs/lokality/ cihadlo Čihadlo /cs/lokality/cihadlo/ odborne-studie-cihadlo Studie /cs/lokality/cihadlo/odborne-studie-cihadlo/ 20-09-21 20:28:20 20 cs Čeština lokalita-cihadlo-lodherov-overeni-plosne-a-prostorove-lokalizace-hlubinneho-uloziste Lokalita Čihadlo - Lodhéřov: Ověření plošné a prostorové lokalizace hlubinného úložiště html 2 redesign.nechcemeuloziste.cz lokalita-cihadlo-lodherov-overeni-plosne-a-prostorove-lokalizace-hlubinneho-uloziste Lokalita Čihadlo - Lodhéřov: Ověření plošné a prostorové lokalizace hlubinného úložiště 15.05.2012 22:11:20

Lokalita Čihadlo - Lodhéřov: Ověření plošné a prostorové lokalizace hlubinného úložiště

Autor: EGP INVEST, spol. s r. o.

Vydáno: květen 2012

Obsah:

 • A - PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
 • C - Nadzemní stavby hlubinného úložiště, TECHNICKÁ ZPRÁVA
 • C - Koordinační situace nadzemní části HÚ areál Čihadlo - Lodhéřov
 • D - Podzemní stavby hlubinného úložiště, TECHNICKÁ ZPRÁVA
 • D – Koordinační situace podzemní části HÚ areál Čihadlo - Lodhéřov
 • D - Příloha Technické zprávy: Strukturně - petrografická charakteristika lokality
 • Vizualizace povrchového areálu
Autor: EGP INVEST, spol. s r. o., Vydáno: květen 2012
article odborne-studie-cihadlo Studie /cs/lokality/cihadlo/odborne-studie-cihadlo/ 19.03.2015 09:52:31 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk vizualizace-hu-lodherov.jpg 3274 1937 /include/mime_icons/jpeg.gif Originál vizualizace-hu-lodherov-mensi.jpg 500 296 /include/mime_icons/jpeg.gif Velký do obsahu 002-a-pruvodni-a-souhrnna-technicka-zprava.pdf 280.07 KB /include/mime_icons/pdf.gif /cs/lokality/cihadlo/odborne-studie-cihadlo/lokalita-cihadlo-lodherov-overeni-plosne-a-prostorove-lokalizace-hlubinneho-uloziste/_files/002-a-pruvodni-a-souhrnna-technicka-zprava.pdf 002-c-nadzemni-stavby-hlubinneho-uloziste-technicka-zprava.pdf 439.96 KB /include/mime_icons/pdf.gif /cs/lokality/cihadlo/odborne-studie-cihadlo/lokalita-cihadlo-lodherov-overeni-plosne-a-prostorove-lokalizace-hlubinneho-uloziste/_files/002-c-nadzemni-stavby-hlubinneho-uloziste-technicka-zprava.pdf 002-d-podzemni-stavby-hlubinneho-uloziste-technicka-zprava.pdf 7.15 MB /include/mime_icons/pdf.gif /cs/lokality/cihadlo/odborne-studie-cihadlo/lokalita-cihadlo-lodherov-overeni-plosne-a-prostorove-lokalizace-hlubinneho-uloziste/_files/002-d-podzemni-stavby-hlubinneho-uloziste-technicka-zprava.pdf 003-c-koordinacni-situace-nadzemni-casti-hu-areal-lodherov.jpg 1.35 MB /include/mime_icons/jpeg.gif /cs/lokality/cihadlo/odborne-studie-cihadlo/lokalita-cihadlo-lodherov-overeni-plosne-a-prostorove-lokalizace-hlubinneho-uloziste/_files/003-c-koordinacni-situace-nadzemni-casti-hu-areal-lodherov.jpg 003-d-priloha-technicke-zpravy-strukturne-petrograficka-charakteristika-lokality.pdf 845.46 KB /include/mime_icons/pdf.gif /cs/lokality/cihadlo/odborne-studie-cihadlo/lokalita-cihadlo-lodherov-overeni-plosne-a-prostorove-lokalizace-hlubinneho-uloziste/_files/003-d-priloha-technicke-zpravy-strukturne-petrograficka-charakteristika-lokality.pdf 004-d-koordinacni-situace-podzemni-casti-hu-areal-cihadlo-lodherov.jpg 574.7 KB /include/mime_icons/jpeg.gif /cs/lokality/cihadlo/odborne-studie-cihadlo/lokalita-cihadlo-lodherov-overeni-plosne-a-prostorove-lokalizace-hlubinneho-uloziste/_files/004-d-koordinacni-situace-podzemni-casti-hu-areal-cihadlo-lodherov.jpg 005-d-pricny-geologicky-rez-a-a.jpg 248.57 KB /include/mime_icons/jpeg.gif /cs/lokality/cihadlo/odborne-studie-cihadlo/lokalita-cihadlo-lodherov-overeni-plosne-a-prostorove-lokalizace-hlubinneho-uloziste/_files/005-d-pricny-geologicky-rez-a-a.jpg vizualizace-hu-lodherov.jpg 1.81 MB /include/mime_icons/jpeg.gif /cs/lokality/cihadlo/odborne-studie-cihadlo/lokalita-cihadlo-lodherov-overeni-plosne-a-prostorove-lokalizace-hlubinneho-uloziste/_files/vizualizace-hu-lodherov.jpg _files
mapa-webu Mapa webu /cs/system/mapa-webu/ 0 system Systémová složka /cs/system/ medialni-vystupy-den-proti-ulozisti-2016 0 Mediální výstupy Den proti úložišti 2016 article odeslani-formulare 0 Odeslání formuláře article test 0 test article 3 root_content /cs/ test test /cs/test/ 0 1 aktuality Aktuality /cs/aktuality/ 0 0 lokality Lokality /cs/lokality/ http://www.nechcemeuloziste.cz/lokality/kravi-hora/ 0 0 kravi-hora Kraví hora /cs/lokality/kravi-hora/ 1 0 chci-podporit Chci podpořit /cs/lokality/kravi-hora/chci-podporit/ 2 1 dpu Den proti ulozisti /cs/lokality/kravi-hora/dpu/ 2 1 nazory Názory /cs/lokality/kravi-hora/nazory/ 2 0 zpravodaje Tiskoviny /cs/lokality/kravi-hora/zpravodaje/ 2 0 odborne-studie-kravi-hora Studie /cs/lokality/kravi-hora/odborne-studie-kravi-hora/ 2 0 prezentace Prezentace /cs/lokality/kravi-hora/prezentace/ 2 0 pravni-stav Právní stav /cs/lokality/kravi-hora/pravni-stav/ 2 0 7 brezovy-potok Březový potok /cs/lokality/brezovy-potok/ 1 0 nazory-brez Názory /cs/lokality/brezovy-potok/nazory-brez/ 2 0 odborne-studie-brezovy-potok Studie /cs/lokality/brezovy-potok/odborne-studie-brezovy-potok/ 2 0 prezentace-brez Prezentace /cs/lokality/brezovy-potok/prezentace-brez/ 2 0 pravni-stav-brez Právní stav /cs/lokality/brezovy-potok/pravni-stav-brez/ 2 0 4 certovka Čertovka /cs/lokality/certovka/ 1 0 nazory-cer Názory /cs/lokality/certovka/nazory-cer/ 2 0 zpravodaje-cer Tiskoviny /cs/lokality/certovka/zpravodaje-cer/ 2 0 odborne-studie-certovka Studie /cs/lokality/certovka/odborne-studie-certovka/ 2 0 prezentace-cer Prezentace /cs/lokality/certovka/prezentace-cer/ 2 0 pravni-stav-cer Právní stav /cs/lokality/certovka/pravni-stav-cer/ 2 0 5 cihadlo Čihadlo /cs/lokality/cihadlo/ 1 0 nazory-cih Názory /cs/lokality/cihadlo/nazory-cih/ 2 0 zpravodaje-cih Tiskoviny /cs/lokality/cihadlo/zpravodaje-cih/ 2 0 odborne-studie-cihadlo Studie /cs/lokality/cihadlo/odborne-studie-cihadlo/ 2 0 prezentace-cih Prezentace /cs/lokality/cihadlo/prezentace-cih/ 2 0 pravni-stav-cih Právní stav /cs/lokality/cihadlo/pravni-stav-cih/ 2 0 5 horka Horka /cs/lokality/horka/ 1 0 nazory-hor Názory /cs/lokality/horka/nazory-hor/ 2 0 zpravodaje-hor Tiskoviny /cs/lokality/horka/zpravodaje-hor/ 2 0 odborne-studie-hor Studie /cs/lokality/horka/odborne-studie-hor/ 2 0 prezentace-hor Prezentace /cs/lokality/horka/prezentace-hor/ 2 0 pravni-stav-hor Právní stav /cs/lokality/horka/pravni-stav-hor/ 2 0 5 hradek Hrádek /cs/lokality/hradek/ 1 0 nazory-hra Názory /cs/lokality/hradek/nazory-hra/ 2 0 zpravodaje-hra Tiskoviny /cs/lokality/hradek/zpravodaje-hra/ 2 0 odborne-studie-hradek Studie /cs/lokality/hradek/odborne-studie-hradek/ 2 0 prezentace-hra Prezentace /cs/lokality/hradek/prezentace-hra/ 2 0 pravni-stav-hra Právní stav /cs/lokality/hradek/pravni-stav-hra/ 2 0 5 magdalena Magdaléna /cs/lokality/magdalena/ 1 0 nazory-mag Názory /cs/lokality/magdalena/nazory-mag/ 2 0 zpravodaje-mag Tiskoviny /cs/lokality/magdalena/zpravodaje-mag/ 2 0 odborne-studie-magdalena Studie /cs/lokality/magdalena/odborne-studie-magdalena/ 2 0 prezentace-mag Prezentace /cs/lokality/magdalena/prezentace-mag/ 2 0 pravni-stav-mag Právní stav /cs/lokality/magdalena/pravni-stav-mag/ 2 0 5 edu-zapad Na Skalním /cs/lokality/edu-zapad/ 1 0 nazory-edu-zapad Názory /cs/lokality/edu-zapad/nazory-edu-zapad/ 2 0 tiskoviny-edu-zapad Tiskoviny /cs/lokality/edu-zapad/tiskoviny-edu-zapad/ 2 0 studie-edu-zapad Studie /cs/lokality/edu-zapad/studie-edu-zapad/ 2 0 prezentace-edu-zapad Prezentace /cs/lokality/edu-zapad/prezentace-edu-zapad/ 2 0 pravni-stav-edu-zapad Právní stav /cs/lokality/edu-zapad/pravni-stav-edu-zapad/ 2 0 5 ete-jih Janoch /cs/lokality/ete-jih/ 1 0 nazory-ete-jih Názory /cs/lokality/ete-jih/nazory-ete-jih/ 2 0 tiskoviny-ete-jih Tiskoviny /cs/lokality/ete-jih/tiskoviny-ete-jih/ 2 0 studie Studie /cs/lokality/ete-jih/studie/ 2 0 prezentace-ete-jih Prezentace /cs/lokality/ete-jih/prezentace-ete-jih/ 2 0 pravni-stav-ete-jih Právní stav /cs/lokality/ete-jih/pravni-stav-ete-jih/ 2 0 5 9 dokumenty Dokumenty /cs/dokumenty/ 0 0 odborne-studie Odborné studie /cs/dokumenty/odborne-studie/ 1 0 prezentace-dok Prezentace /cs/dokumenty/prezentace-dok/ 1 0 stanoviska-a-petice Stanoviska a petice /cs/dokumenty/stanoviska-a-petice/ 1 0 tiskoviny Tiskoviny /cs/dokumenty/tiskoviny/ 1 0 video-audio Video/audio /cs/dokumenty/video-audio/ 1 0 5 pravo Právo /cs/pravo/ 0 0 navody-a-manualy Návody a manuály /cs/pravo/navody-a-manualy/ 1 1 vzory Vzory /cs/pravo/vzory/ 1 1 2 caste-dotazy Časté dotazy /cs/caste-dotazy/ 0 0 platforma-proti-hu Platforma /cs/platforma-proti-hu/ 0 0 kontakty Kontakty /cs/kontakty/ 0 0 system Systémová složka /cs/system/ 0 1 bannery Bannery /cs/system/bannery/ 1 0 velky-slider Velký slider /cs/system/bannery/velky-slider/ 2 0 pod-velkym-sliderem Pod velkým sliderem /cs/system/bannery/pod-velkym-sliderem/ 2 0 pravy-sloupec Pravý sloupec /cs/system/bannery/pravy-sloupec/ 2 0 3 mapa-webu Mapa webu /cs/system/mapa-webu/ 1 0 prihlaseni Přihlášení /cs/system/prihlaseni/ 1 0 stranka-nenalezena Stránka nenalezena /cs/system/stranka-nenalezena/ 1 0 4 9 odborne-studie-cihadlo Studie /cs/lokality/cihadlo/odborne-studie-cihadlo/ 0 studie-umistitelnosti-hlubinneho-uloziste-v-lokalite-cihadlo 0 Studie umístitelnosti hlubinného úložiště v lokalitě Čihadlo
Studie umístitelnosti ověřuje umístění podzemního a povrchového areálu hlubinného úložiště pro vyhořelé jaderné palivo (VJP) a ukládání radioaktivních odpadů nepřijatelných do stávajících přípovrchových úložišť ve vymezeném průzkumném území lokality Čihadlo.
article 27.08.2019 09:58:48 28.08.2019 10:28:39 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens odborne-studie-cihadlo Studie /cs/lokality/cihadlo/odborne-studie-cihadlo/ umistitelnost-cihadlo-titulka-mala.jpg 220 159
souhrn-hlavnich-zjisteni-ze-sociologickeho-vyzkumu-za-rok-2015 0 Souhrn hlavních zjištění ze sociologického výzkumu za rok 2015
Sociologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., se věnuje řešení výzkumného projektu, jehož tématem je zapojení veřejnosti do jednání o vyhledávání lokality pro výstavbu hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů. V roce 2015 byla realizována druhá část výzkumu, která měla povahu sběru tzv. kvantitativních dat.
article 06.11.2015 16:01:01 06.11.2015 16:24:23 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk aktuality Aktuality /cs/aktuality/
jak-budou-vypadat-pruzkumne-prace-na-lokalitach 0 Jak budou vypadat průzkumné práce na lokalitách?
SÚRAO zveřejnilo projekty geologických prací pro povolenou etapu průzkumů pro všech sedm lokalít.
article 12.10.2015 16:31:24 06.01.2016 13:31:08 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk aktuality Aktuality /cs/aktuality/ kladivka.jpg 120 120
souhrn-hlavnich-zjisteni-ze-sociologickeho-vyzkumu-za-rok-2014 0 Souhrn hlavních zjištění ze sociologického výzkumu za rok 2014
Sociologický ústav AV ČR zveřejnil závěry výzkumu na téma zapojení veřejnosti do procesu výběru lokality pro výstavbu hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů v ČR.
article 12.03.2015 10:09:04 12.03.2015 10:18:30 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk odborne-studie Odborné studie /cs/dokumenty/odborne-studie/ puzzle-210786-640.jpg 640 452
lokalita-cihadlo-lodherov-overeni-plosne-a-prostorove-lokalizace-hlubinneho-uloziste 0 Lokalita Čihadlo - Lodhéřov: Ověření plošné a prostorové lokalizace hlubinného úložiště
Autor: EGP INVEST, spol. s r. o., Vydáno: květen 2012
article 15.05.2012 22:11:20 19.03.2015 09:52:31 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk odborne-studie-cihadlo Studie /cs/lokality/cihadlo/odborne-studie-cihadlo/ vizualizace-hu-lodherov-mensi.jpg 500 296
zhotoveni-digitalnich-map-geologicke-vrtne-a-geofyzikalni-prozkoumanosti-dilci-ukoly 0 Zhotovení digitálních map geologické, vrtné a geofyzikální prozkoumanosti Dílčí úkoly
Dílčí úkoly: Blatno, Božejovice, Budišov, Lodhéřov, Pačejov, Rohozná Autor: RNDr. JaromírOndřík a kol., DIAMO státní podnik odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka, Vyšlo: 2009
article 11.02.2009 18:11:41 17.02.2015 14:47:04 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk odborne-studie-hor Studie /cs/lokality/horka/odborne-studie-hor/
verejne-mineni-v-lokalitach-zvazovanych-pro-zrizeni-uloziste-radioaktivnich-odpadu 0 Veřejné mínění v lokalitách zvažovaných pro zřízení úložiště radioaktivních odpadů
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU Autor: Jiří Vinopal a kolektiv, Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav Akademie věd České republiky Vyšlo: květen 2007
article 11.05.2007 17:56:52 15.02.2015 23:57:21 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk odborne-studie-hor Studie /cs/lokality/horka/odborne-studie-hor/ zaverecna-zprava-vvm07.jpg 500 708
provedeni-geologickych-a-dalsich-praci-pro-hodnoceni-a-zuzeni-lokalit-pro-umisteni-hlubinneho-uloziste-zzz 0 Provedení geologických a dalších prací pro hodnocení a zúžení lokalit pro umístění hlubinného úložiště: Zkrácená závěrečná zpráva
Zkrácená závěrečná zpráva. Autor: RNDr. F. Woller, konsorcium GeoBariéra, Vydáno: únor 2006
article 15.02.2006 14:15:50 15.02.2015 22:51:42 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk odborne-studie-brezovy-potok Studie /cs/lokality/brezovy-potok/odborne-studie-brezovy-potok/ geobariera-zkracena-verze-woller-060518-titulek.jpg 500 708
provedeni-geologickych-a-dalsich-praci-pro-zhodnoceni-a-zuzeni-lokalit-pro-umisteni-hlubinneho-uloziste 0 Provedení geologických a dalších prací pro zhodnocení a zúžení lokalit pro umístění hlubinného úložiště
Zpráva o řešení a výsledcích projektu, RNDr. Jaroslav Skořepa, CSc. a kolektiv, sdružení GeoBariéra, 31. října 2005
article 31.10.2005 22:04:53 15.02.2015 22:09:36 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk odborne-studie-cihadlo Studie /cs/lokality/cihadlo/odborne-studie-cihadlo/ provedeni-geologickych-a-dalsich-praci-pro-zhodnoceni-a-zuzeni-lokalit-pro-umisteni-hu-svazek-b-lodherov-skorepa-a-kol-2005.jpg 500 707
provedeni-geologickych-a-dalsich-praci-pro-hodnoceni-a-zuzeni-lokalit-pro-umisteni-hlubinneho-uloziste-zze 0 Provedení geologických a dalších prací pro hodnocení a zúžení lokalit pro umístění hlubinného úložiště
Předběžná studie proveditelnosti (Závěrečná zpráva etapy), RNDr. Libor Krajíček a kolektiv, sdružení GeoBariéra. Vydáno: 31. října 2005
article 31.10.2005 21:57:20 15.02.2015 22:04:48 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk odborne-studie-cihadlo Studie /cs/lokality/cihadlo/odborne-studie-cihadlo/ predbezna-studie-proveditelnosti-lokalita-lodherov-titulek.jpg 500 707
10 1 1
1 uvod cs Čeština
f_login Přihlášení: form_id_login http://www.nechcemeuloziste.cz/cs/lokality/cihadlo/odborne-studie-cihadlo/lokalita-cihadlo-lodherov-overeni-plosne-a-prostorove-lokalizace-hlubinneho-uloziste.html return mod_login_on_submit(); multipart/form-data ed_login text Jméno: ed_password password Heslo: b_login submit Přihlásit se b_login hidden 1 _sender_ hidden login
/mod/search/cs/page_system multipart/form-data ed_search_query Hledat: b_search_query2 Vyhledat b_search_query Vyhledat _sender_ search

  Lokalita Čihadlo - Lodhéřov: Ověření plošné a prostorové lokalizace hlubinného úložiště

  Autor: EGP INVEST, spol. s r. o.

  Vydáno: květen 2012

  Obsah:

  • A - PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
  • C - Nadzemní stavby hlubinného úložiště, TECHNICKÁ ZPRÁVA
  • C - Koordinační situace nadzemní části HÚ areál Čihadlo - Lodhéřov
  • D - Podzemní stavby hlubinného úložiště, TECHNICKÁ ZPRÁVA
  • D – Koordinační situace podzemní části HÚ areál Čihadlo - Lodhéřov
  • D - Příloha Technické zprávy: Strukturně - petrografická charakteristika lokality
  • Vizualizace povrchového areálu

  Přílohy ke stažení