Den proti úložišti 2019 - Horka

 

V sobotu 27. dubna 2019 se více než 150 občanů zúčastnilo celostátní akce „Den proti úložišti“. Pořadatelé - spolek Zdravý domov Vysočina (ZDV) a obce lokality připravily několik tras pro pěší a cyklisty v oblasti Budišovska. Toto území je již delší dobu vytipováno státní Správou úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) jako jedna z možných lokalit pro trvalé umístění  skládky vysoceradioaktívního odpadu v tzv. hlubinném úložišti.

Jak na akci zmínil Oldřich Svoboda ze spolku ZDV, názor občanů a místních samospráv v této věci bude i v nadcházejícím období zásadní pro potenciální budoucí aktivitu pověřených státních organizací. Hlubinné úložiště není jediným možným řešením problému vyhořelého jaderného paliva. Odpůrci úložiště vyjadřují obavy jak z vlivu stavby jako takové (obří projekt s rozpočtem více než 110 mld. Kč), tak z  rizik spojených s trvalým uložením vysoceradioaktivních materiálu v regionu (ztráta zdrojů a kontaminace podzemních vod, socioekonomické dopady, pověst regionu atd.). Nad takto uloženým odpadem člověk prakticky ztrácí jakoukoli kontrolu.  Jako variantní dlouhodobé řešení se jeví tzv. předávané správcovství s možností  využití odpadu v budoucnu. Toto však předpokládá změnu státní koncepce nakládání s radioaktivním odpadem, po které ti, jež nepovažují hlubinné úložiště za vhodné a bezpečné řešení, již delší dobu volají.

Ing. Stanislav Maštalíř, ZDV


Fotogalerie:

 

Z médií:

Hlubinné úložiště dál budí emoce, Deník, 30. 4. 2019

 

Pozvánka:

 

 Přílohy ke stažení