lokality Lokality /cs/lokality/ horka Horka /cs/lokality/horka/ nazory-hor Názory /cs/lokality/horka/nazory-hor/ 21-10-21 02:10:53 21 cs Čeština druhy-dopis-premierovi-z-lokality-horka Druhý dopis premiérovi z lokality Horka html 2 redesign.nechcemeuloziste.cz druhy-dopis-premierovi-z-lokality-horka Druhý dopis premiérovi z lokality Horka 09.07.2020 13:39:36

Druhý dopis premiérovi z lokality Horka

Pozn.: Uvádíme v plném znění

 

Úřad vlády ČR
K rukám pana premiéra
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1

V Rudíkově dne 9.7.2020

Vážený pane premiére,

 obracíme se na Vás jako zástupci obcí z lokalit HORKA /obce - Budišov, Rudíkov, Rohy, Vlčatín, Oslavička, Nárameč, Oslavice a Osové/ a (ČERTŮV) HRÁDEK /obce - Cejle, Dolní Cerekev, Hojkov, Milíčov, Nový Rychnov a Rohozná/ ve věci možné stavby hlubinného úložiště vysokoaktivních radioaktivních odpadů (dále jen „hlubinné úložiště nebo HÚ“). Počátkem června 2020 doporučil poradní panel expertů Správy úložišť radioaktivních odpadů zúžení počtu zkoumaných lokalit z 9 na 4, následně bylo toto zúžení potvrzeno i Radou SÚRAO. Definitivní rozhodnutí o zúžení počtu lokalit je v pravomoci vlády ČR a dá se předpokládat brzké zařazení tohoto bodu na program jednání vlády. Dle našeho názoru je zásadním pochybením celého procesu, že jak SÚRAO, tak MPO, nedodržely své sliby, že před zúžením počtu lokalit bude přijat příslušný zákon o zapojení dotčených obcí a veřejnosti. Jako vysoce problematický se nám jeví také fakt, že podkladem pro zúžení počtu lokalit bylo provedeno na základě Závěrečné zprávy, která však nebyla oficiálně zveřejněna ani předložena dotčeným obcím k uplatnění připomínek. Popsaným postupem nepochybně dochází k narušení důvěry veřejnosti v proces výběru lokality vhodné pro možnou budoucí stavbu hlubinného úložiště. Navíc s ohledem na vyloučení věcné oponentury Závěrečné zprávy ze strany dotčených obcí nelze vyloučit, že některé podklady a závěry uvedené v Závěrečné zprávě neodpovídají skutečnosti a bude rozhodováno na základě neverifikovaných skutečností a závěrů. Tento zásadní procesní aspekt může být i důvodem pro budoucí možné soudní spory spojené se stavbou hlubinného úložiště.

Dopisem ze dne 2.7.2020 jsme požádali o osobní schůzku k tomuto tématu. Jsme si samozřejmě plně vědomi Vašeho pracovního vytížení jako předsedy vlády a vdobě dovolených je těžké najít volný termín pro jednání, zvláště, když i vy jako každý občan naší vlasti máte právo na čas strávený se svojí rodinou. Proto si Vás dovolujeme požádat, zda byste nezvážil zveřejnění Závěrečné zprávy SÚRAO, která je základním podkladem pro dosavadní učiněná rozhodnutí ze strany SÚRAO. Jistě pochopíte, že problematika hlubinného úložiště radioaktivních odpadů je velice silným tématem, které rezonuje nejen našimi obcemi, ale skutečně širokým okolím.

S ohledem na uvedené bychom Vás chtěli požádat o to, zda byste nezvážil zveřejnění Závěrečné zprávy SÚRAO a její postoupení dotčeným obcím s tím, že by byla poskytnuta přiměřená lhůta pro vyjádření. Platforma proti úložišti požádala o zveřejnění a možnost oponentury pana ministra průmyslu a obchodu dopisem ze dne 3.6.2020, který dle našich informací zveřejnění Závěrečné zprávy zvažuje. Bylo by paradoxem, že v demokratickém státě má každá osoba v civilní, správním či trestním řízení právo se vyjádřit a nám zástupců samospráv reprezentujících tisíce lidí by toto právo bylo odepřeno. Proto bychom chtěli požádat, zda byste věc jako předseda vlády neprojednal s panem ministrem průmyslu a obchodu, a o to, abyste společně zvolili vhodný postup, který bude respektovat elementární demokratické principy. Obec Rudíkov

S pozdravem starostky a starostové obcí

Obec Rohy
Obec Oslavice
Městys Budišov
Obec Oslavička
Obec Nárameč
Obec Hodov
Obec Osové
Obec Vlčatín


Vážený pane premiére, obracíme se na Vás jako zástupci obcí z lokalit HORKA /obce - Budišov, Rudíkov, Rohy, Vlčatín, Oslavička, Nárameč, Oslavice a Osové/ a (ČERTŮV) HRÁDEK /obce - Cejle, Dolní Cerekev, Hojkov, Milíčov, Nový Rychnov a Rohozná/ ve věci možné stavby hlubinného úložiště vysokoaktivních radioaktivních odpadů...
article horka Horka /cs/lokality/horka/ 09.07.2020 13:54:32 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk screenshot-2020-07-09-at-13-52-33.png 500 617 /include/mime_icons/png.gif Velký do obsahu dopis-premier-c-2.pdf 355.92 KB /include/mime_icons/pdf.gif /cs/lokality/horka/druhy-dopis-premierovi-z-lokality-horka/_files/dopis-premier-c-2.pdf _files
mapa-webu Mapa webu /cs/system/mapa-webu/ 0 system Systémová složka /cs/system/ medialni-vystupy-den-proti-ulozisti-2016 0 Mediální výstupy Den proti úložišti 2016 article odeslani-formulare 0 Odeslání formuláře article test 0 test article 3 root_content /cs/ test test /cs/test/ 0 1 aktuality Aktuality /cs/aktuality/ 0 0 lokality Lokality /cs/lokality/ http://www.nechcemeuloziste.cz/lokality/brezovy-potok/ 0 0 brezovy-potok Březový potok /cs/lokality/brezovy-potok/ 1 0 nazory-brez Názory /cs/lokality/brezovy-potok/nazory-brez/ 2 0 odborne-studie-brezovy-potok Studie /cs/lokality/brezovy-potok/odborne-studie-brezovy-potok/ 2 0 prezentace-brez Prezentace /cs/lokality/brezovy-potok/prezentace-brez/ 2 0 pravni-stav-brez Právní stav /cs/lokality/brezovy-potok/pravni-stav-brez/ 2 0 4 ete-jih Janoch /cs/lokality/ete-jih/ 1 0 nazory-ete-jih Názory /cs/lokality/ete-jih/nazory-ete-jih/ 2 0 tiskoviny-ete-jih Tiskoviny /cs/lokality/ete-jih/tiskoviny-ete-jih/ 2 0 studie Studie /cs/lokality/ete-jih/studie/ 2 0 prezentace-ete-jih Prezentace /cs/lokality/ete-jih/prezentace-ete-jih/ 2 0 pravni-stav-ete-jih Právní stav /cs/lokality/ete-jih/pravni-stav-ete-jih/ 2 0 5 horka Horka /cs/lokality/horka/ 1 0 nazory-hor Názory /cs/lokality/horka/nazory-hor/ 2 0 zpravodaje-hor Tiskoviny /cs/lokality/horka/zpravodaje-hor/ 2 0 odborne-studie-hor Studie /cs/lokality/horka/odborne-studie-hor/ 2 0 prezentace-hor Prezentace /cs/lokality/horka/prezentace-hor/ 2 0 pravni-stav-hor Právní stav /cs/lokality/horka/pravni-stav-hor/ 2 0 5 hradek Hrádek /cs/lokality/hradek/ 1 0 nazory-hra Názory /cs/lokality/hradek/nazory-hra/ 2 0 zpravodaje-hra Tiskoviny /cs/lokality/hradek/zpravodaje-hra/ 2 0 odborne-studie-hradek Studie /cs/lokality/hradek/odborne-studie-hradek/ 2 0 prezentace-hra Prezentace /cs/lokality/hradek/prezentace-hra/ 2 0 pravni-stav-hra Právní stav /cs/lokality/hradek/pravni-stav-hra/ 2 0 5 certovka Čertovka /cs/lokality/certovka/ 1 0 nazory-cer Názory /cs/lokality/certovka/nazory-cer/ 2 0 zpravodaje-cer Tiskoviny /cs/lokality/certovka/zpravodaje-cer/ 2 0 odborne-studie-certovka Studie /cs/lokality/certovka/odborne-studie-certovka/ 2 0 prezentace-cer Prezentace /cs/lokality/certovka/prezentace-cer/ 2 0 pravni-stav-cer Právní stav /cs/lokality/certovka/pravni-stav-cer/ 2 0 5 cihadlo Čihadlo /cs/lokality/cihadlo/ 1 0 nazory-cih Názory /cs/lokality/cihadlo/nazory-cih/ 2 0 zpravodaje-cih Tiskoviny /cs/lokality/cihadlo/zpravodaje-cih/ 2 0 odborne-studie-cihadlo Studie /cs/lokality/cihadlo/odborne-studie-cihadlo/ 2 0 prezentace-cih Prezentace /cs/lokality/cihadlo/prezentace-cih/ 2 0 pravni-stav-cih Právní stav /cs/lokality/cihadlo/pravni-stav-cih/ 2 0 5 kravi-hora Kraví hora /cs/lokality/kravi-hora/ 1 0 chci-podporit Chci podpořit /cs/lokality/kravi-hora/chci-podporit/ 2 1 dpu Den proti ulozisti /cs/lokality/kravi-hora/dpu/ 2 1 nazory Názory /cs/lokality/kravi-hora/nazory/ 2 0 zpravodaje Tiskoviny /cs/lokality/kravi-hora/zpravodaje/ 2 0 odborne-studie-kravi-hora Studie /cs/lokality/kravi-hora/odborne-studie-kravi-hora/ 2 0 prezentace Prezentace /cs/lokality/kravi-hora/prezentace/ 2 0 pravni-stav Právní stav /cs/lokality/kravi-hora/pravni-stav/ 2 0 7 magdalena Magdaléna /cs/lokality/magdalena/ 1 0 nazory-mag Názory /cs/lokality/magdalena/nazory-mag/ 2 0 zpravodaje-mag Tiskoviny /cs/lokality/magdalena/zpravodaje-mag/ 2 0 odborne-studie-magdalena Studie /cs/lokality/magdalena/odborne-studie-magdalena/ 2 0 prezentace-mag Prezentace /cs/lokality/magdalena/prezentace-mag/ 2 0 pravni-stav-mag Právní stav /cs/lokality/magdalena/pravni-stav-mag/ 2 0 5 edu-zapad Na Skalním /cs/lokality/edu-zapad/ 1 0 nazory-edu-zapad Názory /cs/lokality/edu-zapad/nazory-edu-zapad/ 2 0 tiskoviny-edu-zapad Tiskoviny /cs/lokality/edu-zapad/tiskoviny-edu-zapad/ 2 0 studie-edu-zapad Studie /cs/lokality/edu-zapad/studie-edu-zapad/ 2 0 prezentace-edu-zapad Prezentace /cs/lokality/edu-zapad/prezentace-edu-zapad/ 2 0 pravni-stav-edu-zapad Právní stav /cs/lokality/edu-zapad/pravni-stav-edu-zapad/ 2 0 5 9 dokumenty Dokumenty /cs/dokumenty/ 0 0 odborne-studie Odborné studie /cs/dokumenty/odborne-studie/ 1 0 prezentace-dok Prezentace /cs/dokumenty/prezentace-dok/ 1 0 stanoviska-a-petice Stanoviska a petice /cs/dokumenty/stanoviska-a-petice/ 1 0 tiskoviny Tiskoviny /cs/dokumenty/tiskoviny/ 1 0 video-audio Video/audio /cs/dokumenty/video-audio/ 1 0 5 pravo Právo /cs/pravo/ 0 0 navody-a-manualy Návody a manuály /cs/pravo/navody-a-manualy/ 1 1 vzory Vzory /cs/pravo/vzory/ 1 1 2 caste-dotazy Časté dotazy /cs/caste-dotazy/ 0 0 platforma-proti-hu Platforma /cs/platforma-proti-hu/ 0 0 kontakty Kontakty /cs/kontakty/ 0 0 system Systémová složka /cs/system/ 0 1 bannery Bannery /cs/system/bannery/ 1 0 velky-slider Velký slider /cs/system/bannery/velky-slider/ 2 0 pod-velkym-sliderem Pod velkým sliderem /cs/system/bannery/pod-velkym-sliderem/ 2 0 pravy-sloupec Pravý sloupec /cs/system/bannery/pravy-sloupec/ 2 0 3 mapa-webu Mapa webu /cs/system/mapa-webu/ 1 0 prihlaseni Přihlášení /cs/system/prihlaseni/ 1 0 stranka-nenalezena Stránka nenalezena /cs/system/stranka-nenalezena/ 1 0 4 9 nazory-hor Názory /cs/lokality/horka/nazory-hor/ 0 dopis-obci-z-lokality-horka-vedeni-kraje-vysocina 0 Dopis obcí z lokality Horka vedení Kraje Vysočina
Společná žádost obcí z tzv. lokality Horka vedení Kraje Vysočina z února 2021 s žádostí o odmítnutí úložiště na území kraje.
article 28.02.2021 11:39:48 28.02.2021 11:43:12 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens nazory-hor Názory /cs/lokality/horka/nazory-hor/ titulkadopishorka2-2021.jpg 220 150
stanovisko-namestkyne-hejtmana-kraje-vysocina-hany-hajnove 0 Stanovisko náměstkyně hejtmana kraje Vysočina Hany Hajnové
K aktualizaci Politiky územního rozvoje České republiky předloží Kraj Vysočina zásadní stanovisko týkající se procesu výběru případné lokality pro budoucí úložiště radioaktivního odpadu
article 13.01.2021 22:52:27 22.01.2021 11:11:37 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens aktuality Aktuality /cs/aktuality/ screenshot-2021-01-14-at-23-00-17.png 422 152
druhy-dopis-premierovi-z-lokality-horka 0 Druhý dopis premiérovi z lokality Horka
Vážený pane premiére, obracíme se na Vás jako zástupci obcí z lokalit HORKA /obce - Budišov, Rudíkov, Rohy, Vlčatín, Oslavička, Nárameč, Oslavice a Osové/ a (ČERTŮV) HRÁDEK /obce - Cejle, Dolní Cerekev, Hojkov, Milíčov, Nový Rychnov a Rohozná/ ve věci možné stavby hlubinného úložiště vysokoaktivních radioaktivních odpadů...
article 09.07.2020 13:39:36 09.07.2020 13:54:32 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk horka Horka /cs/lokality/horka/ screenshot-2020-07-09-at-13-52-33.png 500 617
dopis-premierovi-z-lokality-horka 0 Dopis premiérovi z lokality Horka
Vážený pane premiére, Starostové obcí tzv. lokality Horka se sešli dne 8.6.2020 k projednání dalšího postupu po zveřejněném návrhu na zúžení počtu lokalit pro trvalé hlubinné úložiště vysoceradioaktivních odpadů (HÚ). Dlouhodobě se obecně neztotožňujeme se státní koncepcí nakládání s radioaktivními odpady, zejména s vyhořelým jaderným palivem (VJP). Před dokončením schvalovacího procesu ohledně zúžení počtu lokalit na SÚRAO, MPO a Vládě ČR Vás proto vyzýváme:
article 29.06.2020 11:23:39 29.06.2020 11:26:53 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk nazory-hor Názory /cs/lokality/horka/nazory-hor/ dopis-horka-andrej-babis-080620.jpg 500 707
den-proti-ulozisti-2019-horka 0 Den proti úložišti 2019 - Horka
V sobotu 27. dubna 2019 se na osmi lokalitách v České republice uskutečnil pátý ročník Dne proti úložišti. V jeho průběhu obce i spolky uspořádaly řadu akcí, jako pochody, cyklojízdy, maraton, koncert, besedu, promítání a další. Co se dělo na lokalitě Horka?
article 30.04.2019 00:00 07.05.2019 14:12:13 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens horka Horka /cs/lokality/horka/ 1.jpg 250 167
dopis-obci-a-spolku-z-lokality-horka-ministryni-prumyslu-a-hejtmanovi-vysociny 0 Dopis obcí a spolku z lokality Horka ministryni průmyslu a hejtmanovi Vysočiny
Obce a spolek Zdravý domov Vysočina z lokality Horka poslali petiční archy s 2632 podpisy na adresy ministryně průmyslu Marty Novákové a hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka. Průvodní dopisy s argumenty pro hledání vhodnějšího řešení jsou přílohou.
article 20.08.2018 00:00 04.10.2018 09:52:13 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens nazory-hor Názory /cs/lokality/horka/nazory-hor/
petice-z-lokality-horka-cerven-2018 0 Petice z lokality Horka, červen 2018
My níže podepsaní občané obce Budišov, okolních obcí a občané mající k regionu Budišovska úzký vztah prostřednictvím této petice žádáme o  zastavení veškerých geologických průzkumných a výzkumných prací v  souvislosti s  uvažovanou výstavbou hlubinného úložiště (HÚ) vysoceradioaktivních odpadů v  katastrálních územích obcí Budišov, Nárameč, Hodov, Rudíkov, Oslavička, Vlčatín, Oslavice, Rohy a  Osové, tedy v  tzv. lokalitě Horka. Žádáme taktéž o vyřazení lokality Horka z řízení pro umístění tohoto úložiště.
article 16.08.2018 21:39:04 06.09.2018 08:17:40 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens nazory-hor Názory /cs/lokality/horka/nazory-hor/ petice-horka.jpg 250 173
obce-z-lokality-horka-yvstoupily-z-pracovni-skupiny-pro-dialog 0 Obce z lokality Horka vystoupily z Pracovní skupiny pro dialog
Také obce z lokality Horka vystoupily z Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti. Samostatně pak odstoupil i spolek Zdravý domov Vysočina. Na práci vládní pracovní skupiny se tak odmítly podílet již zástupci tří lokalit ze sedmi. Konkrétně starostové z lokality Březový potok a starostové a spolky z lokality Hrádek a Horka.
article 01.08.2016 10:45:05 17.08.2016 09:24:04 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk aktuality Aktuality /cs/aktuality/ ps-dialog-vertikalni.jpg 544 358
tiskove-prohlaseni-starostu-z-lokality-horka 0 Tiskové prohlášení starostů z lokality Horka
Starostové všech obcí lokality Horka se setkali v neděli 17. července v 19 hodin v obci Budišov, a to na základě páteční tiskové konference ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka. Schůzky se zúčastnil i ředitel SÚRAO Jiří Slovák a zástupci spolku Zdravý domov Vysočina. Starostové vydali toto společné prohlášení.
article 18.07.2016 00:00 01.08.2016 10:44:06 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens aktuality Aktuality /cs/aktuality/ g788.jpg 220 147
kalendar-pro-spravu-ulozist-nase-bezpecna-budoucnost-bez-hlubinneho-uloziste 0 Kalendář pro Správu úložišť: Naše bezpečná budoucnost bez hlubinného úložiště
Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) dostane k letošním Vánocům nezvyklý kalendář pro rok 2016. Věnují jej zástupci obcí a spolků ze všech sedmi lokalit, které si Správa vytipovala jako potenciálně vhodné pro vybudování trvalého hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva. Snímky v něm jí každý měsíc připomenou, že dárci nesouhlasí s postupem státu při hledání místa pro konečné ukládání jaderného odpadu.
article 17.12.2015 18:01:37 17.12.2015 18:11:40 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens aktuality Aktuality /cs/aktuality/ kal0.jpg 500 370
ne-ulozisti-a-jeho-pripravam 0 Ne úložišti a jeho přípravám
Tisková zpráva o setkání odpůrců úložiště na akci pořádané SÚRAO v Rudíkově.
article 17.10.2015 00:00 15.11.2015 20:00:53 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens lokality Lokality /cs/lokality/
den-proti-ulozisti-18-4-2015-na-lokalite-horka 0 Den proti úložišti 18. 4. 2015 na lokalitě Horka
Ohlédnutí za akcemi celostátního Dne proti úložišti na lokalitě Horka - shrnutí, pozvánka, fotogalerie, video a další.
article 24.04.2015 15:22:21 24.04.2015 20:33:34 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens horka Horka /cs/lokality/horka/ logodpu.jpg 220 184
vyzva-nemente-nase-domovy-za-penize 0 Výzva: Neměňte naše domovy za peníze!
Výzva spolku Zdravý domov Vysočina zastupitelům obcí Budišov, Hodov, Nárameč, Oslavička, Rudíkov a Rohy z prosince 2014
article 09.12.2014 17:37:39 15.02.2015 14:48:45 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk nazory-hor Názory /cs/lokality/horka/nazory-hor/ vyzva-zdv-zastupitelum-12-2014-titulka.jpg 500 707
budouci-starostove-na-vysocine-si-preji-rozhodovat-o-ulozisti 0 Budoucí starostové na Vysočině si přejí rozhodovat o úložišti
Zdroj: Tisková zpráva Cala a Bezjaderná vysočina. Většina lídrů kandidátek do nadcházejících komunálních voleb v obcích ve třech lokalitách vytipovaných pro konečné hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva v Kraji Vysočina si myslí, že o takto zásadních stavbách by měli spolurozhodovat především obyvatelé těchto obcí.
article 06.10.2014 11:31:03 09.02.2015 17:27:48 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk horka Horka /cs/lokality/horka/
vyzva-k-hlubinnemu-ulozisti-ferove 0 Výzva: K hlubinnému úložišti férově
Výzva představitelům státu k obnově demokratického a zodpovědného procesu výběru bezpečné lokality pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů přijatá 26. 2. 2013. Podepsali ji zástupci 131 měst a obcí a 29 neziskových organizací.
article 26.02.2013 10:28:53 15.02.2015 20:10:46 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk nazory-mag Názory /cs/lokality/magdalena/nazory-mag/ screen-shot-2015-02-09-at-18-56-06.jpeg Předání výzvy náměstkovi MPO 500 236
20 2 s-2 1 s-2 2
1 uvod cs Čeština
f_login Přihlášení: form_id_login http://www.nechcemeuloziste.cz/cs/lokality/horka/nazory-hor/druhy-dopis-premierovi-z-lokality-horka.html return mod_login_on_submit(); multipart/form-data ed_login text Jméno: ed_password password Heslo: b_login submit Přihlásit se b_login hidden 1 _sender_ hidden login
/mod/search/cs/page_system multipart/form-data ed_search_query Hledat: b_search_query2 Vyhledat b_search_query Vyhledat _sender_ search

  Druhý dopis premiérovi z lokality Horka

  Pozn.: Uvádíme v plném znění

   

  Úřad vlády ČR
  K rukám pana premiéra
  nábřeží Edvarda Beneše 4
  118 01 Praha 1

  V Rudíkově dne 9.7.2020

  Vážený pane premiére,

   obracíme se na Vás jako zástupci obcí z lokalit HORKA /obce - Budišov, Rudíkov, Rohy, Vlčatín, Oslavička, Nárameč, Oslavice a Osové/ a (ČERTŮV) HRÁDEK /obce - Cejle, Dolní Cerekev, Hojkov, Milíčov, Nový Rychnov a Rohozná/ ve věci možné stavby hlubinného úložiště vysokoaktivních radioaktivních odpadů (dále jen „hlubinné úložiště nebo HÚ“). Počátkem června 2020 doporučil poradní panel expertů Správy úložišť radioaktivních odpadů zúžení počtu zkoumaných lokalit z 9 na 4, následně bylo toto zúžení potvrzeno i Radou SÚRAO. Definitivní rozhodnutí o zúžení počtu lokalit je v pravomoci vlády ČR a dá se předpokládat brzké zařazení tohoto bodu na program jednání vlády. Dle našeho názoru je zásadním pochybením celého procesu, že jak SÚRAO, tak MPO, nedodržely své sliby, že před zúžením počtu lokalit bude přijat příslušný zákon o zapojení dotčených obcí a veřejnosti. Jako vysoce problematický se nám jeví také fakt, že podkladem pro zúžení počtu lokalit bylo provedeno na základě Závěrečné zprávy, která však nebyla oficiálně zveřejněna ani předložena dotčeným obcím k uplatnění připomínek. Popsaným postupem nepochybně dochází k narušení důvěry veřejnosti v proces výběru lokality vhodné pro možnou budoucí stavbu hlubinného úložiště. Navíc s ohledem na vyloučení věcné oponentury Závěrečné zprávy ze strany dotčených obcí nelze vyloučit, že některé podklady a závěry uvedené v Závěrečné zprávě neodpovídají skutečnosti a bude rozhodováno na základě neverifikovaných skutečností a závěrů. Tento zásadní procesní aspekt může být i důvodem pro budoucí možné soudní spory spojené se stavbou hlubinného úložiště.

  Dopisem ze dne 2.7.2020 jsme požádali o osobní schůzku k tomuto tématu. Jsme si samozřejmě plně vědomi Vašeho pracovního vytížení jako předsedy vlády a vdobě dovolených je těžké najít volný termín pro jednání, zvláště, když i vy jako každý občan naší vlasti máte právo na čas strávený se svojí rodinou. Proto si Vás dovolujeme požádat, zda byste nezvážil zveřejnění Závěrečné zprávy SÚRAO, která je základním podkladem pro dosavadní učiněná rozhodnutí ze strany SÚRAO. Jistě pochopíte, že problematika hlubinného úložiště radioaktivních odpadů je velice silným tématem, které rezonuje nejen našimi obcemi, ale skutečně širokým okolím.

  S ohledem na uvedené bychom Vás chtěli požádat o to, zda byste nezvážil zveřejnění Závěrečné zprávy SÚRAO a její postoupení dotčeným obcím s tím, že by byla poskytnuta přiměřená lhůta pro vyjádření. Platforma proti úložišti požádala o zveřejnění a možnost oponentury pana ministra průmyslu a obchodu dopisem ze dne 3.6.2020, který dle našich informací zveřejnění Závěrečné zprávy zvažuje. Bylo by paradoxem, že v demokratickém státě má každá osoba v civilní, správním či trestním řízení právo se vyjádřit a nám zástupců samospráv reprezentujících tisíce lidí by toto právo bylo odepřeno. Proto bychom chtěli požádat, zda byste věc jako předseda vlády neprojednal s panem ministrem průmyslu a obchodu, a o to, abyste společně zvolili vhodný postup, který bude respektovat elementární demokratické principy. Obec Rudíkov

  S pozdravem starostky a starostové obcí

  Obec Rohy
  Obec Oslavice
  Městys Budišov
  Obec Oslavička
  Obec Nárameč
  Obec Hodov
  Obec Osové
  Obec Vlčatín  Přílohy ke stažení