Den proti úložišti 2018 - Hrádek

Sobota 21. dubna 2018

 

Už druhou desítku let usilují představitelé a obyvatelé obcí, pod nimiž státní Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO)  hledá místo pro vyhořelé jaderné palivo a další vysoce radioaktivní odpady, aby se s nimi jednalo otevřeně, poctivě a byli pro stát partnerem a ne pouhým cílem zájmu. Zatím se nedaří. Netransparentní a silový postup státu převažuje, ale obce i spolky to nevzdávají.  V sobotu 21. dubna 2018 se proto na osmi lokalitách v České republice uskuteční již čtvrtý ročník Dne proti úložišti. V jeho průběhu obce i spolky uspořádají pochody, maraton, besedy, promítání a další akce. Den proti úložišti opět zaštiťuje Platforma proti hlubinnému úložišti, která sdružuje již 25 měst a obcí a 12 spolků.  Poprvé se zapojí i obyvatelé nově přidané lokality Na Skalním, západně od Jaderné elektrárny Dukovany.

 

Program

Akce „Den proti úložišti“ v lokalitě Hrádek se v letošním roce bude konat dne 21. dubna opět v obci Hojkov. Zahájena bude ve 14 hod u požární zbrojnice v Hojkově. Je připraveno mnoho aktivit - vycházka do jedinečného okolí Čeřínku a bohatý kulturní program. Hlavní akcí bude křest „Průvodce přírodním parkem Čeřínek“, který připravilo a za pomocí sponzorů vydalo EKOINFOCENTRUM Jihlava. Akci zajišťuje obec Hojkov, za spoluúčasti obcí  Cejle, Nový Rychnov, Milíčov a spolků 2. Alternativa a Bezjaderná vysočina.  Cílem akce je opět vyjádřit zásadní protest proti postupu státu v zastoupení SÚRAO k procesu výběru místa pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů. Chceme opět upozornit na to, že přes odmítavé postoje občanů v lokalitě Hrádek jednoznačně vyjádřené v referendech obcí, nejsou státem tyto brány vážně. Dosavadní postup a praxe  státu (SÚRAO) není občany možno považovat za seriózní.

Naším heslem je: „Jedinečné prostředí Čeřínku a naši jedinečnou pitnou vodu, která je  strategickou surovinou pro naše životy NEDÁME".

 

Kontakty:

Milada Duchanová, starostka Hojkova, tel.: 607 116 535, e-mail: ouhojkov@tiscali.cz
Ludmila Fučíková
, 2. Alternativa, tel.:720 664 440, e-mail: lida.fuc@post.cz

 

 

Pozvánka:


Přílohy ke stažení