Usnesení MŽP o zastavení řízení o prodloužení doby platnosti průzkumného území Hrádek ze dne 22. února 2018

 

Ministerstvo životního prostředí dne 22. února 2018 rozhodlo o zastavení řízení o prodloužení doby platnosti průzkumného území pro geologické práce pro vyhledávání úložiště na lokalitě Hrádek po té, co Správa úložišť radioaktivních odpadů stáhla svoji žádost.


Přílohy ke stažení