S uložením radioaktivního odpadu na Bystřicku se nadále počítá

Do rukou se vám dostává letošní první vydání zpravodaje Spolku Nechceme úložiště Kraví hora, v kterém vám přinášíme shrnující informace o naši lokalitě Kraví hora, která je jedním z vytipovaných míst pro případné uložení vysokoradioaktivního odpadu z jaderných elektráren.

Přetiskujeme nejnovější vyjádření státních institucí i jejich zástupců, která jednoznačně ukazují na to, že Kraví hora je z pohledu bezpečnosti a geologie pro stavbu hlubinného úložiště naprosto nevhodná.

Vybrali jsme článek, v kterém se premiéři Slovenska a České republiky domlouvají na společném úložišti, přičemž není jasné, která země je ta cílová a jestli se tímto krokem v ČR neotevřou dveře pro jaderný odpad z dalších zemí EU.

Celý zpravodaj k přečtení naleznete v příloze.

 

 


Přílohy ke stažení