Den proti úložišti začal u zasazené sakury

MAKOV - Odpůrci úložiště jaderného odpadu se v sobotu sešli v Makově, který je blízko lokality Magdaléna u Jistebnice, s níž Správa úložišť jaderného odpadu stále počítá ve svých plánech. Uspořádali zde v rámci Dne proti úložišti Jadrný piknik pod loni zasazenou sakurou, která má připomínat havárii jaderné elektrárny v japonské Fukušimě a skutečnost, že selhání lidského faktoru nelze vyloučit a tím jaderné elektrárny nemohou být stoprocentně bezpečné. Ani jaderný odpad lidé z Jistebnicka ve svém kraji nechtějí. "Lidé se dozvěděli o zařazení lokality Magdaléna do státních plánů na budování úložiště v roce 2002. Od té doby neustále protestují a usilují o to, aby byl přijat zákon, kterým obce získají právo účastnit se řešení úložiště," konstatoval Zdeněk Černý ze spolku Zachovalý kraj. Eduard Sequens ze Sdružení pro záchranu prostředí Calla připomněl, že původně měl stát vytipováno pro úložiště šest lokalit. Teď už jich je devět včetně dvou u jaderných elektráren Temelín a Dukovany. Přestože státní instituce stále slibují zúžení výběru na čtyři místa v druhé polovině letošního roku a konečný výběr lokality do roku 2025, Správa úložišť nadále žádá o geologický průzkum ve všech místech. V těch zatím prováděla jen povrchové geologické výzkumy, ale jejich výsledky odmítá zpřístupnit.

Na Jadrném pikniku si lidé užívali posezení v jarní přírodě, se zimou se rozloučili spálením Morany, ochutnávali domácí dobroty, opekli si vuřty, děti křídami kreslily na asfalt stromy. Ve svých aktivitách proti úložišti budou pokračovat, protože jsou přesvědčeni, že právě tuto idylickou venkovskou pohodu by stavba úložiště a jeho existence nenávratně příštím generacím zničily. Ze starostů okolních obcí happening podpořil Vladimír Mašek z Jistebnice.

Při nedávné návštěvě jistebnické radnice ujišťoval ministr životního prostředí Richard Brabec, že stát se nebude se stavbou úložiště vlamovat do míst, kde proti tomu lidé protestují. V řadě míst dokonce úložiště odmítli v obecních referendech. Na Jistebnicku a Nadějkovsku ale slibům politiků a státních úředníků moc nevěří. Slyšeli jich za uplynulých patnáct let už mnoho a zatím obce stále nejsou začleněny do rozhodovacího procesu.

Účastníci Dne proti úložišti se po setkání v Makově vydali do kulturního domu v Padařově, kde později odpoledne pokračovalo promítání filmu a beseda o energetice.

Autor: Libuše Kolářová

Zdroj: Jižní Čechy teď

 

V Makově se setkali odpůrci úložiště jaderného odpadu

Makov - Už počtvrté se na Jistebnicku konal Den proti úložišti. K obdobným protestům došlo i v dalších sedmi lokalitách v ČR.
Táborský deník, 23. 4. 2018, Autor: Jiří Dintar

Necelá padesátka odpůrců hlubinného úložiště se sešla v sobotu na makovské návsi u sakury, kterou zde zasadili při obdobné akci loni.
Akci připravilo sdružení Zachovalý kraj ve spolupráci s obcemi dotčenými případnou stavbou.

Vadí jim, že i přes opakovaná ujištění ministrů a ředitelů Správy úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO) zůstává lokalita Magdaléna stále na seznamu míst vytipovaných pro úložiště.
Úložiště, v němž by měly být trvale v hloubce půl kilometru uloženy tisíce tun vyhořelého jaderného paliva, má vzniknout do roku 2065. SÚRAO vybírá z devíti lokalit, jednou je Magdaléna na Jistebnicku.
Marie Šittové ze sdružení Zachovalý kraj vadí neprůhlednost výběrového řízení i to, že se k němu obce a jejich obyvatelé nemohli vyjádřit. „Pocházím z Makova a velmi si cením toho, že zde není téměř žádný průmysl. Stavba by zcela jistě zničila ráz krajiny. O jejích rizicích a bezpečnosti ani nemluvě,“ uvedla.

Makovští letos pojali Den proti úložišti odlehčenější formou, a u sakury si uspořádaly „jadrný“ piknik. Po seznámení se s požadavky Platformy proti jadernému úložišti došlo i na vědomostní soutěž pro dospělé a dětskou soutěž v kreslení stromů křídou na chodník. Po společném opékání buřtů v ohni spálili figurínu Urany symbolizující rizika jádra a vydali se na pěší pochod do nedalekého Padařova, kde je čekalo promítání filmu Síla změny.

Na protestní akci dorazila vyjádřit svůj nesouhlas i místní rodačka Hana Fořtová. „Mám obavy z toho, že by se tu se stavbou zvýšil provoz a také by došlo ke znečištění prostředí, třeba spodních vod. Jednou tu přece budou žít i naše vnoučata, tak musíme přemýšlet, co jim tu chceme zanechat,“ uvedla. Podobně to vidí i Marie Šittová. „Je třeba si uvědomit, že plánované lokality nejsou jenom nějaká místa na mapě, ale krajina, v níž žijí lidé,“ dodala.

Na své straně mají občané z vybraných lokalit Callu – Sdružení pro záchranu prostředí. Její zástupce Edvard Sequens přijel na Jistebnicko odpůrce úložiště podpořit. Calla se dlouhodobě se SÚRAO soudí kvůli utajování informací. Přestože tato státní instituce již v minulosti dva soudní spory o neposkytování informací s Callou prohrála, nyní podstupuje další. „Správa úložišť se zjevně bojí obhajoby výsledků své práce. Namísto aby dala poctivě na stůl všechny studie, podle kterých hodlá změnit budoucnost tisíců lidí, radši informace skrývá, případně selektuje. Takto si ale ztracený kredit ve vybraných lokalitách zpátky nezíská,“ nešetřil Edvard Sequens kritikou.

Situace vadí také jistebnickému starostovi Vladimíru Maškovi, jenž neskrývá své obavy z možného budoucího vývoje. „Stávající vládní garnitura se snaží prosazovat čím dál tím víc věcí silou. Přitom stavba jako taková je na místní poměry až příliš megalomanská. Jsem rád, že to místní občané uvědomují a nepolevují v protestech,“ uzavřel starosta.