Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů

  Vyjádření k posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví

  Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo návrh nové Surovinové politiky České republiky, ve které hodlá podstatným způsobem proměnit polistopadový kurz v postupném ukončení problematické těžby uranu v naší zemi. Považuje za žádoucí začít chystat otevření nového dolu pro těžbu uranu na ložiscích Brzkov a Horní Věžnice a věnovat se hledání technologií pro vytěžení zásob uranové rudy v oblasti severočeské křídy. Přestože by dnes byla těžba uranu ekonomicky prodělečná, nemusí tomu tak být v budoucnu. Po schválení nové surovinové koncepce už by úřady neměly žádnou možnost jak nevyhovět zájemcům o průzkumy a těžbu uranové rudy.

  Každý nyní může v termínu do 11. února 2017 poslat své vyjádření v rámci procesu hodnocením koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA).  Ministerstvo životního prostředí je musí zohlednit, než vydá své stanovisko a vláda bude moci o koncepci rozhodnout.

  Své vyjádření zašlete  e-mailem na adresu simona.janci@mzp.cz nebo písemně na Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 a nebo použijte níže uvedený formulář.  Všechny potřebné informace k procesu najdete ZDE.

  Veřejné (tedy každý může přijít říci své připomínky) projednání koncepce se bude konat 6. února 2017 od 14 hodin ve velké zasedací místnosti Ministerstva průmyslu a obchodu, Na Františku 32 v Praze.

  Seznamte se:
  Vyjádření k hodnocení „Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů“

  Vzorové vyjádření, text si upravte a doplňte podle vlastního uvážení:

    Adresováno:

  Ministerstvo životního prostředí
  Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence

  Vršovická 65, 100 00  Praha 10, simona.janci@mzp.cz

    Věc:

  Vyjádření v rámci hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví podle zákona č. 100/2001 Sb. na koncepci 

  „Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů“

    Text vyjádření:  *
    Jméno a příjmení:  *
    Název subjektu:  
   

  E-mailová adresa:

   
   

  Ulice: 

  Město:

  PSČ:

   *

   *

   *

     

   

      Pole označená * jsou povinná. Vyžaduje je Ministerstvo životního prostředí.