Prohlášení starostů obcí k lokalitě Janoch

Vyšlo: 18.9.2023


Zastupitelstva dotčených obcí i zastupitelstvo Jihočeského kraje vyjádřila zásadní nesouhlas s jednou ze čtyř vybraných lokalit pro uložiště vyhořelého paliva s pracovním názvem Janoch a nesouhlasí ani se započetím průzkumných prací v této lokalitě. Český stát se tímto záměrem prostřednictvím státní firmy SURAO vlamuje do oblasti jižních Čech, která je historicky zatížena obrovskými infrastrukturními projekty a lidé mají v kolektivní paměti všechny negativní průvodní jevy, které tyto projekty provázely či provázejí. Ať jde již o bourání několika obcí z důvodu stavby jaderné elektrárny Temelín, zatopení části obce Purkarec a zatopení stovek rekreačních chat podél původního toku Vltavy při stavbě nádrže Hněvkovice čí dlouhodobé ukládání zbytků uranové rudy ze zpracovny MAPE, kdy rekultivace těchto odkališť prachem, zápachem a masivní velkoobjemovou kamionovou dopravou trvale obtěžuje okolní obce. Stále ještě není dokončen projekt horkovodu a naše katastry jsou rozděleny energetickými a dopravními koridory.


Mnohokrát jsme dokázali, že nepatříme k těm, kteří šmahem odmítají vše nové. Víme, že stavby v zájmu státu, ať jde již o silnice, průmyslové zóny či konkrétně uložiště vyhořelého paliva z jaderných elektráren „musí někde stát“. Detailně jsme vyslechli argumenty státu, ale vzhledem k nejistotě, neukotveným právům obcí a především k výše uvedené civilizační zátěži našeho regionu tento projekt na našem území nechceme.


Ztratili jsme důvěru v efektivní řešení problému hlubinného uložiště vyhořelého paliva. Přístup státu vyvolává zbytečné spory mezi občany a snižuje vzájemnou důvěru. Účinek přesvědčovacích kampaní ze strany Správy uložišť jaderných odpadů má spíše opačný účinek. Podpora uložiště je minimální a rozladění občanů, které zastupujeme, dosahuje vrcholu. Vyzýváme proto státní úřady, aby ukončily bezvýslednou snahu a změnily svůj přístup a uvažování. Další tlak na obce situaci jen zhoršuje a my odmítáme být rukojmím vlády. Naším společným zájmem je bezpečí a rozvoj našeho regionu, který máme tu čest zastupovat. Zcela a jednoznačně odmítáme projekt hlubinného uložiště a nehodláme na tomto postoji nic měnit.

Podepsáni starostové obcí Dříteň, Hluboká nad Vltavou, Olešník a Temelín.


Přílohy ke stažení