Horka

Lokalita Horka v Kraji Vysočina, kde stát hledá hlubinné úložiště, leží na území městyse Budišov a obcí Hodov, Nárameč, Oslavice, Oslavička, Osové, Rohy, RudíkovVlčatín na rozhraní okresů Třebíč a Žďár nad Sázavou. Navržené území pro geologické práce pro hledání úložiště se zde rozkládá na ploše 28,3 km2. Větší část zájmového území se nachází v přírodním parku Třebíčsko a leží na něm několik regionálních a lokálních biokoridorů a biocenter. 

Místní spolky: Zdravý domov Vysočina

18.04.2015

Den proti úložišti - Společné tiskové prohlášení organizujících obcí a spolků

V sobotu 18. dubna 2015 se na všech místech po celé České republice, kde Správa úložišť radioaktivních odpadů hledá místo pro trvalé hlubinné úložiště, uskuteční v rámci společného protestu pochody, koncerty a další akce. Důvod proč většina obcí a jejich obyvatel nesouhlasí s postupem státu je, že tento nerespektuje jejich názory a navíc postupuje nekoncepčně.

17.04.2015

Panelová debata "Radioaktivní odpady za našimi humny?"

Calla ve spolupráci se spolkem Zdravý domov Vysočina a městysem Budišov uspořádaly panelovou debatu "Radioaktivní odpady za našimi humny?". Uskutečnil se 16. 4. 2015 v Budišově.

18.03.2015

Reportéři ČT: Atomový pešek

Zdroj: Česká televize. Trochu to připomíná dětskou hru „Chodí pešek okolo“. Státní úředníci si vytipovali sedm míst pro uložení jaderného odpadu. Teď je obcházejí a jedno z nich vyberou. Jadernou skrýš má stát sice začít stavět až za třicet let a ekologickou zátěž chce vyvážit penězi. Přesto, obrazně řečeno, lidé v dotčených lokalitách klopí oči, aby jaderný pešek nedopadl právě na ně. Natáčel reportér David Macháček.

05.03.2015

Kde bude hlubinné úložiště? Nový webový portál s informacemi pro občany ze všech lokalit spuštěn

Každý, kdo potřebuje informace o hledání místa pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva v České republice, má nyní šanci na přepracovaném internetovém portále www.nechcemeuloziste.cz.

02.03.2015

Průzkumy mohou začít. Bude to ale nejdřív na podzim

Zdroj: Třebíčský deník. Ani odvolání ekologického sdružení Calla nezabránilo povolení průzkumných prací v lokalitě Horka na Třebíčsku. Ta je tak i nadále jednou z oblastí, kde by mohl vzniknout hlubinný sklad jaderného odpadu.

27.02.2015

Drábová: Kde je vůle, najde se i cesta

Zdroj: Horácké noviny. Nenechme se podplatit a nekolaborujme se Správou úložišť jaderného odpadu (SÚRAO). Nechtějme nikoho přechytračit a nebuďme k sobě škodolibí.

24.02.2015

Beseda potvrdila odpor k úložišti, lidi však nespojila

Zdroj: Třebíčský deník. Rudíkov - Sál rudíkovského hostince zaplněný do posledního místečka a asi třicítka lidí stojících u dveří. I tak vypadala beseda, kterou v pátek uspořádal ekologický spolek Zdravý domov Vysočina ve spolupráci se Sdružením za záchranu prostředí Calla.

22.02.2015

Bude se na Vysočině těžit uran? Možná ano, možná ne

Odborníci diskutovali v Bystřici o budoucnosti těžby uranu v České Republice. Tématem pracovního jednání bylo ukončení těžby uranu na dole v Dolní Rožínce, které má nastat v roce 2017 a plánovaná potenciální těžba v Brzkově.

20.02.2015

Besedy v Rudíkově, Budišově a Náramči

Občanské sdružení Zdravý domov Vysočina ve spolupráci s Callou uspořádalo v únoru 2015 cyklus besed k problematice možného hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva na Třebíčsku.

17.02.2015

Palivo do jaderných elektráren se na Vysočině vyrábět nebude

Zdroj: ČTv. Světlá nad Sázavou - Palivo do jaderných elektráren se v Kraji Vysočina vyrábět nebude. Po odchodu firmy z Bystřice nad Perštejnem se dnes investor, firma UJP Praha, rozhodl opustit také město Světlá nad Sázavou. Nechce prosazovat svůj záměr tam, kde jsou lidé od začátku proti.

10.02.2015

Zpravodaj Bezjaderná vysočina č. 1

Přátelé Vysočiny, máte v rukou svůj život a první vydání zpravodaje. Jeho prostřednictvím Vám osobnosti zastupující místa v našem kraji, který stát vybral pro konečné uložení radioaktivních odpadů, dodají odvahu přetvořit Vaše myšlenky a emoce v povzbudivá slova a inspirovat Vás k činům vedoucím k harmonické existenci bez úložiště. Najdete zde i mapku okolí Dolní Cerekve tak, jak by mohlo vypadat, dovolíme-li to. Pěkné počtení a „Nechť Vás provází Síla“ přeje Olga Kališová.

27.01.2015

Leták Zdravý domov Vysočina, leden 2015

Sdružení bylo založeno občany Budišova, Hodova, Nárameče, Rudíkova, Oslavičky a Vlčatína s cílem ochránit ráz krajiny a zachovat čisté životní prostředí pro budoucí generace. Již v roce 2003 sdružení pomáhalo s organizací referend ve věci vybudování hlubinného úložištì, uspořádalo pochod a pečovalo o čistotu krajiny. Jako symbol zdravého domova vysázelo v lokalitě Horka lípu.

09.12.2014

Výzva: Neměňte naše domovy za peníze!

Výzva spolku Zdravý domov Vysočina zastupitelům obcí Budišov, Hodov, Nárameč, Oslavička, Rudíkov a Rohy z prosince 2014

07.11.2014

Rozklad městyse Budišov, obcí Hodov, Rohy, Rudíkov a Nárameč proti rozhodnutí MŽP o stanovení průzkumného území

Tento rozklad uvedené obce v závěru roku 2014 stáhly a již nejsou účastníky řízení.

07.11.2014

Rozklad Calla – Sdružení pro záchranu prostředí proti rozhodnutí MŽP o stanovení průzkumného území Horka

Rozklad proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 20. října 2014 vydaného pod č. j. 1739/560/13 67683/ENV/13 GEO 17/2013 ve věci stanovení průzkumného území Horka.

předchozí strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 další strana