Horka

Lokalita Horka v Kraji Vysočina, kde stát hledá hlubinné úložiště, leží na území městyse Budišov a obcí Hodov, Nárameč, Oslavice, Oslavička, Osové, Rohy, RudíkovVlčatín na rozhraní okresů Třebíč a Žďár nad Sázavou. Navržené území pro geologické práce pro hledání úložiště se zde rozkládá na ploše 28,3 km2. Větší část zájmového území se nachází v přírodním parku Třebíčsko a leží na něm několik regionálních a lokálních biokoridorů a biocenter. 

Místní spolky: Zdravý domov Vysočina

08.04.2023

Ústavní soud odmítl stížnost obcí na zúžení počtu lokalit pro jaderné úložiště

Zdroj: idnes.cz. Skupina obcí z okolí Horky na Třebíčsku, což je jedna z lokalit zvažovaných pro trvalé uložení vyhořelého jaderného paliva, neuspěla u Ústavního soudu (ÚS). Obce se ohradily proti rozhodnutí soudů nižší instance nezabývat se námitkami vůči vybrání čtyř lokalit vhodných pro výstavu úložiště.

04.04.2023

Den proti úložišti 2023 - sobota 15. dubna - Horka

Podrobný program akce Den proti úložišti v lokalitě Horka.

03.04.2023

Den proti úložišti 2023 - sobota 15. dubna - všechny lokality

I letošní rok si obce z lokalit vybraných pro hledání hlubinného úložiště vysoceradioaktivních odpadů v sobotu 15. dubna 2023 připomenou své oprávněné zájmy na společném Dnu proti úložišti. Jedná se již o 7. ročník. Přinášíme program v jednotlivých lokalitách.

22.03.2023

Žádost o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry na lokalitě Horka 2023

Žádost o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry na lokalitě Horka, Podáno v únoru 2023.

22.03.2023

Geologické práce v režimu výzkumu + biologický monitoring

Zde najdete podrobnější popis prací, které jako "geologický výzkum" a tedy bez povolení průzkumného území spouští právě nyní na 4 vybraných lokalitách SÚRAO. Je to sice určené pro lokalitu Horka, ale tenhle souhrn prací by měl být stejný i pro ostatní lokality. Je tam také popis biologického monitoringu.

28.02.2023

SÚRAO žádá o průzkumy pro úložiště, lokality chystají na 15. dubna Den proti úložišti

Starostky a starostové 31 dotčených měst a obcí ze čtyř lokalit - Březového potoka v Pošumaví, (Čertova) Hrádku na Jihlavsku, Horky na Třebíčsku a Janochu na Českobudějovicku, se dozvěděli z dopisu ředitele Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), že úřad dnes požádal Ministerstvo životního prostředí o stanovení průzkumných území pro vyhledávání hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů na jejich katastrech.

28.02.2023

Média: Správa zažádala o povolení průzkumu

Přinášíme mediální výstupy na ohlášení SÚRAO, které podalo žádosti o stanovení průzkumných území v lokalitách kde plánuje vybudovat hlubinné úložiště.

01.02.2023

Memorandum Kraje Vysočina a 17 obcí o společném postupu při jednání se státními orgány o otázce potenciálního hlubinného úložiště radioaktivního odpadu

V Jihlavě zástupci Kraje Vysočina a 17 obcí podepsali memorandum o společném postupu při jednáních se státními orgány o případné stavbě hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. Na Vysočině jsou dvě ze čtyř lokalit, které se v Česku budou kvůli úložišti dál prověřovat. Jde o Hrádek na pomezí Jihlavska a Pelhřimovska a Horka na rozhraní Žďárska a Třebíčska. Lokality se úložišti dlouhodobě brání.

01.02.2023

Hejtman Vysočiny a zástupci 17 obcí podepsali memorandum kvůli úložišti

Zdroj: ČTK. V Jihlavě dnes zástupci Kraje Vysočina a 17 obcí podepsali memorandum o společném postupu při jednáních se státními orgány o případné stavbě hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. Na Vysočině jsou dvě ze čtyř lokalit, které se v Česku budou kvůli úložišti dál prověřovat. Jde o Hrádek na pomezí Jihlavska a Pelhřimovska a Horka na rozhraní Žďárska a Třebíčska. Lokality se úložišti dlouhodobě brání.

24.01.2023

Obce na Třebíčsku se obrátily na Ústavní soud, nechtějí úložiště odpadu

Zdroj: idnes.cz. Skupina obcí z okolí Horky na Třebíčsku, což je jedna z lokalit zvažovaných pro trvalé uložení vyhořelého jaderného paliva, se obrátila na Ústavní soud (ÚS). Navrhují zrušit rozhodnutí Městského soudu v Praze a Nejvyššího správního soudu (NSS). Ty se odmítly věcně zabývat námitkami obcí.

23.01.2023

Chtějí povolení „vrtat“. SÚRAO podá do konce dubna žádosti o průzkum kvůli vybudování jaderného úložiště

Místo pro hlubinné úložiště pro jaderný odpad z Temelína a Dukovan Česko hledá už déle než dvacet let. Teprve letos však dojde k prvním konkrétním krokům. Správa úložišť radioaktivního jaderného odpadu požádá v první třetině roku o povolení průzkumných území ve čtyřech vybraných lokalitách.

05.01.2023

Kvůli jadernému úložišti obce podaly ústavní stížnost

Zdroj: denik.cz. Obce z Třebíčska se nevzdávají v boji proti výstavbě úložiště jaderného odpadu. Obrátily se na Ústavní soud.

05.01.2023

Ústavní stížnost ve věci rozhodnutí vlády z 21. 12. 2020 o výběru lokalit pro úložiště

Obce z lokality Horka - Budišov, Hodov, Nárameč, Oslavice, Oslavička, Osové, Rohy a Rudíkov podaly 30. 12. 2022 cestou advokátní kanceláře JUDr. Jindřich Jašek ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 11. 2022, č. j. 10 As 350/2021-69; a současně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 6. 2021, č. j. 9 A 16/2021-12. Soudy v nich odmítly žalobu obcí, které se brání rozhodnutí vlády č. 1350 z 21. 12. 2020, ve kterém se rozhodla zúžit počet lokalit pro budoucí hlubinné úložiště na čtyři preferované - Březový potok, Horku, Hrádek a Janoch.

22.12.2022

Angažuji se, protože dopady úložiště by ovlivnily celý region

Rozhovor s první náměstkyní hejtmana Kraje Vysočina Hanou Hajnovou.

08.12.2022

Výběr lokality pro výstavbu hlubinného úložiště radioaktivního odpadu: Nejlepší řešení pro ČR nemusí být nejlepším řešením pro obec

Zdroj: Kraj Vysočina. Hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Hana Hajnová a zástupci obcí z lokalit vybraných pro případnou budoucí výstavbu hlubinného úložiště jaderného odpadu se 6. prosince 2022 setkali s ministrem obchodu a průmyslu Jozefem Síkelou, novým ředitelem Správy úložišť radioaktivních odpadů Lukášem Vondrovicem a předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danou Drábovou.

předchozí strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 další strana