Stát zastoupený Správou úložišť radioaktivních odpadů vybírá z devíti lokalit, kde by postavil konečné hlubinné úložiště pro tisíce tun vysoce radioaktivních odpadů. Bohužel chybí jasná a nezpochybnitelná pravidla dávající potřebná práva obyvatelům vybraných obcí hájit svoji budoucnost.

Aktuality

31.05.2023

Akce: "Na kole a pěšky proti HÚJO" – Memoriál Slávka Šimka

Spolek "Jaderný odpad - děkujeme, nechceme! z.s." ve spolupráci s Obcí Maňovice i ostatními Obcemi v lokalitě “Březový potok“ pořádá 20. ročník protestního pochodu a cykloakce proti záměru státu umístit do lokality "Březový potok" hlubinného úložiště jaderného odpadu

31.05.2023

Obce kolem elektrárny odmítají jaderný park

Zdroj: MF Dnes. Zastupitelé Temelína poslali na ministerstvo životního prostředí dopis proti stavbě úložiště jaderného odpadu.

31.05.2023

Sněmovní výbor přerušil debatu o urychlení výstavby úložiště jaderného odpadu

Zdroj: ČTK. Sněmovní hospodářský výbor dnes přerušil projednávání návrhu zákona, jenž by měl přispět k urychlení přípravy výstavby hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. Předloha podle vlády rozšiřuje práva dotčených obcí v řízeních a upravuje lhůty. Členové výboru nyní budou moci předkládat pozměňovací návrhy. Úpravu k dalšímu zvýšení oprávnění obcí už ohlásila zpravodajka Michaela Opltová (STAN), podrobnosti ale nesdělila. Ministerstvo průmyslu a obchodu už dřív odmítlo možnost, aby měly právo veta. Poslanci z výboru se k debatě vrátí ve druhé polovině června.

25.05.2023

Analýza finské právní úpravy výběru lokality pro umístění hlubinného úložiště radioaktivního odpadu

Ve Finsku jsou tak odpovědnost za nakládání s jaderným odpadem a povinnost nést náklady takového nakládání uloženy držitelům licence, v důsledku jejichž podnikání dochází nebo došlo k vytvoření jaderného odpadu – jsou to tedy provozovatelé finských jaderných elektráren, kteří kompenzují veškeré nároky třetích osob vzniklé v důsledku nakládání s jaderným odpadem a vybírají vhodná místa pro hlubinná úložiště jaderného odpadu.

25.05.2023

Obce z Pošumaví zaslaly MŽP připomínky k průzkumům pro stavbu jaderného úložiště

Obce z Pošumaví zaslaly ministerstvu životního prostředí (MŽP) připomínky k zahájení geologického průzkumu, který posoudí čtyři místa v zemi pro plánovanou stavbu hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. O stanovení průzkumného území v obcích požádala ministerstvo Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), ministerský úřad zatím souhlas nevydal. Obce z lokality Březový potok podaly připomínky v šedesátidenní lhůtě na odvolání, která vyprší 20. května. Požadují hlavně respektování ochranných pásem vod a studní, přírodních parků a vzácných živočichů. ČTK to řekl starosta Horažďovic Michael Forman (Občané HD).

18.05.2023

Zamítavé stanovisko obce Temelín proti stanovení průzkumného území pro geologické práce v lokalitě Janoch.

Obec Temelín, jakožto účastník správního řízení, byla Ministerstvem životního prostředí České Republiky informována o zahájení správního řízení ve věci “stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry JANOCH (ETE - jih) a byla vyzvána vyjádřit do 60 dnů své stanovisko k dané věci.

18.05.2023

Radioaktivní odpad v Německu: spolková ministryně Lemke na návštěvě úložiště Asse

Spolková ministryně životního prostředí Steffi Lemke (Zelení) je při své první návštěvě problematického úložiště jaderného odpadu Asse u Wolfenbüttelu v Dolním Sasku přímo konfrontována s požadavky na řešení stávající situace. Podle místních občanských iniciativ nestačí jen s úsměvem pozdravit, ale situaci řešit.

12.05.2023

Jaderný odpad: odpor roste

Zdroj: Mladá fronta DNES. Obce nechtějí terénní průzkum pro úložiště radioaktivních odpadů TEMELÍN Začal terénní průzkum kolem lokalit vytipovaných pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů. Ministerstvo životního prostředí v těchto dnech zaslalo příslušným obcím žádost o zahájení geologických prací. Přípravy pro určení vybraného místa skládky má na starosti Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). V Jihočeském kraji si vybrala lokalitu Janoch nedaleko Temelína. Další jsou Horka a Hrádek na Vysočině a Březový potok v Plzeňském kraji. Všechny obce s průzkumem nesouhlasí.

03.05.2023

Zákon o úložišti prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně, obce doufají v jeho změnu

Prvním čtením v Poslanecké sněmovně prošel dnes „Návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu“, projednán má být v Hospodářském výboru a ve Výboru pro životní prostředí. Obce a spolky sdružené v Platformě proti hlubinnému úložišti, ale i další dotčené obce usilují o přijetí takových pozměňovacích návrhů, které zajistí respektování zájmů obcí a jejich občanů, jak je požaduje i nový atomový zákon..

03.05.2023

ÚLOŽIŠTĚ RADIOAKTIVNÍHO ODPADU VE FRANCII A V ČR, ANEB KDYŽ DVA DĚLAJÍ TOTÉŽ

Čertův hrádek navštívila skupina starostů z francouzského regionu Grand Est, konkrétně z lokality Bure, kde s největší pravděpodobností vznikne francouzské hlubinné úložiště pro jaderný odpad. * Jaké jsou zkušenosti francouzských starostů s tímto tématem?* Jak s místními občany jednají ve Francii a v České republice?* Vše je níže popsán v komentáři starosty Dolní Cerekve Zdeňka Dvořáka, a to včetně odkazu na jeho prezentaci a několika fotek.*