Platforma proti hlubinnému úložišti

    • Platforma proti hlubinnému úložišti je dobrovolným, neziskovým společenstvím obcí a spolků, dotčených projektem výstavby hlubinného úložiště radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva.
    • Cílem Platformy je prosadit změnu v přístupu státu k nakládání s vyhořelým jaderným palivem a dalšími radioaktivními odpady, který se nebude omezovat jen na hlubinné úložiště. Platforma dále prosazuje, aby rozhodnutí o výběru lokality pro případné ukládání bylo podmíněno předchozím souhlasem dotčených obcí.
    • K dosažení svého cíle Platforma zejména shromažďuje a zpracovává dostupné informace z ČR i ze zahraničí  k problematice ukládání radioaktivních odpadů, informuje veřejnost a jedná s politickými představiteli a odborníky.
    Všechny informace o Platformě proti hlubinnému úložišti naleznete na jejich stránkách.