lokality Lokality /cs/lokality/ edu-zapad Na Skalním /cs/lokality/edu-zapad/ studie-edu-zapad Studie /cs/lokality/edu-zapad/studie-edu-zapad/ 24-07-23 10:32:16 24 cs Čeština html 2 redesign.nechcemeuloziste.cz mapa-webu Mapa webu /cs/system/mapa-webu/ 0 system Systémová složka /cs/system/ medialni-vystupy-den-proti-ulozisti-2016 0 Mediální výstupy Den proti úložišti 2016 article odeslani-formulare 0 Odeslání formuláře article test 0 test article 3 root_content /cs/ test test /cs/test/ 0 1 aktuality Aktuality /cs/aktuality/ 0 0 lokality Lokality /cs/lokality/ http://www.nechcemeuloziste.cz/lokality/brezovy-potok/ 0 0 brezovy-potok Březový potok /cs/lokality/brezovy-potok/ 1 0 nazory-brez Názory /cs/lokality/brezovy-potok/nazory-brez/ 2 0 odborne-studie-brezovy-potok Studie /cs/lokality/brezovy-potok/odborne-studie-brezovy-potok/ 2 0 prezentace-brez Prezentace /cs/lokality/brezovy-potok/prezentace-brez/ 2 0 pravni-stav-brez Právní stav /cs/lokality/brezovy-potok/pravni-stav-brez/ 2 0 4 ete-jih Janoch /cs/lokality/ete-jih/ 1 0 nazory-ete-jih Názory /cs/lokality/ete-jih/nazory-ete-jih/ 2 0 tiskoviny-ete-jih Tiskoviny /cs/lokality/ete-jih/tiskoviny-ete-jih/ 2 0 studie Studie /cs/lokality/ete-jih/studie/ 2 0 prezentace-ete-jih Prezentace /cs/lokality/ete-jih/prezentace-ete-jih/ 2 0 pravni-stav-ete-jih Právní stav /cs/lokality/ete-jih/pravni-stav-ete-jih/ 2 0 5 horka Horka /cs/lokality/horka/ 1 0 nazory-hor Názory /cs/lokality/horka/nazory-hor/ 2 0 zpravodaje-hor Tiskoviny /cs/lokality/horka/zpravodaje-hor/ 2 0 odborne-studie-hor Studie /cs/lokality/horka/odborne-studie-hor/ 2 0 prezentace-hor Prezentace /cs/lokality/horka/prezentace-hor/ 2 0 pravni-stav-hor Právní stav /cs/lokality/horka/pravni-stav-hor/ 2 0 5 hradek Hrádek /cs/lokality/hradek/ 1 0 nazory-hra Názory /cs/lokality/hradek/nazory-hra/ 2 0 zpravodaje-hra Tiskoviny /cs/lokality/hradek/zpravodaje-hra/ 2 0 odborne-studie-hradek Studie /cs/lokality/hradek/odborne-studie-hradek/ 2 0 prezentace-hra Prezentace /cs/lokality/hradek/prezentace-hra/ 2 0 pravni-stav-hra Právní stav /cs/lokality/hradek/pravni-stav-hra/ 2 0 5 certovka Čertovka /cs/lokality/certovka/ 1 0 nazory-cer Názory /cs/lokality/certovka/nazory-cer/ 2 0 zpravodaje-cer Tiskoviny /cs/lokality/certovka/zpravodaje-cer/ 2 0 odborne-studie-certovka Studie /cs/lokality/certovka/odborne-studie-certovka/ 2 0 prezentace-cer Prezentace /cs/lokality/certovka/prezentace-cer/ 2 0 pravni-stav-cer Právní stav /cs/lokality/certovka/pravni-stav-cer/ 2 0 5 cihadlo Čihadlo /cs/lokality/cihadlo/ 1 0 nazory-cih Názory /cs/lokality/cihadlo/nazory-cih/ 2 0 zpravodaje-cih Tiskoviny /cs/lokality/cihadlo/zpravodaje-cih/ 2 0 odborne-studie-cihadlo Studie /cs/lokality/cihadlo/odborne-studie-cihadlo/ 2 0 prezentace-cih Prezentace /cs/lokality/cihadlo/prezentace-cih/ 2 0 pravni-stav-cih Právní stav /cs/lokality/cihadlo/pravni-stav-cih/ 2 0 5 kravi-hora Kraví hora /cs/lokality/kravi-hora/ 1 0 chci-podporit Chci podpořit /cs/lokality/kravi-hora/chci-podporit/ 2 1 dpu Den proti ulozisti /cs/lokality/kravi-hora/dpu/ 2 1 nazory Názory /cs/lokality/kravi-hora/nazory/ 2 0 zpravodaje Tiskoviny /cs/lokality/kravi-hora/zpravodaje/ 2 0 odborne-studie-kravi-hora Studie /cs/lokality/kravi-hora/odborne-studie-kravi-hora/ 2 0 prezentace Prezentace /cs/lokality/kravi-hora/prezentace/ 2 0 pravni-stav Právní stav /cs/lokality/kravi-hora/pravni-stav/ 2 0 7 magdalena Magdaléna /cs/lokality/magdalena/ 1 0 nazory-mag Názory /cs/lokality/magdalena/nazory-mag/ 2 0 zpravodaje-mag Tiskoviny /cs/lokality/magdalena/zpravodaje-mag/ 2 0 odborne-studie-magdalena Studie /cs/lokality/magdalena/odborne-studie-magdalena/ 2 0 prezentace-mag Prezentace /cs/lokality/magdalena/prezentace-mag/ 2 0 pravni-stav-mag Právní stav /cs/lokality/magdalena/pravni-stav-mag/ 2 0 5 edu-zapad Na Skalním /cs/lokality/edu-zapad/ 1 0 nazory-edu-zapad Názory /cs/lokality/edu-zapad/nazory-edu-zapad/ 2 0 tiskoviny-edu-zapad Tiskoviny /cs/lokality/edu-zapad/tiskoviny-edu-zapad/ 2 0 studie-edu-zapad Studie /cs/lokality/edu-zapad/studie-edu-zapad/ 2 0 prezentace-edu-zapad Prezentace /cs/lokality/edu-zapad/prezentace-edu-zapad/ 2 0 pravni-stav-edu-zapad Právní stav /cs/lokality/edu-zapad/pravni-stav-edu-zapad/ 2 0 5 9 dokumenty Dokumenty /cs/dokumenty/ 0 0 odborne-studie Odborné studie /cs/dokumenty/odborne-studie/ 1 0 prezentace-dok Prezentace /cs/dokumenty/prezentace-dok/ 1 0 stanoviska-a-petice Stanoviska a petice /cs/dokumenty/stanoviska-a-petice/ 1 0 tiskoviny Tiskoviny /cs/dokumenty/tiskoviny/ 1 0 video-audio Video/audio /cs/dokumenty/video-audio/ 1 0 5 pravo Právo /cs/pravo/ 0 0 navody-a-manualy Návody a manuály /cs/pravo/navody-a-manualy/ 1 1 vzory Vzory /cs/pravo/vzory/ 1 1 2 caste-dotazy Časté dotazy /cs/caste-dotazy/ 0 0 platforma-proti-hu Platforma /cs/platforma-proti-hu/ 0 0 kontakty Kontakty /cs/kontakty/ 0 0 system Systémová složka /cs/system/ 0 1 bannery Bannery /cs/system/bannery/ 1 0 velky-slider Velký slider /cs/system/bannery/velky-slider/ 2 0 pod-velkym-sliderem Pod velkým sliderem /cs/system/bannery/pod-velkym-sliderem/ 2 0 pravy-sloupec Pravý sloupec /cs/system/bannery/pravy-sloupec/ 2 0 3 mapa-webu Mapa webu /cs/system/mapa-webu/ 1 0 prihlaseni Přihlášení /cs/system/prihlaseni/ 1 0 stranka-nenalezena Stránka nenalezena /cs/system/stranka-nenalezena/ 1 0 4 9 studie-edu-zapad Studie /cs/lokality/edu-zapad/studie-edu-zapad/ 0 lokalita-hu-edu-zapad-souhrnna-zaverecna-zprava 0 Lokalita HÚ EDU západ – souhrnná závěrečná zpráva
V letech 2016–2018 byly na lokalitě Dukovany-západ provedeny výzkumné práce s  cílem zhodnotit, zdali lze na polygonu ohraničeném zhruba obcemi Výčapy, Slavičky, Dolní Vilémovice, Zárubice, Myslibořice, Boňov a  Ratibořice v  kraji Vysočina vymezit vhodné území pro provedení dalších prací za účelem umístění hlubinného úložiště radioaktivního odpadu.
article 19.10.2020 16:08:51 19.10.2020 16:16:31 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens studie-edu-zapad Studie /cs/lokality/edu-zapad/studie-edu-zapad/ titulka-souhrnnazz-naskalnim.jpg 355 510
studie-vlivu-hlubinneho-uloziste-v-lokalite-na-skalnim-na-zivotni-prostredi 0 Studie vlivů hlubinného úložiště v lokalitě Na Skalním na životní prostředí
Studie vlivů hlubinného úložiště v lokalitě Na Skalním na životní prostředí je součástí projektu „Zhodnocení geologických a dalších informací vybraných částí českého moldanubika z hlediska potenciální vhodnosti pro umístění HÚ EDU-západ“, zpracovaného sdružením firem pod vedením České geologické služby. Předmětem posouzení je záměr výstavby a  provozu hlubinného úložiště v lokalitě Na Skalním (k. ú. Myslibořice), který je popsán „Předběžné studii proveditelnosti HÚ v lokalitě Na Skalním“ (ÚJV Řež a.s., divize ENERGOPROJEKT, 11/2017). Varianty silničního a kolejového napojení jsou prezentovány ve formě námětů možného směrového řešení a jsou též předmětem posouzení.
article 19.10.2020 15:56:49 19.10.2020 16:15:50 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens studie-edu-zapad Studie /cs/lokality/edu-zapad/studie-edu-zapad/ titulka-zp-na-skalnim.jpg 359 510
predbezna-studie-proveditelnosti-hlubinneho-uloziste-v-lokalite-na-skalnim 0 Předběžná studie proveditelnosti hlubinného úložiště v lokalitě Na Skalním
Výsledky projektu: Zhodnocení geologických a dalších informací vybraných částí českého moldanubika z hlediska potenciální vhodnosti pro umístění hlubinného úložiště – EDU Západ.
article 19.10.2020 15:49:14 19.10.2020 16:16:12 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens studie-edu-zapad Studie /cs/lokality/edu-zapad/studie-edu-zapad/ titulka-proveditelnost-naskalnim.jpg 352 510
zhodnoceni-vysledku-vyzkumu-na-polygonu-edu-zapad-prezentovane-surao 0 Zhodnocení výsledků výzkumů na polygonu EDU-západ prezentované SÚRAO
Zhodnocení geologických a dalších informací vybraných částí českého moldanubika z hlediska potenciální vhodnosti pro umístění hlubinného úložiště EDU-západ - stručný infomateriál SÚRAO.
article 27.03.2018 11:56:38 27.03.2018 12:01:42 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens edu-zapad Na Skalním /cs/lokality/edu-zapad/ zhodnoceni-polygon-edu-zapad.jpg 220 152
mapa-pruzkumneho-uzemi-na-skalnim 0 Mapa průzkumného území Na Skalním
Topografická situace návrhu průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry - vyhledávání úložiště Na Skalním.
article 27.03.2018 11:49:12 27.03.2018 11:52:59 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens edu-zapad Na Skalním /cs/lokality/edu-zapad/ naskalnim.jpg 250 171
vyzkumny-polygon-edu-zapad 0 Výzkumný polygon EDU-západ
Mapa výzkumného polygonu EDU-západ se zakreslenými potenciálně využitelnými bloky pro umístění hlubinného úložiště. SÚRAO, leden 2018.
article 27.03.2018 11:40:03 27.03.2018 11:47:22 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens edu-zapad Na Skalním /cs/lokality/edu-zapad/ polygonedu-zapad.jpg 220 190
mapa-geofyzikalnich-profilu-v-meritku-1-25-000 0 Mapa geofyzikálních profilů v měřítku 1 : 25 000
Zájmové profily, které jsou v roce 2018 proměřovány v rámci projektu „Geofyzikální práce pro popis geologické stavby potenciálních lokalit HÚ v ČR“ společností GEONIKA, s.r.o..
article 04.03.2018 16:58:04 05.03.2018 10:51:31 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk studie-edu-zapad Studie /cs/lokality/edu-zapad/studie-edu-zapad/ situace-celek-25000-pro-urady.jpg 500 353
smlouva-o-dilo-edu-zapad 0 Smlouva na geologický výzkum EDU - západ
V květnu 2016 byla podepsána smlouva o dílo s Českou geologickou službou, která během následujících 20 měsíců uskuteční geologický výzkum, na jehož konci bude studie proveditelnosti včetně vizualizace umístění podzemního i povrchového areálu, studie posouzení dopadů na životní prostředí a návrh průzkumného území pro další geologické práce o velikosti cca 25 km2 včetně žádosti o povolení tohoto území.
article 11.08.2016 09:57:11 27.03.2018 11:29:02 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens edu-zapad Na Skalním /cs/lokality/edu-zapad/
8 1 1
1 uvod cs Čeština
f_login Přihlášení: form_id_login https://www.nechcemeuloziste.cz:443/cs/lokality/edu-zapad/studie-edu-zapad/ return mod_login_on_submit(); multipart/form-data ed_login text Jméno: ed_password password Heslo: b_login submit Přihlásit se b_login hidden 1 _sender_ hidden login
/mod/search/cs/page_system multipart/form-data ed_search_query Hledat: b_search_query2 Vyhledat b_search_query Vyhledat _sender_ search

Studie

  19.10.2020

  Lokalita HÚ EDU západ – souhrnná závěrečná zpráva

  V letech 2016–2018 byly na lokalitě Dukovany-západ provedeny výzkumné práce s  cílem zhodnotit, zdali lze na polygonu ohraničeném zhruba obcemi Výčapy, Slavičky, Dolní Vilémovice, Zárubice, Myslibořice, Boňov a  Ratibořice v  kraji Vysočina vymezit vhodné území pro provedení dalších prací za účelem umístění hlubinného úložiště radioaktivního odpadu.

  19.10.2020

  Studie vlivů hlubinného úložiště v lokalitě Na Skalním na životní prostředí

  Studie vlivů hlubinného úložiště v lokalitě Na Skalním na životní prostředí je součástí projektu „Zhodnocení geologických a dalších informací vybraných částí českého moldanubika z hlediska potenciální vhodnosti pro umístění HÚ EDU-západ“, zpracovaného sdružením firem pod vedením České geologické služby. Předmětem posouzení je záměr výstavby a  provozu hlubinného úložiště v lokalitě Na Skalním (k. ú. Myslibořice), který je popsán „Předběžné studii proveditelnosti HÚ v lokalitě Na Skalním“ (ÚJV Řež a.s., divize ENERGOPROJEKT, 11/2017). Varianty silničního a kolejového napojení jsou prezentovány ve formě námětů možného směrového řešení a jsou též předmětem posouzení.

  19.10.2020

  Předběžná studie proveditelnosti hlubinného úložiště v lokalitě Na Skalním

  Výsledky projektu: Zhodnocení geologických a dalších informací vybraných částí českého moldanubika z hlediska potenciální vhodnosti pro umístění hlubinného úložiště – EDU Západ.

  27.03.2018

  Zhodnocení výsledků výzkumů na polygonu EDU-západ prezentované SÚRAO

  Zhodnocení geologických a dalších informací vybraných částí českého moldanubika z hlediska potenciální vhodnosti pro umístění hlubinného úložiště EDU-západ - stručný infomateriál SÚRAO.

  27.03.2018

  Mapa průzkumného území Na Skalním

  Topografická situace návrhu průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry - vyhledávání úložiště Na Skalním.

  27.03.2018

  Výzkumný polygon EDU-západ

  Mapa výzkumného polygonu EDU-západ se zakreslenými potenciálně využitelnými bloky pro umístění hlubinného úložiště. SÚRAO, leden 2018.

  04.03.2018

  Mapa geofyzikálních profilů v měřítku 1 : 25 000

  Zájmové profily, které jsou v roce 2018 proměřovány v rámci projektu „Geofyzikální práce pro popis geologické stavby potenciálních lokalit HÚ v ČR“ společností GEONIKA, s.r.o..

  11.08.2016

  Smlouva na geologický výzkum EDU - západ

  V květnu 2016 byla podepsána smlouva o dílo s Českou geologickou službou, která během následujících 20 měsíců uskuteční geologický výzkum, na jehož konci bude studie proveditelnosti včetně vizualizace umístění podzemního i povrchového areálu, studie posouzení dopadů na životní prostředí a návrh průzkumného území pro další geologické práce o velikosti cca 25 km2 včetně žádosti o povolení tohoto území.