Prezentace

  29.11.2020

  Hlubinné úložiště v Česku

  Aktuální informace k hledání hlubinného úložiště jaderného odpadu v ČR, prezentované Edvardem Sequensem on-line 21. 10.

  24.06.2017

  Podzemní výzkumné pracoviště Bukov - může přispět k bezpečnosti budoucího úložiště?

  Prezentace Matěje Machka z Geofyzikálního ústava Akademie věd ČR, v.v.i. z 6. června 2017.

  08.12.2016

  Prezentace ze semináře „NĚMECKO A JADERNÝ ODPAD – MŮŽEME SE POUČIT?“

  V létě skončila svoji dvouletou práci německá parlamentní komise, která měla důkladně prověřit možnosti, co udělat s jadernými odpady. Zároveň navrhla postup, jakým způsobem se má hledat místo pro úložiště a jaká kritéria mají být použita. V komisi měli své zastoupení kromě politiků spolkových i zemských, vědců, představitelů hospodářského sektoru také lidé z církví či ze společenských organizací. Prezentace k tématu.

  22.06.2015

  Je uložení radioaktivních odpadů do horninového prostředí bezpečné?

  Prezentace ředitele Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty MU v Brně Josefa Zemana z panelové debaty "Radioaktivní odpady za našimi humny?", Drahonín, 18. června 2015

  22.06.2015

  Příprava hlubinného úložiště - aktuální situace

  Prezentace Jiřího Slováka, ředitele SÚRAO z panelové debaty "Radioaktivní odpady za našimi humny?", Drahonín, 18. června 2015

  22.06.2015

  Prezentace Nechceme úložiště Kraví hora

  Prezentace Martina Schenka z panelové debaty "Radioaktivní odpady za našimi humny?", Drahonín, 18. června 2015

  22.06.2015

  Pohled ekologických organizací, Kraví hora

  Prezentace Edvarda Sequense z Cally z panelové debaty "Radioaktivní odpady za našimi humny?", Drahonín, 18. června 2015

  18.04.2015

  Pohled ekologických organizací, Horka

  Prezentace Edvarda Sequense z Cally z panelové debaty "Radioaktivní odpady za našimi humny?", Budišov, 16. dubna 2015

  18.04.2015

  Právní souvislosti geologických průzkumů a hlubinného úložiště

  Prezentace Pavla Douchy z AK Šikola & Partneři z panelových debat "Radioaktivní odpady za našimi humny?", Budišov, 16. dubna 2015 a Drahonín 18. června 2015

  13.04.2015

  Radioaktivní odpad za našimi humny?

  Prezentace z besedy pro veřejnost pořádané spolkem Zachovalý kraj v Nadějkově v sobotu 11. dubna 2015. Autor prezentace: Edvard Sequens, Calla

  15.03.2015

  Prezentace "Lokalita Hrádek"

  Prezentace Jany Vitnerové z Bezjaderné vysočiny z panelové debaty "Hlubinné úložiště u Dolní Cerekve?", 12. března 2015.

  15.03.2015

  Pohled ekologických organizací, Hrádek

  Prezentace Edvarda Sequense z Cally z panelové debaty "Hlubinné úložiště u Dolní Cerekve?", 12. března 2015.

  20.02.2015

  Besedy v Rudíkově, Budišově a Náramči

  Občanské sdružení Zdravý domov Vysočina ve spolupráci s Callou uspořádalo v únoru 2015 cyklus besed k problematice možného hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva na Třebíčsku.

  15.05.2014

  Hlubinné úložiště a role veřejnosti

  Edvard Sequens, Calla – Sdružení pro záchranu prostředí Prezentace ze semináře v Senátu ČR 15. května 2014.

  15.10.2013

  Jak ovlivnit povolování úložiště z pozice dotčených obcí a sdružení

  Prezentace. Autor: Mgr. Pavel Doucha, AK Šikola a partneři, s.r.o. Lubenec 15. října 2013

  1 2 další strana