Prezentace

    24.06.2017

    Podzemní výzkumné pracoviště Bukov - může přispět k bezpečnosti budoucího úložiště?

    Prezentace Matěje Machka z Geofyzikálního ústava Akademie věd ČR, v.v.i. z 6. června 2017.

    08.12.2016

    Prezentace ze semináře „NĚMECKO A JADERNÝ ODPAD – MŮŽEME SE POUČIT?“

    V létě skončila svoji dvouletou práci německá parlamentní komise, která měla důkladně prověřit možnosti, co udělat s jadernými odpady. Zároveň navrhla postup, jakým způsobem se má hledat místo pro úložiště a jaká kritéria mají být použita. V komisi měli své zastoupení kromě politiků spolkových i zemských, vědců, představitelů hospodářského sektoru také lidé z církví či ze společenských organizací. Prezentace k tématu.

    22.06.2015

    Je uložení radioaktivních odpadů do horninového prostředí bezpečné?

    Prezentace ředitele Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty MU v Brně Josefa Zemana z panelové debaty "Radioaktivní odpady za našimi humny?", Drahonín, 18. června 2015

    22.06.2015

    Příprava hlubinného úložiště - aktuální situace

    Prezentace Jiřího Slováka, ředitele SÚRAO z panelové debaty "Radioaktivní odpady za našimi humny?", Drahonín, 18. června 2015

    22.06.2015

    Prezentace Nechceme úložiště Kraví hora

    Prezentace Martina Schenka z panelové debaty "Radioaktivní odpady za našimi humny?", Drahonín, 18. června 2015

    22.06.2015

    Pohled ekologických organizací, Kraví hora

    Prezentace Edvarda Sequense z Cally z panelové debaty "Radioaktivní odpady za našimi humny?", Drahonín, 18. června 2015

    18.04.2015

    Pohled ekologických organizací, Horka

    Prezentace Edvarda Sequense z Cally z panelové debaty "Radioaktivní odpady za našimi humny?", Budišov, 16. dubna 2015

    18.04.2015

    Právní souvislosti geologických průzkumů a hlubinného úložiště

    Prezentace Pavla Douchy z AK Šikola & Partneři z panelových debat "Radioaktivní odpady za našimi humny?", Budišov, 16. dubna 2015 a Drahonín 18. června 2015

    13.04.2015

    Radioaktivní odpad za našimi humny?

    Prezentace z besedy pro veřejnost pořádané spolkem Zachovalý kraj v Nadějkově v sobotu 11. dubna 2015. Autor prezentace: Edvard Sequens, Calla

    15.03.2015

    Prezentace "Lokalita Hrádek"

    Prezentace Jany Vitnerové z Bezjaderné vysočiny z panelové debaty "Hlubinné úložiště u Dolní Cerekve?", 12. března 2015.

    15.03.2015

    Pohled ekologických organizací, Hrádek

    Prezentace Edvarda Sequense z Cally z panelové debaty "Hlubinné úložiště u Dolní Cerekve?", 12. března 2015.

    20.02.2015

    Besedy v Rudíkově, Budišově a Náramči

    Občanské sdružení Zdravý domov Vysočina ve spolupráci s Callou uspořádalo v únoru 2015 cyklus besed k problematice možného hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva na Třebíčsku.

    15.05.2014

    Hlubinné úložiště a role veřejnosti

    Edvard Sequens, Calla – Sdružení pro záchranu prostředí Prezentace ze semináře v Senátu ČR 15. května 2014.

    15.10.2013

    Jak ovlivnit povolování úložiště z pozice dotčených obcí a sdružení

    Prezentace. Autor: Mgr. Pavel Doucha, AK Šikola a partneři, s.r.o. Lubenec 15. října 2013

    19.09.2013

    Přednášky z besedy s obyvateli z Tišnova a okolí

    Trojice přednášek, které zazněly v Tišnově na debatě s občany ohledně problematiky vyhledávání hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. Beseda s obyvateli z Tišnova 19. září 2013

    1 2 další strana